Palestijnen willen in 2017 Israëlische leiders en legerchefs voor het Intern. Strafhof in Den Haag brengen

JUSTITIE

Na de diplomatieke winst tegen Israël in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar op vrijdag 23 december 2016 de veertien leden Resolutie 2334 goedkeurden en het 15de lid, met name de Verenigde Staten, zich onthield van de stemming, waardoor de resolutie werd goedgekeurd, kondigt de Palestijnse Autoriteit voor 2017 een verdere escalatie aan van haar diplomatiek offensief tegen Israël. Nochtans hadden de VS in 2011 een gelijkluidende resolutie  hun veto uitgesproken waardoor de resolutie verviel.

De Palestijnen dreigen thans om Israëlische legerofficieren te dagen voor het International Criminal Court (ICC) in Den Haag. Nasser Lahham, een Palestijnse Arabische journalist en hoofdredacteur van het Palestijnse Ma’an News Agency, vertelde dat hij via het Palestijnse netwerk de Palestijnen oproept om op te houden met terreur en geweld jegens Israël en vervangt door diplomatieke acties. Aan de televisie zender Channel 2 News zei hij op zondag 25 december 2016:

Nasser Lahham“In 2017 stappen we naar [het ICC in] Den Haag. Wij hebben honderden pagina’s met de namen van IDF officieren. Elke piloot en elke officier en elke soldaat daarvan hebben wij zijn foto, zijn naam en we wachten hem op in Den Haag. Als wij in slechts één enkele zaak succes hebben dan maakt dit een hemelsbreed verschil. Ik vertelde onze mensen rechtstreeks op de televisie dat we de Israëliërs voor Den Haag zouden brengen in pak & das, en we hen daar in de boeien zullen slagen. Gebruik geen geweld. Dit is een oorlog zonder kogels. Gewoon wachten en geef ons een andere kans.”

Een en ander volgt gewoon uit Resolutie 2334 van 23.12 omtrent de ‘nederzettingen’ die niet-bindend is en dus ook geen sancties heeft noch bepaalde maatregelen. Echter op de middellange of lange termijn kan dit wel beslissingen van het Internationaal Strafhof beïnvloeden met betrekking tot eventuele klachten die tegen Israël werden ingediend en zou daarnaast een vorm van justificatie kunnen creëren voor landen en individuele organisaties om sancties op te leggen aan de ‘nederzettingen’. Volgens het Israëlische dagblad Ynet kan de goedkeuring van de resolutie voor de Israëlische burgers die betrokken zijn bij de ‘nederzettingen’ in Judea & Samaria en elders voorbij de Groene Lijn kwetsbaar maken voor rechtzaken doorheen de wereld.

Vredesproces 2013-2014
De laatste ronde vredesonderhandelingen, onder druk van de Amerikaanse president Obama en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, werden hervat op 29 juli 2013 en zouden normaliter worden afgesloten op 29 april 2014. Echter, tijdens de laatste maand van het vredesproces liep het volledig mis met de Palestijnen.

In werkelijkheid bleek dat de enige reden waarom de Palestijnse Autoriteit instemde om deel te nemen aan vredesonderhandelingen met Israël was om de vrijlating te bekomen van zoveel mogelijk Palestijnse massamoordenaars en terroristen waarvan velen een levenslange gevangenisstraf uitzitten in Israëlische gevangenissen. Als pre-conditie om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven  eiste de Palestijnen de vrijlating van 104 gevangenen en zo geschiedde.

Op 13 augustus 2013 kwam de eerste lichting van 26 Palestijnse gevangenen vrij, op 29 oktober 2013 volgde een tweede lichting van 26 Palestijnen en op 31 december 2013 werd de voorlopig laatste en 3de groep van 26 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Telkens werden de vrijgelaten gevangenen door duizenden Palestijnen in Gaza en de Westbank, waar ze persoonlijk werden opgewacht door Mahmoud Abbas, met veel toeters en bellen en feestgejoel, fanfares en feestvieringen verwelkomd.

Normaal zou Israël de vierde en laatste groep Palestijnen op 29 maart 2014 vrijlaten. Echter Israëlische ministers hadden voordien en bij herhaling ervoor gewaarschuwd dat wanneer de Palestijnen er niet mee zouden instemmen om na de voorziene einddatum van 29 april de onderhandelingen te willen verlengen, zij de laatste groep Palestijnse gevangenen niet zullen vrijlaten. Eerder op de maand zei Abbas dat hij de vredesonderhandelingen nà 29 april niet wil verder zetten tenzij Israël nog meer Palestijnse gevangen zou vrijlaten waaronder enkele belangrijke Palestijnse kopstukken.

Diplomatiek offensief
Tijdens die laatste maanden van het vredesproces hadden de Palestijnen duidelijk andere plannen. Terwijl Hamas zich in de Gazastrook voorbereidde op een nieuwe golf van terreur en geweld die op 8 juli 2014 zal escaleren in een zwaar 50-dagen durend open conflict (Operation Protective Edge) bereidde Mahmoud Abbas in de Palestijnse Autoriteit (Judea & Samaria) een nieuw diplomatiek offensief voor tegen de Joodse Staat.

Ahmad Assaf, de woordvoerder van Mahmoud Abbas’ partij Al Fatah, legde op de Palestijnse televisie uit hoe de Palestijnse Autoriteit erin geslaagd was om Israël te chanteren en de gevangenen vrij te laten door te dreigen naar de neveninstellingen van de Verenigde Naties te trekken zoals bijvoorbeeld naar het ICC (Internationaal Strafhof – International Criminal Court – in Den Haag).

Nadat Israël weigerde om op 29 maart 2014 de 4de en laatste groep gevangenen vrij te laten bracht de PA haar diplomatieke dreigementen in de praktijk. Officieel  sloot de PA zich op 1 april 2014 aan bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en werd het tegelijk ook lid van een aantal neveninstellingen en of onderschreef een aantal internationale conventies. Onmiddellijk werden in Den Haag een reeks klachten geponeerd. Die werden na de Gazaoorlog tegen Hamas van juli/augustus 2014 gevolgd door klachten dat Israël oorlogsmisdaden zou gepleegd hebben tijdens dat conflict. Ook ligt er een klacht neer omtrent de Israëlische ‘nederzettingen’ als een “aan de gang zijnde oorlogsmisdaad”.

Als de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ en de definitieve bom die het vredesproces voortijdig uit elkaar deed barsten, ondertekenden Al Fatah van Abbas in de PA en Hamas in de Gazastrook op 23 april 2014 een eenheidsakkoord dat moest leiden tot een nieuwe Palestijnse regering. Zowel de Europese Unie, de VN, VS e.a. erkenden vrijwel onmiddellijk dit nieuwe Hamas/Fatah akkoord. Hoewel dit akkoord nooit daadwerkelijk zal worden geïmplementeerd, daarvoor was het water te diep tussen Hamas en Mahoud Abbas. Het bleek gewoon een nieuwe truk van Mahmoud Abbas om de wereld te misleiden en intussen had Abbas toch maar weer 78 Palestijnen gevangenen vrij gekregen…

door Brabosh.com