Dan Diker: westerse hulpgelden worden misbruikt om lonen van Palestijnse terroristen te betalen +video

 dan-diker

B. Daniel Diker, voormalig secretaris-generaal van het WJC (World Jewish Congress)  en befaamd Midden-Oosten analyst, klaagt hier opnieuw het feit aan dat de Palestijnse Autoriteit internationale hulpgelden misbruikt om de lonen en premies te betalen van veroordeelde Palestijnse terroristen en massamoordenaars, al dan niet in Israëlische gevangenschap, en of aan hun families. In het bijzonder het feit dat de meeste westerse donorlanden dit negeren, op enkele uitzonderingen na zoals recent Duitsland en Groot-Brittannië. Deze extra kost aan de Palestijnse terreur jegens Isrtaël beloopt jaarlijks ca. 300 miljoen dollar die worden betaald via de hulpfondsen.

Diker wijst ook op het feit dat de 82-jarige Palestijnse leider Mahmoud Abbas die op 9 januari 2005 tot presidentvan de Palestijnse Autoriteit werd verkozen voor een termijn van vier jaren, volgende maand reeds acht jaar als niet (her-)verkozen president illegaal in het zadel blijft zitten. Zo ergert de internationnale gemeenschap zich momenteel aan het feit dat de Congolese president Joseph Kabila, van wie de ambtstermijn sinds maandag 19 december 2016 is verstreken (president sinds 26 januari 2001), weigert op te stappen en ilegaal in het zadel blijft. Echter de situatie in de PA, die per solot van rekening veel schrijnender is dan in Congo, wordt daarentegen in het Westen en België straal genegeerd, terwijl de donaties gewoon doorgaan.

Om deze video te bekijken op de site van Arutz Shava KLIK HIER

Advertenties