Palestijnen willen in 2017 Israëlische leiders en legerchefs voor het Intern. Strafhof in Den Haag brengen

Na de diplomatieke winst tegen Israël in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar op vrijdag 23 december 2016 de veertien leden Resolutie 2334 goedkeurden en het 15de lid, met name de Verenigde Staten, zich onthield van de stemming, waardoor de resolutie werd goedgekeurd, kondigt de Palestijnse Autoriteit voor 2017 een verdere escalatie aan van haar diplomatiek offensief tegen Israël. Nochtans hadden de VS in 2011 een gelijkluidende resolutie  hun veto uitgesproken waardoor de resolutie verviel. De Palestijnen dreigen thans om Israëlische legerofficieren te dagen voor het International Criminal Court (ICC) in Den Haag. Nasser Lahham, een Palestijnse Arabische journalist … Lees verder Palestijnen willen in 2017 Israëlische leiders en legerchefs voor het Intern. Strafhof in Den Haag brengen