Israëlische Marine onderschept Palestijnse wapensmokkelaars voor de kust van Gaza

shipVoor de kust van Gaza, 22 november 2016. Palestijnen trachten overzee wapens te smokkelen naar Gaza maar worden voortijdig onderschept door de Israëlische Marine. De lading werd vernietigd [beeldbron: Ynet News]

Een Palestijnse boot vermomd als een vissersvaartuig werd op camera opgemerkt door het Israëlische leger tijdens een poging om wapens naar de Gazastrook te smokkelen waarna het bootje uiteindelijk werd vernietigd. De boot werd waargenomen toen deze afweek van de zuidelijke Gazastrook om vervolgens richting van de Sinaï te varen. Enkele dagen later werd het verdachte schip opnieuw waargenomen, deze keer met de achterkant van het schip diep in het water gelegen omwille van een verdachte lading.

De informatie van de inlichtingendiensten bereikten het 916de squadron dat gebaseerd is in de Israëlische haven van Ashdod waarna de Israëlische Marine een schip uitstuurde om het vaartuig te onderscheppen voor de kust van Gaza en te trachten de bemanning aan boord van het smokkelschip aan te houden. Tijdens het verloop van de interceptie lostte de Israëlische marine enkele waarschuwingsschoten voor de boeg van het smokkelschip in een poging om het te doen stoppen. Echter, de twee Palestijnse smokkelaars sprongen van boord en doken het water in en slaagden erin om al zwemmend de Gazaanse kust te bereiken.

Vervolgens nam het marineschip het smokkelschip onder vuur, schoot de motor in brand waarna de brand oversloeg over het hele schip, gevolgd door een zware explosie toen het vuur de smokkelwaar bereikte en het schip haast letterlijk verdampte in de atmosfeer.

Woordvoerder voor de Marine, Majoor Maor, vertelde aan de Israëlische krant Ynet:

“Wij observeerden de boot van ver en gebruikten speciale sensoren die we gebruiken om Palestijnse schepen te markeren en  te catalogiseren die willen aanleggen in de zuidelijke Gazastrook, en identificeerden dit als een verdacht schip. Opeenvolgende explosies vernietigden het hele schip.

De Egyptenaren hebben de meeste smokkeltunnels vernietigd tussen Rafah en Egypte met als gevolg dat Hamas gedwongen wordt om de smokkelroutes overzee meer te gaan gebruiken. Het is meer gecompliceerd om te opereren in het zuiden van de Gazastrook dan dat dit is in het noorden, maar de relaties met het Egyptische leger zijn erg goed en vriendschappelijk. Wij blijven in dialoog en werken samen met hen op het niveau van bataljon ontmoetingen op het strand.”

De vernietiging van het smokkelschip is het derde van die aard dat werd uitgevoerd door de Israëlische Marine en de Shin Bet in de afgelopen anderhalf jaren, met inbegrip van de arrestatie van verscheidene Palestijnen die trachten wapens te smokkelen op Palestijnse vissersboten. De Shin Bet identificeerde tevens een bepaald patroon waarin Hamas tracht waren te smokkelen vanuit de Sinaï naar de Gazasdtrook bestemd voor de verkoop om aldus de organisatie te financieren.

Inspanningen van Hamas om wapens en uitrusting te smokkelen in de Gazastrook gebeuren zowel boven als ondergronds. Echter, sinds het einde van Operatie Protective Edge op 26 augustus 2014, werden veel smokkelpogingen verijdeld door de toegenomen controle inspanningen van het ministerie van Defensie. Grondstoffen voor wapens en tunnels werden ontdekt in ladingen humanitaire goederen.

Bovendien onthulde een rapport van Ynet in december 2015 dat een grote wapenlevering van ISIS in de Sinaï bestemd voor Hamas werd verhinderd. De meeste smokkelpogingen van Hamas omvatten tegenwoordig ruwe bouwmaterialen voor de constructie van smokkel- en aanvalstunnels en tevens home-made geproduceerde wapens zoals raketten.

Legale blokkade van Gaza door Egypte en Israël
Zowel Egypte als Israël onderhouden een blokkade van de Gazstrook, zowel in de lucht, over land als overzee.

Egyptische strijdkrachten vernietigden het grootste deel van de smokkeltunnels van Hamas en zetten andere tunnels onder water waarvoor speciaal zeewater werd opgepompt. Die tunnels waren een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor Hamas en werden vooral gebruikt voor de smokkel van luxe goederen en drugs en uiteraard wapens, munitie en springstoffen.

Bovendien creëerden de Egyptische autoriteiten een veiligheidszone aan de grens ter hoogte van Rafah. Aanvankelijk bedroeg deze 500 meter breedte maar die werd intussen opgetrokken tot 1000 meter breedte. Duizenden burgers werden gedwongen om te verhuizen terwijl hun woningen in het grensgebied werden platgewalst door Egyptische bulldozers.

Sinds Hamas in januari 2006 de algemeen geaccepteerde vrije verkiezingen had gewonnen, handhaaft Israël een blokkade van Gaza zowel ter zee, te land als in de lucht. De blokkade werd nog aangescherpt toen Hamas in juni 2007 de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook verdreef (met inbegrip van de top van Al Fatah èn president Mahmoud Abbas).

Het besluit om Gaza een blokkade op te leggen kwam er nadat Hamas een reeks raketten had afgevuurd naar Israël en Gaza vervolgens op 17 september 2007 tot “vijandig territorium” werd verklaard. Overigens werd de door Israël aangekondigde zeeblokkade in werkelijkheid pas van kracht in januari 2009, ruim anderhalf jaar nà de machtsovername door Hamas in de Strook.

Overigens werd in september 2011 de zeeblokkade van Gaza door Israël volstrekt legaal verklaard. De conclusie van een onderzoek mbt. het Mavia Marmara incident van 31 mei 2010, door een VN-commissie luidde ondubbelzinnig (aka het Palmer Report) : “De zeeblokkade werd opgelegd als wettige veiligheidsmaatregel om te verhinderen dat wapens overzee de Gazastrook binnen geraken en wordt toegepast conform de vereisten van de internationale wet.