Palestijnen LIEGEN als ze zeggen dat ze geen financiële hulp kregen van de Amerikanen in 2016

pa-corruptDe premier van de Palestijnse Autoriteit (PA) Rami Hamdallah heeft de Verenigde Staten beschuldigd van “het opleggen van een economische boycot” aan de Palestijnen door geen enkele financiële hulp meer over te dragen aan de Palestijnen in 2016 (zie videoverslag hieronder). Maar het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onmiddellijk deze beschuldiging weerlegd, berichten aldus de Israëlische kranten The Times of Israel en Haaretz.

Het klopt dat de Verenigde Staten geen hulpgelden meer rechtstreeks storten in de koffers van de Palestijnse Autoriteit. In plaats van – en dat om te verhinderen dat de hulpgelden worden misbruikt voor andere zaken dan waarvoor ze bedoeld worden zoals bv. het betalen van de lonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en massamoordenaars – worden de Amerikaanse hulpgelden overgemaakt aan specifieke projecten.

Zo verkiezen de Verenigde Staten voortaan om rechtstreeks de onderaannemers uit te betalen die in opdracht van de PA werken uitvoeren aan de water- of electriciteitsinfrastructuur en betalen zij ondermeer de rekeningen van scholen en hospitalen…

corruptPADe leiders van de Palestijnse Autoriteit zijn in de regel vrij open omtrent hun beleid van het voorzien van salarissen en andere voordelen aan Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, met inbegrip van diegenen die door Israëlische rechtbanken werden veroordeeld voor moord en terrorisme, evenals aan hun families indien de respectievelijke misdadigers omkwamen tijdens het uitvoeren van hun aanslagen.

Echter, de Palestijnse Autoriteit argumenteert dat sinds 2014 deze speciale terreurfondsen worden betaald via de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en niet uit de staatskas van de Palestijnse Autroiteit en deze gelden dus niet worden weggetrokken van de buitenlandse giften en donaties bestemd voor ontwikkelingshulp. Critici merken op dat wat de chefs van de PA en de PLO betreft het hier telkens om dezelfde personen gaat en zeggen dat de PLO de PA fondsen misbruikt voor het betalen van deze salarissen en premies als beloning voor de terreur.

Overigens zegt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat het in feite aan Ramallah meer dan 357 miljoen dollars in financiële hulp dit jaar heeft overgemaakt aan Ramallah. Bovendien, en dat enkel wat 2016 betreft, hebben de Verenigde Staten $355.177.827 overgemaakt aan de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) waarvan 95 miljoen dollars expliciet waren aangeduid voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

De UNRWA  beheert ook de Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië, Syrië en Libanon. Aldus gaven de Verenigde Staten in 2016 alles samen ongeveer 712 miljoen dollars in hulp aan de Palestijnen en de VS zijn daarmee de grootste betaler in de wereld aan de Palestijnse zaak, het zij direct dan wel indirect.

PA financiën onder vuur
In zijn interview van 8 december 2016 (zie videoverslag hieronder) vertelde premier Hamdallah dat de totale hulp aan de Palestijnse Autoriteit met 62 procent is afgenomen vergeleken met 2011. Hij zie dat behalve de Verenigde Staten “er ook veel [andere] landen zijn die geen hulp hebben geschonken”, maar hij vertelde er niet bij om welke landen dat ging.

Het klopt dat een aantal buitenlandse regeringen kritischer zijn geworden nadat bij herhaling is gebleken dat veel van de hulpgelden door de Palestijnen worden misbruikt of gewoon verdwijnen.

Zo heeft  Departement voor Ontwikkeling het Britse regeringsvan de Britse regering in oktober jl. een deel van de hulpfondsen voor de PA bevroren omdat zij aanwijzingen had gekregen dat de gelden werden gebruikt voor het financieren van salarissen van veroordeelde Palestijnse terroristen. Volgens Haaretz gelooft Londen niets van het door Ramallah gemaakte onderscheid tussen de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie.

In september heeft de Duitse regering voor de eerste keer ooit toegegeven (beter laat dan nooit…) dat de Palestijnse Autoriteit fonanciële steun verstrekt aan hun terroristen en families en zegt de zaak verder te zullen onderzoeken tot er meer klaarheid komt in deze kwestie. Het is niet helemaal duidelijk of Duitsland sindsdien beknibbeld heeft op de financiering van de PA.

In oktober jl. berichtte The Times of Israel dat Saoedi-Arabië hun maandelijkse bijdrage twv. 20 miljoen dollars aan hulpakket aan de Palestijnse Autroiteit had bevroren voor ene periode van zes maanden. Het is niet duidelijk dat het prijzen van Riyad in zijn interview betekent dat de Saoedi’s hun financiering aan de PA hebben hervat.

Video: Premier van de Palestijnse Autoriteit (PA) Rami Hamdallah: “De Verenigde Staten hebben geen enkele dollar hulp betaald aan de PA in 2016.”