Chanoeka 2016: Een half miljoen dode Syriërs… rachmanim bnei rachmanim [Terry Davids]

mediaJeruzalem, 4 december 2016. Israël’s president Reuven ‘Ruby’ Rivlin spreekt de Jewish Media Summit 2016 toe [beeldbron: Mark Neiman/GPO]

Secretaris-generaal Ban Ki-moon gaf in zijn afscheidsrede voor de VN Veiligheidsraad voor het eerst de disproportionele vooroordelen van zijn organisatie tegenover de staat Israël toe. Die toegeving, net voordat hij zijn ambt verlaat, komt wel rijkelijk laat.

Ik geef u graag even een schokkend voorbeeld mee: in de 10 jaar dat hij de VN leidde werden er maar liefst 223 resoluties tegen Israël gestemd en slechts 8 (!!) tegen het geweld in Syrië. Laten we ook de schandalige reactie van UNESCO niet vergeten – pas enkele weken geleden – waarbij elke historische band tussen Jeruzalem en het Jodendom werd tenietgedaan.

De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Aryeh Deri drong er bij zijn premier op aan om de VN Veiligheidsraad bijeen te roepen over de vele burgerslachtoffers en massamoorden in Aleppo. “Tijdens de Holocaust werden 6 miljoen Joden vermoord en de wereld zweeg, wij kunnen niet stilzwijgend toekijken naar de verschrikkingen van de laatste zes jaar tegenover het Syrische volk.”

Het ultraorthodoxe weekblad Hamodia poneert dat het Joodse volk, voor wie medelijden en barmhartigheid troef zijn, niet stilzwijgend voorbij kan gaan aan moordpartijen en verminkingen van een half miljoen burgers. Alhoewel Syrië de vijand is van de Joodse staat, en vele van de doden en gewonden in deze burgeroorlog sympathisanten zijn van IS, die de Joden niet bepaald een warm hart toedraagt, ligt het in de aard van de Thora en in onze traditie om de pijn te voelen van anderen, ook van onze vijanden. Of zoals het geschreven staat zijn wij “rachmanim bnei rachmanim” wij zijn de kinderen van barmhartige en meelevende mensen.

Dat werd mij deze maand nog eens duidelijk toen ik de grensovergang van Israël met Gaza bezocht. Ik was in Jeruzalem waar de Jewish Media Summit 2016 plaatsvond. Meer dan 50 vertegenwoordigers van de Joodse media, waaronder Joods Actueel, bogen zich gedurende 4 dagen over de actuele problemen waarmee Israël en de Joodse gemeenschappen te kampen hebben. Ook de situatie van de Joodse pers werd uitvoerig belicht.

Tijdens het bezoek aan de grens met Gaza hielden we halt aan de Kerem Shalom grensovergang van waaruit dit jaar reeds 190.000 vrachtwagens (!) met goederen vanuit Israël naar Gaza zijn vertrokken. Dagelijks is dit goed voor zo’n 800 vrachtwagens gevuld met goederen, variërend van voedsel tot bouwmaterialen, die de oversteek maken.

General manager Ami Shaked vertelde ons dat hier 200 Israëli’s werken en 75 Gazanen. Ze hebben geen enkel rechtstreeks contact met elkaar wegens te gevaarlijk aangezien men weet dat Gaza door Hamas bestuurd wordt…

“… maar, we doen dit werk voor het volk, voor de grotendeels onschuldige bevolking die ook slachtoffer is van het regime van Hamas. Zelfs tijdens de Gaza-oorlog gingen de transporten gewoon door: het volk lijdt reeds genoeg, al is het hun eigen fout door voor Harnas te stemmen.”

Een levensgevaarlijke job is het hier: de Kerem Shalom grensoversteek is slechts op 15 minuten wandelafstand van Gaza verwijderd. Wanneer één van de sirenes voor de zoveelste keer afgaat om te waarschuwen voor een inkomende raket, hebben werknemers slechts vijf seconden de tijd om dekking te zoeken. “Ik kan er niet zeker van zijn dat ik morgen niet in het ziekenhuis zal liggen of dood zal zijn, maar we doen toch voort;’ aldus een strijdvaardige Shaked.

Dit, beste lezer, is ook mijn boodschap voor Chanoeka dit jaar. Dat we onze harten laten spreken, en onze barmhartigheid in deze donkere winterdagen fel laten schijnen, net als de kaarsjes van de kandelaar. Laten wij een voorbeeld nemen aan onze Joodse medestanders die pleiten voor het beschermen van de onschuldige burgers in Syrië, in Gaza of waar ook ter wereld dat zij zich mogen bevinden.

chanoeka3Chanoeka sameach, een vrolijk chanoeka.

door Terry Davids


Bron: voorwoord van Terry Davids, Algemeen Directeur van Joods Actueel, in het maandmagazine Joods Actueel nr. 115 van december 2016