Resolutie 2334 is een KWAKKEL! Vestiging van Joden in het Land van Israël is perfect legaal

liga01De 51 lidstaten, de volledige vergadering van de Volkenbond [tegenwoordig Verenigde Naties genoemd], verklaarde op 24 juli 1922 unaniem:

“Overwegende dat erkenning werd gegeven aan de historische band van het Joodse volk met Palestina en de gronden voor het reconstrueren van hun nationaal tehuis in dat land.”

Elke poging om het recht van het Joodse volk op Palestina te ontkennen – Eretz-Israël, en hen de toegang en controle in het door de Volkenbond aangewezen gebied voor het Joodse volk te ontkennen, is een ernstige schending van het internationaal recht. Recht, gelijkheid en wet ondersteunen de zaak van een Joodse staat in heel West-Palestina.

liga02


Bron: vertaald door Brabosh.com naar een artikel van Eli E. Hertz van 27 december 2016 op de site van Myths & Facts

myths