Trump waarschuwt Obama: dringt u Israël geen oplossing op – vrees voor “November-Surprise”

trumpie

Adviseurs van de gedoodverfde Amerikaanse president Donald Trump hebben volgens mediaberichten president Barack Obama gewaarschuwd dat hij het “zelfs niet zou moeten overwegen” om in de periode tot 20 januari te proberen in het Israëlisch-Arabisch conflict  op vooruitgang aan te dringen. “Politico” citeert een “nationale veiligheidsadviseur” van Trump met de uitspraak dat Obama “niet zou moeten streven naar nieuwe ondernemingen en niet zou moeten proberen zijn politiek door te drukken, die heel duidelijk niet in overeenstemming is met Trump´s opvattingen.”

Dat zou “handelingswijzen omvatten in het vredesproces voor Israëli´s en Palestijnen – en dat zou ook gelden voor initiatieven die als zuivere symboliek beoordeeld kunnen worden… [Trump] heeft zeer duidelijk aangegeven dat hij Israël en diens voorkeuren zal ondersteunen.”

Want er werden meermaals zorgen geuit hoe Obama na de verkiezingen zou handelen, of hij de anti-Israëlische VN-resoluties forceert als hij niet meer hoeft te vrezen voor de effecten op de verkiezingscampagne van de Democratische kandidate Hillary Clinton.

Vrijdag sprak Trump van de hoop dat hij in staat zou zijn om de “oorlog waar nooit een eind aan komt” tussen Israël en de terroristische groeperingen binnen Israël´s grenzen in een “ultimatieve deal” te beëindigen. Hij wees er echter ook op dat ieder akkoord tot stand zou moeten komen door rechtstreekse onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

De leider van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas, heeft tot nu toe constant geweigerd om met Israël te onderhandelen totdat aan al zijn voorwaarden is voldaan. Waarbij hij weigert om Israël als een joods land te erkennen. Hij staat erop dat de internationale gemeenschap druk op Israël uitoefent, opdat Israël toegeeft aan alle eisen van de PA. De PA maakt eveneens aanspraak op het “recht” om diegenen te belonen die Israëlische burgers vermoorden.

In werkelijkheid vreest men dat Obama een “november verrassing” voor Israël in petto heeft. Er bestaan talrijke signalen dat de Obama-regering zou kunnen streven naar een resolutie van de VN-veiligheidsraad, waarin de deling van Israël in twee staten wordt voorgeschreven, met de grenzen van voor 1967, dus in feite met de grenzen van 1948.

Zo had Obama´s ministerie van Buitenlandse Zaken op 5 oktober Israël vanwege het plan om 98 woningen in het al bestaande joodse dorp Shiloh in Samaria te bouwen krachtig veroordeeld. Deze zijn bedoeld voor Joden, die gedwongen uit hun huizen in Amona zullen worden gezet.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde zelfs abusievelijk dat Israël toestemming zou hebben gegeven voor een “belangrijke nieuwe nederzetting op de West Bank”, wat een twee-staten-oplossing zou ondermijnen. En Israël´s verplichting om te streven naar een onderhandelde vrede werd betwijfeld. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikte ongebruikelijk harde woorden bij zijn veroordeling van slechts een aankondiging van een programma voor de bouw van woningen binnen een al bestaand joods dorp.

En diezelfde dag, op 5 oktober, betwijfelde de Obama-regering of Israël überhaupt een “vriend” zou zijn. De woordvoerder van het Witte Huis, Josh Ernest, beweerde, en opnieuw abusievelijk, dat “wij een openlijke bevestiging van Israël zouden hebben gekregen die in tegenspraak is met deze aankondiging [van de woningbouw in Shiloh]. Ik denk dat als we het er over hebben hoe goede vrienden met elkaar omgaan, dan is ook dat een bron van ernstige bezorgdheid.”

Bovendien was, net zoals al bij het Iran-akkoord, de methode van de “echo chamber” volop aan de gang: met andere woorden, de media werden ingezet om reclame te maken voor de agenda van de regering. Onder andere door middel van een artikel in de “New York Times” op diezelfde dag, waarin een medewerker van Obama geciteerd wordt met de woorden: “tot een bepaald moment . . . kan de regering wel degelijk beslissen dat er consequenties moeten volgen voor hetgeen wat zij nu als inspanningen beschouwt om een einde te maken aan de twee-staten-oplossing.”

Tijdens zijn toespraak op 30 september op de begrafenis van Shimon Peres had Obama abusievelijk geïmpliceerd dat Israël Palestijnse Arabieren “tot slaaf” zou maken. Vooral echter noemde Obama de stichting van Israël “verkeerd” respectievelijk “met tekortkomingen”. En in de officiële vertaling van Obama´s toespraak, die “Jeruzalem, Israël” als plaats van de toespraak en de begrafenis noemde, streepte het Witte Huis “Israël” door.

Daarvoor, op 9 september, had Obama´s ministerie van Buitenlandse Zaken de geldige en accurate uitspraak van de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu bekritiseerd, die gezegd had dat de herhaalde eisen van de Palestijnse leiding naar een staat “zonder Joden” etnische zuivering betekenen.


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J.Bron van een artikel van 13 november 2016 op de website van Politically Incorrect