Saeb Erekat geeft toe dat ‘Palestina’ een Trojaans paard is om Israël te vernietigen

staat427 april 2009. De “tweestatenoplossing” volgens Mahmoud Abbas (links) en zijn rechterhand, toponderhandelaar voor vrede met Israël Saeb Erekat (rechts). Voor de internationale pers tonen zij een ingelijste kaart. Israël werd van de kaart geveegd en vervangen door ‘Palestine’. Nou ja <zucht> dàt weten we dan ook weeral.

Erekat publiceerde op 24 oktober 2016 in The Washington Post zijn artikelAs long as Israel continues its settlements, a two-state solution is impossible.” Saeb Erekat is de toponderhandelaar voor de Palestijnse Autoriteit, die meer vredesvoorstellen heeft afgewezen dan dat er aan dit artikel kunnen gerelateerd worden.

Zorgvuldige lezers kunnen  zie wat het Palestijnse Arabische leiderschap werkelijk wilt:

“Miljoenen Palestijnen worden niet toegestaan om in hun thuisland te leven omdat ze niet Joods zijn.”

Indien zij Palestijnen zijn en indien de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie [PLO] de tweestatenoplossing wil aanvaarden met een Arabisch Palestina en Israël die zij aan zij willen leven zoals zij beweren, dan is hun thuisland de Palestijns Arabische staat en niét Israël. Israël belet niemand van Palestijnse origine om te verhuizen naar de gebieden die onder de controle vallen van de Palestijnse Autoriteit [PA].

apartheid-abbas2Wanneer Erekat daarentegen zegt dat Israël hun thuisland is, dan geeft hij expliciet toe dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie de tweestatenoplossing helemaal niet ernstig neemt en dat ‘Palestina’ slechts een tussenfase is om Israël uiteindelijk helemaal te vernietigen. De PLO wil niet dat Palestijnen naar hun eigen staat verhuizen, maar Israël op demografische wijze zouden vernietigen.

Welke andere trotse nationale entiteit eist expliciet dat haar volk naar elders zou verhuizen?  De ironie is dat dit artikel bedoeld wordt om het tegengestelde te bewijzen, met name dat Israël de partij is die gekant is tegen de tweestatenoplossing en niet ‘Palestina’. Echter Erekat’s woorden zeggen de echte waarheid.

Erekat’s misleidende uitspraken stoppen daar natuurlijk niet. Hij zei zowel dat “In juni aanstaande zal het 50 jaar geleden zijn dat de militaire bezetting van Israël begon in 1967” en ook dat “… Palestijnen sedert meer dan een halve eeuw permanent lijden onder de Israëlische nederzettingen en het  bijhorende regime”. Ja, wat is het nu, 49 jaren of meer dan 50 jaren?

Dit is geen tikfout. Erekat zegt dat heel Israël onwettelijk is en niet enkel de ‘bezetting’. Erekat beweert dat de Palestijnen “de tweestatenoplossing omarmen” maar in feite us dat niet het einde van het spel, zoals ook zijn eigen woorden aantonen. Meer over dit artikel op deze blog naar een kritisch artikel van Tayara Herzl.

door EoZ


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel op de site van EoZ van 26 oktober 2016