In Gaza zal tegen 2020 geen drinkbaar water meer zijn zolang Hamas blijft dwarsliggen

waterPalHoe de Palestijnse Autoriteit het water gebruikt als een wapen tegen Israël over de hoofden van de eigen bevolking heen…

Terwijl een rapport van de Wereld Bank suggereert dat Gaza tegen 2020 zonder drinkbaar water zou vallen, politizeren de Palestijnen het probleem in plaats van samen te werken met Israël om naar oplossingen te zoeken.

Rebhy al-Sheikh (foto), vice-voorzitter van de Palestijnse Water Autoriteit in Gaza, vertelde tegenover The Media Line op 23 november 2016:

rebhi3“De meeste Palestijnen in Gaza vertouwen de kwaliteit van het leidingwater niet en dus kopen zij water van tankers, een oplossing die duur is en zo haar eigen risico’s kent.

Een deel ervan is politiek getint. Onder de Oslo Akkoorden van 1993 ging Israël ermee akkoord om een bepaalde hoeveelheid water te leveren. Maar de bevolking in Gaza is sindsdien aanmerkelijk toegenomen.

Bovendien is het Israëli-Palestijns Joint Water Committee [JWC] al jaren niet meer samengekomen. Israëlische ambtenaren zeggen dat de Palestijnen niet geïnteresseerd zijn in een ontmoeting terwijl Palestijnse ambtenaren zeggen dat zij geen waterleveringen zullen goedkeuren die komen van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria [aka de West Bank], die reeds grote toewijzingen ontvangen.

De situatie wordt verder bemoeilijkt door het feit dat de islamistische Hamas beweging door zowel de Verenigde Staten als door Israël wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

De oplossing op de lange termijn, waarover alle partijen het eens zijn, is de bouw van een grote ontziltingsinstallatie in Gaza genoemd de Central Gaza Desalination Plant. Deze plant zal ongeveer een half miljard dollars kosten en Arabische staten hebben reeds toegezegd de helft van de kosten te dragen. Israël moet nog toestemming geven om de noodzakelijke constructiematerialen de Strook binnen te laten.”

 Grondwaterkwaliteit in Gaza alarmerend [bron: E.I.B.] grondwater