In Europa is het illegaal om kritiek te spuien op Islam [Judith Bergman]

Islam-East-West

Verscheidene Europese regeringen hebben het aan hun onderdanen duidelijk gemaakt dat het bekritiseren van het Europese migrantenbeleid of migranten an sich, wordt gezien als crimineel overschrijdend gedrag dat kan leiden tot arrestatie, vervolging en zelfs veroordelingen. Hoewel deze praktijken symptomatisch zijn voor een politiestaat, stoppen Europese regeringen daar nog niet. Ze gaan nog verder door ervoor te zorgen dat de Islam in het algemeen ook niet mag bekritiseerd worden.

Terhi Kiemunki
Finland is het meest recente Europese land dat de wijze heeft geadopteerd waarop Europese autoriteiten diegenen bestraffen die kritiek uitoefenen op islam. Volgens de Finse nieuwsuitgave YLE, heeft het de District Rechtbank van Pirkanmaa de Finse partijpolitika, Terhi Kiemunki, schuldig bevonden voor het “belasteren en beledigen van aanhangers van het islamitische geloof” in een blogpost van Uusi Suomi. Daarin beweerde zij dat al de terroristen in Europa moslims zijn De rechtbank oordeelde dat Kiemunki schreef over “een repressieve, intolerante en gewelddadige religie en cultuur”, waarmee zij het islamitische geloof bedoelde.

Op het proces werd Kiemunki gevraagd waarom zij geen onderscheid maakte tussen islam en radicale islam. Zij antwoordde dat zij bedoelde om te verwijzen naar de verspreiding van de islamitische cultuur en religie en dat zij “waarschijnlijk zou hebben” gesproken over geradicaliseerde elementen van de religie in plaats van over het geloof in het geheel. Kiemunki kreeg een boete van 450 euros. Haar advocaat is in beroep gegaan tegen de uitspraak.

Na de uitspraak gaf Kiemunki een persconferentie waarin ze zei:

“Ik ben nog steeds van mening dat het citeren van statische feiten of zelfs het delen van een mening geen misdaad is zelfs indien iemand dat niet leuk vindt… Ik schreef dat ik niet wil dat ons land wordt overgenomen door een cultuur en wet gebaseerd op een gewelddadige, intolerante en onderdrukkende religie.”

Volgens YLE voegde zij eraan toe dat haar essay niet generaliseerde over moslims, maar benadrukte zij dat niet alle moslims terroristen zijn. “In deze tijden, in het bijzonder in het recente verleden en heden, zijn al de bedrijvers van terroristische daden moslims gebleken,” zei ze.

finlandIn Finland. De Finse partijpolitika, Terhi Kiemunki, werd schuldig bevonden voor het “belasteren en beledigen van aanhangers van het islamitische geloof.” [beeldbron: YouTube video screenshot]

Zodus in Finland, sinds de beslissing van de rechtbank, mag van burgers thans verwacht worden dat zij een onderscheid maken, zij het compleet fictief, tussen “islam” en radicale islam”, of anders kunnen zij vervolgd en bestraft worden voor het “belasteren en beledigen van aanhangers van het islamitische geloof.” Of zoals de Turkse president Recep Tayyip Erdogan onlangs verklaarde: “Deze beschrijvingen zijn erg lelijk, ze zijn offensief en een belediging voor onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is dat.”

There are extremist Muslims and non-extremist Muslims, but there is only one Islam. It is a pity that Kiemunki did not present the court with quotes from the Quran, such as, “Fight and kill the disbelievers wherever you find them…” (9:5), and “So fight them until there is no more fitna [strife] and all submit to the religion of Allah.” (8:39). Perhaps, then, the court could have at least tried to explain to the public in more concrete detail the differences between “Islam” and “radical Islam.”

