Waarom de Joodse nederzettingen juridisch volkomen legaal zijn

De Israëlische stad Ariel in Samaria. Gestischt in 1978 met thans ongeveer 20.000 inwoners. Foto genomen door door Ilya Borovok rond de middag van 9 april 2007Israëlische stad Ariel in Samaria.

Woordvoerders van de organisaties die zich kanten tegen de nederzettingen (zowel Arabische, Israëlische en anderen), hebben herhaaldelijk de nederzettingen gebrandmerkt als illegaal volgens de Vierde Conventie van Genève (van 12 augustus 1949) en het internationale recht. Maar zelfs een oppervlakkig overzicht van de relevante elementen van het internationale recht, tonen aan dat deze interpretatie van het Verdrag van Genève een typisch voorbeeld is van Orwelliaanse ‘gespletenheid’. Het is integendeel precies het internationale recht, het Verdrag van Genève alsmede de relevante resoluties van de Verenigde Naties, die het bestaan en de oprichting van de nederzettingen als juridisch volkomen legaal bestempelen.

Volgens de Vierde Conventie van Genève van 12 augustus 1949 is het verbod op het verbannen van overwonnen bevolkingsgroepen en het overbrengen van de bevolking vanuit het grondgebied van de overwinnaar naar de door haar veroverde gebieden, enkel van toepassing op grondgebied dat veroverd werd gedurende een offensieve oorlog. Deze secties van het verdrag werden geschreven om toekomstige acties – zoals bijvoorbeeld de aanvalsoorlog door de nazi’s op Oost-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog – af te schrikken. Sinds Israël haar soevereiniteit over het grondgebied heeft verworven in een defensieve oorlog, is het zeer de vraag of deze verbodsbepalingen hier wel van toepassing zijn.

Lees verder “Waarom de Joodse nederzettingen juridisch volkomen legaal zijn”

Partijdige Verenigde Naties: Algehele solidariteit met Palestina vs Diepe verachting voor Israël

Palestijnen worden in de Arabische landen door hun broeders als uitschot behandeld en voortdurend gediscrimineerd. Tussen april 2004 en januari 2007 werden in Bagdad (Irak) minstens 186 Palestijnen vermoord…

In 1977 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 29 november uit als “Internationale Dag van de Solidariteit met het Palestijnse volk” [resolutie 32/40 B]. Het was natuurlijk geen toeval dat de datum voor dit evenement dezelfde datum was waarop de Verenigde Naties het Verdeelplan [VN-resolutie 181] van 1947 goedkeurde dat Palestina verdeelde in twee aparte staten: een Joodse en een Arabische staat.

Maar dit was zonder twijfel een nogal ongelukkige keuze: door het selecteren van deze historische datum, toen de Verenigde Naties haar goedkeuring hechtte aan een besluit dat verworpen werd door de Arabische Liga en de Palestijnse vertegenwoordigers, leek de VN bereid te zijn om met terugwerkende kracht deze afwijzing en de daaropvolgende Arabische agressie goed te keuren.

Lees verder “Partijdige Verenigde Naties: Algehele solidariteit met Palestina vs Diepe verachting voor Israël”

Eerbetoon van Mahmoud Abbas aan bij naam genoemde Palestijnse terroristen tijdens 7de Conferentie van Al Fatah

Ramallah, 29 november 2016. Mahmoud Abbas opent de 7de Conferentie van Al Fatah De president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas heeft de afgelopen week de 7de Conferentie van Al Fatah gebruikt om zijn dictatoriaal regime te cementeren. Op dinsdag  29 november 2016 werd Abbas, die in maart aanstaande 82 jaar oud wordt, unaniem herverkozen om voor een nieuwe termijn van 5 jaren de Palestijnse beweging Al Fatah te leiden, de politieke factie die in 1964 werd opgericht en sinds 1967 het Palestijnse beleid via de PLO bepaalt. Daarnaast is Abbas sinds 29 oktober 2004 voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) … Lees verder Eerbetoon van Mahmoud Abbas aan bij naam genoemde Palestijnse terroristen tijdens 7de Conferentie van Al Fatah