Rusland: enkel door rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de PA kan er vrede komen

poetin-bibiHoewel Rusland een van de 14 lidstaten was die vorige week in de VN-Veiligheidsraad stemde voor een anti-Israël resolutie (Res. 2334), zei Rusland gisteren dat de enige manier om een duurzaam, leefbaar en stabiel vredesakkoord te bereiken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) is via rechtsstreekse onderhandelingen. Een verklaring van het buitenlandministerie in Moskou leest:

“Onze ervaring toont overtuigend aan dat een tweestatenoplossing voor het Palestijns-Israëlisch conflict enkel mogelijk is door middel van rechtstreekse onderhandelingen tussen Palestijnen en Israëliërs, zonder voorwaarden vooraf. Het is met dit doel voor ogen dat Rusland heeft gewerkt en zal blijven werken als lid van het Midden-Oosten Kwartet van internationale bemiddelaars om dergelijke onderhandelingen te bevorderen. We willen ook graag onze bereidheid bevestigen om een bijeenkomst van de leiders van Israël en Palestina in Moskou te onthalen.”

Zoals reeds eind augustus 2016 bericht vonden er ver gevorderde gesprekken plaats ter voorbereiding van een bijeenkomst in Moskou waaraan zowel premier Benjamin Netanjahoe als Mahmoud Abbas zouden deelnemen die voorzien is ergens in het voorjaar van 2017. De Israëlische krant Yediot Aharonot (Ynet News) berichtte dat zowel de PA als Israëlische ambteneren bevestigd hebben dat de bijeenkomst zal plaatsvinden onder de auspiciën van de Russische president Vladimir Poetin. Abbas heeft persoonlijk zijn bereidheid getoond om in principe deel te nemen aan de bijeenkomst in Moskou, aldus The Jewish Press.

Maar zoals hierboven het Russische buitenlandministerie reeds aangeeft zou dat wel “zonder voorwaarden vooraf” moeten gebeuren en daar knelt precies het schoentje voor de Palestijnen. Mahmoud Abbas stelt opnieuw pre-condities om het vredesproces te hervatten. PA-president Mahmoud Abbas houdt het been stijf aan het principe dat:

1. Israël moet vooraf eerst een bouwstop moet afkondigen in al de nederzettingen voorbij de Groene Lijn (dwz. in Oud-Jeruzalem, de Golan en in Judea & Samaria);

2. Israël moet alsnog de vierde lichting gevangen Palestijnse terroristen vrijlaten; die vrijlating van de 4de en laatste groep van 26 gevangen was normaal voorzien voor 29 maart 2014 als pre-conditie voor deelname van de Palestijnen aan het vredesproces onder leiding van de Amerikaanse minister John Kerry, maar dat vredesproces werd door Mahmoud Abbas voortijdig afgeblazen.

In het totaal had Israël ermee ingestemd om 104 langdurige gevangen Palestijnen van voor het afsluiten van de Oslo Akkoorden (1993-1994) vrij te laten als pre-conditie opdat de Palestijnen zouden toetreden tot nieuwe vredesonderhandelingen die onder druk van de Amerikaanse president Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry werden hervat op 29 juli 2013 en zouden worden afgesloten op 29 april 2014. Aldus liet Israël drie keer 26 gevangenen vrij (in het totaal 78) waarvan bijna allen meer dan 20 jaren achter de tralies hebben doorgebracht.

Normaal zou Israël de vierde en laatste groep Palestijnen op 29 maart 2014 vrijlaten. Maar door een aantal slinkse manoeuvers van de Palestijnse Autoriteit ging die laatste deal niet door. Vandaar dat Mahmoud Abbas thans een voorkeur geeft aan het Franse vredesinitiatief dat voor hem veel aantrekkelijker is omdat hij dan zoveel voorwaarden vooraf kan stellen zoals hij wenst.