Verenigde Naties accepteren ZES anti-Israëlresoluties in één enkele zitting

thompsonGenève, 30 november 2016. Naar aanleiding van ‘Palestina Dag’ droeg Peter Thompson, de voorzitter van de Algemene Vergadering, voor de gelegenheid een Palestijnse vlag om de solidariteit van de Verenigde Naties uit te drukken met de Palestijnen [beeldbron: UN Watch]

Op woensdag 30 november 2016 vierde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [UNGA] “Palestina Dag” (Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk) met de aanname van zes resoluties die Israël apart veroordelen, als deel van het jaarlijks terugkerende ritueel om door 20 Arabische landen gesponsorde resoluties aan te nemen die de Joodse staat veroordelen.

Zo is er een resolutie die Israël oproept om de controle van de Golan Hoogtes over te dragen aan Syrië, ter ere van de massamoorden die momenteel worden bedreven door het regime van President Bashar al-Assad. Een andere resolutie veroordeelt Israël voor acties in Jeruzalem en gebruikt enkel de islamitische term voor de Tempelberg waarmee het de historische rol negeert in het Jodendom en het Christendom.

Hillel Neuer, uitvoerend directeur van UN Watch, een in Genève gevestigde niet-gouvermentele organisatie, gaf de dag voordien de volgende verklaring uit:

“De aanslag van de VN op Israël met een vracht eenzijdige resoluties is surrealistisch. Op een dag dat troepen loyaal aan president Bashar al-Assad Syrische burgers aanvallen in Aleppo, waardoor duizenden op de vlucht sloegen, is het obsceen van de VN om thans een resolutie goed te keuren waarin het Syrische territorium wordt aangehaald en tegelijk de Conventie van Genève omtrent de ‘bescherming van burgers’ wordt geschonden, en dat enkel om Israël te veroordelen.

Het is verbijsterend. Op een ogenblik dat het Syrische regime haar eigen volk met honderdduizenden vermoordt, hoe is het mogelijk dat de VN eist om nog meer mensen [in de Golan] te plaatsen onder het regime van Assad? De timing van de tekst van heden is moreel verwerpelijk en logisch gezien compleet absurd.

UNvsIsraelBEn terwijl er in totaal 20 inflammatoire, onevenwichtige of overbodige resoluties in deze sessie tegen Israël zullen zijn, is het veelzeggend dat er geen enkele resolutie van de Algemene Vergadering van de VN is gepland voor de slachtoffers van grove mensenrechtenschenders zoals Saoedi-Arabië, Burundi, Turkije, Venezuela, China of Cuba.

In een tijd waarin de Palestijnse president Mahmoud Abbas en zijn door de staat gecontroleerde media hun mensen blijven aanzetten om Israëlische Joden neer te steken en te beschieten, is er vandaag de onverklaarbare reactie van de VN om in een reflex Israël te veroordelen in zes afzonderlijke resoluties, elk van hen eenzijdig en de Palestijnse schendingen verzwijgt.

TDed resoluties van vandaag beweren dat ze geven om het lot van de Palestijnen, en toch weigeren de VN om één woord te zeggen over de dozijnen Palestijnen die de voorbije maanden werden afgeslacht, versmacht en uitgezet door de troepen van Assad, met meer dan 3.000 die sinds 2011 werden gedood.

De farce van vandaag in de Algemene Vergadering onderstreept een simpel feit: de automatische meerderheid in de VN heeft geen interesse om de Paletsijnen daadwerkelijk te helpen, noch in het beschermen van de mensenrechten van om het even wie; het enige doel van dit ritueel van deze eenzijdige veroordelingen dat overblijft is het maken van Israël tot zondebok.

De disproportionele aanslag op de Joodse staat van de Verenigde Naties ondermijnt de institutionele geloofwaardigheid van wat verondersteld wordt een onpartijdige internationale organisatie te zijn. Politisering en selectief schade berokkenen is haar enige gefundeerde missie, die de belofte van gelijke behandeling van alle naties groot en klein in het Charter van de VN verder erodeert.”

Ook Israël’s afgevaardigde aan de Verenigde Naties Danny Danon haalde uit naar de Verenigde Naties. Zijn toespraak gericht aan de Algemene Vergdaering kan u hier lezen en bekijken.

Ter herinnering aan diegenen die écht malen om de Palestijnen:

5.073 Syrische Palestijnen gedood, vermist of gevangen
Tussen maart 2011 en april 2016 zijn duizenden Syrische Palestijnen op de vlucht geslagen. 15.000 Syrische Palestijnen zijn gevlucht naar Jordanië, 6.000 Syrische Palestijnen zitten thans in Egypte volgens statistieken van de UNRWA van juli 2015 en meer dan 71.200 Syrische Palestijnen waren eind december 2015 naar Europa gevlucht.

assad3abBovendien werden volgens cijfers van de Action Group for Palestinians of Syria tussen 15 maart 2011 en 6 maart 2016 tijdens de Syrische burgeroorlog 3.730 Palestijnen gedood, waarvan 3.180 burgers, het merendeel uit Yarmoek, het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp dat nabij Damascus ligt.

Daarnaast worden nog eens 282 Palestijnen vermist en werden 1.061 Palestijnen gevangen genomen die voor het merendeel werden opgesloten in gevangenissen van het Syrische regime van Assad.

In het genoemde totaal van 5.073 zijn ook inbegrepen de meer dan 550 Palestijnse militieleden die werden gedood toen ze actief deelnamen aan de gevechten. Verschillende Palestijnse terreurfacties vechten aan de zijde van Hezbollah en het Syrische leger van president Bashar al-Assad.

Op 8 november 2016 werden een reeks ontwerpresluties tegen Israël ingediend:
un-israel2