Palestijnse Autoriteit legt Israël andermaal pre-condities op voor hervatting vredesproces

peaceThe Gentleman and the Crook
Shimon Peres’ en Yasser Arafat’s “Vredesakkoord”

In een reactie van Netanyahu’s oproep aan de Palestijnen om onmiddelijk het vredesproces te hervatten poneert de Palestijnse Autoriteit (PA) vandaag andermaal een set pre-condities voor om het even welke vredesgesprekken met Israël in de toekomst. Zo eist de PA ondermeer dat Israël vooraf instemt om deel te nemen aan de internationale vredesconferentie die Frankrijk wil houden voor het einde van dit jaar.

Israël’s premier Benjamin Netanyahu had op woensdagochtend de Diplomatic Conference van de Jerusalem Post  toegesproken en gezegd:

Zelfs de Arabische staten beseffen dat Israël niet het probleem is. Steeds meer landen begrijpen de boodschap dat wij bereid zijn tot vredesoverleg, om het even waar en wanneer, maar Abbas is dat niét.

Iedereen heeft de boodschap gehoord: Israël is klaar voor vrede. Israël is niet het obstakel dat vrede in de weg staat. Wie begrijpt de boodschap het beste? De Arabische staten. Ik denk dat we de equatatie [voor Midden-Oosten vrede] moet omkeren, dat wij een doorbraak moeten bewerkstelligen met de Palestijnen en dan met de Arabische wereld.”

Nabil Abu RudeinehEchter, Nabil Abu Rudeineh (foto), de woordvoerder van PA president Mahmoud Abbas, heeft op woensdag de oproep van premier Binyamin Netanyahu dat hij bereid is om de vredesgesprekken te hervatten, bruusk afgewimpeld gezien het feit dat “hij van plan is om 500 nieuwe Joodse huizen te bouwen in oostelijk Jeruzalem.” Hij verwees wellicht naar Israël’s plannen om 500 woningen bij te bouwen in de noordelijk gelegen wijk Ramat Shlomo van Jerusalem die enkele dagen geleden werden bekend raakten.

Abu Rudeineh verklaarde:

“Als het Netanyahu ernst is met zijn uitspraken, dan moet hij het einde afkondigen van de nederzettingen, de tweestatenoplossing erkennen en akkoord gaan om deel te nemen aan de internationale vredesconferentie die Frankrijk wil houden tegen het einde van dit jaar.”

Hij zei verder dat de “illegale [Joodse] vestiging” niets bijdraagt aan het bevorderen van vrede en al evenmin de laatste Israëlische maatregelen zoals de “Regulerings  Wet” en de “Muezzin Wet”. Abu Rudeineh maande de internationale gemeenschap aan om zich stevig te verzetten tegen de “nederzettingen” die hij “de belangrijkste oorzaak voor instabiliteit” noemde en die “elke poging verhindert om een rechtvaardige en alomvattende vrede in het gebied te bereiken.”

De eis dat Israël het Franse vredesinitiatief moet accepteren als pre-conditie voor onderhandelingen is een relatief nieuwe eis van de Palestijnse Autoriteit. Op 28 april 2016 had Frankrijk een nieuw vredesinitiatief aangekondigd, dat in juni werd gevolgd door een reeks ontmoetingen in Parijs met de wereldmachten – maar wel telkens zonder Israël en zonder de Palestijnen.

Even later, vrijdag 3 juni 2016, kondigde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault aan dat het doel van het initiatief is, om Israëliërs en Palestijnen terug aan de onderhandelingstafel te brengen tegen het einde van dit jaar. Uitgangspositie in dit Franse initiatief voor onderhandelingen is het (Saoedi-) Arabisch Vredesinitiatief van 2002 dat veertien jaar geleden eveneens door Israël werd verworpen.

Ook het Franse initiatief dat  door de Palestijnen wordt gesteund werd a priori verworpen door Israël. Enkele dagen geleden heeft Frankrijk Israël uitgenodigd om deel te nemen aan de vredesconferentie die aan het einde van dit jaar wordt gehouden. Israëlische ambtenaren hebben Israël’s formele standpunt herhaald en benadrukt dat de enige manier om vrede t ebereiken is door rechtstreekse gesprekken te voeren met de Palestijnse Autoriteit maar waaraan de PA weigert op in te gaan.

Israël heeft dientegevolge op vrijdag 18 nov. 2016 formeel de Franse uitnodiging afgewezen. Het kabinet van premier Netanyahu zei in een verklaring aan NBC News:

hoger3“[Israël] heeft de Franse gezant op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze toegelicht dat Israël’s positie om het vredesproces te promoten en een overeenkomst te bereiken, enkel kan gebeuren via rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.”

In feite gaat de Palestijnse Autoriteit onverminderd door met het opleggen van precondities op vredesgesprekken waarbij hij de lat voor Israël steeds maar hoger blijft leggen waar Israël uiteindelijk nog onmogelijk over raakt. Men kan zich afvragen in hoeverre het ernst is met de zogenaamde ‘vredeswil’ van Abbas als telkens weer blijkt dat hij tot geen enkel compromis bereid is.

Recente vredesproces 2014
De afgelopen jaren is het Kwartet afzijdig gebleven om de inspanningen van de Verenigde Staten de ruimte te geven een akkoord te bereiken, die geleid werden door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Echter, kort voor de deadline van het meest recente vredesproces dat 9 maanden aansleepte [29.07.2013 – 29.04.2014], pakte het Palestijnse leiderschap uit met een dubbel manoeuver waardoor Israël wel moest afhaken.

Zo besloot Mahmoud Abbas in de laatste maand van de voorziene duur van onderhandelingen om het lidmaatschap aan te vragen bij een hele reeks internationale organisaties, o.a. bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, om aldus de internationale druk op Israël te verhogen zodat het meer toegevingen zou doen. Bovendien kondigde de PA de verzoening aan tussen Al Fatah en Hamas en de vorming van een gezamenlijke Palestijnse regering.

Intussen bleef Hamas, dat intussen met vijf Gazaanse ministers in de regering van de Palestijnse Autoriteit zetelde, Israël onverminderd bestoken met raketten en mortiergranaten en brak op 7 juli 2014 een nieuwe oorlog uit tussen Hamas en Israël (Operation Protective Edge). De kans op een hervatting van de onderhandelingen werd door Hamas – toen onder de paraplu van de Palestijnse Autoriteit van Abbas – letterlijk aan flarden geschoten en kostte het leven aan 67 Israëlische soldaten en zeven burgers.

Vrede met Abbas? En wat dan met Hamas in Gaza?
haniyeh3

Advertenties