Yusuf al-Qaradawi, Moslim Broederschap & Hamas
It is troubling that Western governments are so eager to crack down on anything that vaguely resembles what has erroneously been termed “Islamophobia,” which literally means an irrational fear of Islam. Considering the violence we have been witnessing, it would be irrational not to have fear of its threats. As Shabnam Assadollahi recently pointed out in an open letter to Canadian Members of Parliament, there are quite a few things in Islam of which one legitimately ought to be fearful.

All these governments need to do is consult the speeches of one of the most influential living Islamic scholars of Sunni Islam, the spiritual leader of the Muslim Brotherhood, Yusuf al-Qaradawi. Qaradawi hosts one of Al Jazeera’s most popular programs, Sharia and Life, which reaches an estimated 60 million viewers worldwide.

Already in 1995, Qaradawi told a Muslim Arab Youth Association convention in Toledo, Ohio, “We will conquer Europe, we will conquer America! Not through the sword, but through dawa [outreach].” Dawa, the Islamic call to conversion, is the Islamic summons for the non-violent conquest of non-Muslim lands, including Europe.

qaradawiDoha, Qatar, 3 februari 2012. Hamaspremier Ismail Haniyeh werpt zich hier aan de voeten van antisemiet Yusuf al-Qaradawi, geestelijk leider van alle Islamistische Israëlbashers en Jodenmoordenaars ter wereld. Qaradawi in januari 2009 over de interreligieuze dialoog tussen Moslims en Joden: “Er is geen dialoog tussen ons, behalve door het zwaard en het geweer. We bidden tot Allah om deze beklemmende Joodse, zionistische groep mensen weg te nemen… spaar geen enkele van hen … tel hun aantal en doodt hen tot de allerlaatste.”[bron]

As explained by Qaradawi in a recording from 2007, the aim of the conquest consists mainly the introduction of sharia law. According to Qaradawi, sharia law should be inserted gradually, over a five-year period in a new country, before implementing it in full. This sharia law includes chopping off hands for theft; killing apostates and homosexuals, denigrating and oppressing women, as in polygamy, beating them as a means of “disciplining” them, and so on. For those Westerners who have studied Islam and listened to what the most influential Islamic scholars have to say, there is quite a bit to be “phobic” about.

It would be refreshing to hear the views of European leaders and courts on these aspects of sharia law instead of their almost ritual condemnations of those who have actually studied Islamic sources and seek to raise awareness of the nature of sharia law. While prosecuting and sanctioning people who criticize Islam is becoming more common in Europe, this practice used to be reserved only for Muslim countries officially governed by sharia law, such as Saudi Arabia or Pakistan, where it is forbidden to insult Islam.

It is a pity that European courts and other state bodies have begun taking their cues from Islamic law. Apparently, European judges and politicians are no longer capable of appreciating the immense freedoms that used to be the norm on the continent, and which they seem all too willing, of their own free will, to abolish.

door Judith Bergman

meshaal-qaradawiDoha, Qatar, 27 oktober 2014. Hartelijke ontmoeting tussen Hamasleider Khaled Meshaal en zijn geestelijke leider Yusuf al-Qaradawi van de Moslim Broederschap. In een verklaring die werd uitgezonden op 28 januari 2009 op Al Jazeera, zei Qaradawi het volgende met betrekking tot Adolf Hitler en de Holocaust: “Doorheen de geschiedenis, heeft Allah straffen opgelegd aan het Joodse volk omwille van hun corrupt gedrag… De laatste straf werd uitgevoerd door [Adolf] Hitler. Door alles in te zetten op wat hij hen heeft aangedaan – ook wanneer zij daarin graag overdrijven – is hij erin geslaagd hen op hun plaats te zetten. Dit was een goddelijke straf voor hen… Als Allah het wil, zal het de volgende keer door de hand gebeuren van de gelovigen [van de Islam].” [bron]


gatestone-logo2Bron: in een (gedeeltelijke) vertaling uit het Engels door Brabosh.com van een artikel van Judith Bergman van 12 december 2016 in The Gatestone Institute