Nederlandse moslims vervloeken Peres en zorgen voor nog meer andere problemen [Manfred Gerstenfeld]

antisemitic-lies2

Een groot aantal problemen

Door delen van de islamitische gemeenschappen in Europa wordt een groot aantal problemen gecreëerd. Veel westerlingen proberen deze situatie te bagatelliseren, vaak op grond van een bedenkelijke politieke correctheid. Ze beschouwen de moslims als zwak, zelfs als slachtoffer van de samenleving. Daarom zou men tegenover hen toleranter moeten zijn dan tegenover anderen. De mooipraters beweren foutief dat de met dit deel van de islamitische gemeenschap verbonden moeilijkheden alleen maar een kleine groep fanatici betreft, die heel andere instellingen en een ander gedrag hebben dan de overwegende meerderheid van de mainstream-moslims.

In werkelijkheid gaan de door delen van de westerse islamitische gemeenschappen veroorzaakte problemen en de van hen uitgaande haat echter veel verder dan alleen de gelederen van de fanatici. En terwijl dit tot vele uitdagingen voor de samenleving als geheel leidt, zijn vooral Joden en Israël het doelwit. Een actueel voorbeeld is de naar aanleiding van de dood van Shimon Peres tot uitdrukking gebrachte haat, die eens temeer illustreert dat we het niet hebben over een marginaal probleem.

Dr. Manfred GerstenfeldHet volgende voorbeeld is klein, maar onthullend. De Nederlandse internetsite “Trots op Islam” geeft aan 10.000 lezers te hebben en beweert de grootste voor de islam wervende site van Nederland en van de Nederlands sprekende Belgen te zijn. De site verklaart gedetailleerd hoe men als religieus moslim dient te leven. Toen Peres op 28 september stierf, bracht “Trots op Islam” een melding over zijn dood. Deze leidde tot bijna honderd reacties, waarvan een aanzienlijk deel met extreme hatespeech. Men kon deze comments nog meer dan een maand later op deze religieuze website lezen.

Omdat wij niet de gewoonte hebben onze artikelen met uitingen van haat te vullen, hier slechts enkele voorbeelden van deze weerzinwekkende comments:

“Jammer dat hij dood is . . . die had ook eerst 8 jaar lang in coma mogen liggen.” “Een hond minder, nu zou dat andere afval Netanyahu hem moeten volgen, dat zou nog beter zijn.” “Wat jammer, wat mij betreft had hij meer mogen lijden! Maar goed, een stuk brandhout gaat naar de hel!” “Hamdoellah, wat zijn wij blij dat dut smerige varken gestorven is.” En: “Uitstekend nieuws, Hamdoellah, nu de rest van de zionisten nog.”

Dat is nu opnieuw een bewijs dat de meest extreme belasteringen vaak van moslims afkomstig zijn.

Een andere, gebruikelijke, dubieuze uitlating van de mooipraters luidt dat islamitische hatespeech hoofdzakelijk van mannen komt. Bij de schrijvers van deze comments hebben vrouwen een op z´n minst even groot aandeel.

Het hierboven getoonde aanwakkeren van haat onder religieuze moslims is slechts een van de uiterst problematische fenomenen die verband houden met moslims in Nederland. Toen de Nederlandse, niet praktiserende, moslima Yasmina Haifi twitterde dat Israël achter ISIS zit, werd ze door de belangrijkste Nederlandse antiterreur instantie NCTV geschorst. Als reactie daarop sloten meer dan 11.000 personen zich aan bij de Facebook-pagina “Wij staan achter Yasmina Haifi.”

Er bestaan meer uiterst problematische gevallen die verband houden met de islamitische gemeenschap, nogmaals met Nederland als voorbeeld. In september 2014 werd – behoorlijk plotsklaps – duidelijk dat het islamo-nazisme in betekenis is toegenomen. Rob Bertholee, het hoofd van de AIVD – de Nederlandse geheime dienst – zei in een interview dat de Nederlandse Jihadisten-beweging honderden aanhangers heeft, terwijl het aantal sympathisanten van de gewelddadige Jihad in Nederland in de duizenden loopt. In juli 2014 organiseerden tientallen aanhangers van de “Islamitische Staat” een demonstratie in Den Haag. Bij een andere gelegenheid werden op anti-Israëlische demonstraties vlaggen van ISIS en Hamas getoond. Tot dat moment luidde de officiële voorstelling van zaken echter dat er 130 Jihadisten waren, die Nederland verlaten hadden; 30 van hen zouden uit het Midden-Oosten teruggekeerd en ongeveer 15 gedood zijn.

In Nederland heeft nog een nieuwe ontwikkeling plaatsgevonden. Er bestaat inmiddels een nieuwe minderhedenpartij , die beter gezegd grotendeels islamitisch is. Deze partij, “Denk”, wordt door de oorspronkelijk uit Turkije afkomstige parlementariër Tunahan Kuzu geleid, die in Israël in het middelpunt van de belangstelling stond, omdat hij tijdens het jongste bezoek van minister-president Benjamin Netanyahu aan Nederland hem weigerde een hand te geven. Kuzu en een andere oorspronkelijk uit Turkije afkomstige parlementariër, Selçuk Öztürk, werden in 2014 uit de Partij van de Arbeid (PvdA) gezet, waarvoor zij in 2012 waren gekozen; ze waren het niet eens met de houding van de partij tegenover de integratie van buitenlanders. “Denk” heeft sindsdien herhaald dat buitenlanders zich niet noodzakelijkerwijs hoeven integreren. Volgens de peilingen zal de partij bij de parlementsverkiezingen in 2017 waarschijnlijk twee zetels winnen.

Men vraagt vaak aan mij hoe belangrijk Nederland is en waarom ik voorbeelden kies uit dit land. De cijfers lijken dat niet te rechtvaardigen. De bevolking van Nederland bedraagt slechts minder dan 4% van de hele EU. Haar bruto sociaal product representeert minder dan 6% van het bruto sociaal product van de EU. Het leger van Nederland is vaak onderwerp van spot. Wegens gebrek aan munitie moesten oefenende infanteristen “Pang, pang!” roepen in plaats van te schieten. Onlangs kondigde een belangrijke generaal aan dat de Nederlandse luchtmacht niet in staat zou zijn om België in juli in Irak af te lossen, omdat haar vliegtuigen aan onderhoud toe zijn en geen “intelligente” munitie hebben.

Wat Nederland echter belangrijk maakt, is zijn pioniersrol wat betreft burgerrechten. Nederland stond vooraan bij de wetgeving over abortus en later ook euthanasie. Een actueel wetsvoorstel, dat door de Tweede Kamer al is aangenomen, geeft toestemming aan de staat om lichaamsdelen van doden te gebruiken voor orgaantransplantaties, tenzij deze mensen van tevoren hebben verklaard dit niet te willen. Dit betekent dat de mensen weliswaar de controle over hun eigen lichaam hebben zolang ze leven, maar na hun dood zou deze controle in handen van de staat kunnen komen zonder dat zij hiermee nadrukkelijk ingestemd hebben.

Veel van de moslims kwamen naar Nederland uit landen waarin de grote bevolkingsmeerderheid antisemitisch ingesteld is. Marokko is zogenaamd een van de progressievere islamitische landen. Uit een groot onderzoek van de Anti-Defamation League blijkt dat 80% van de volwassen bevolking in Marokko gelooft in klassieke antisemitische voorstellingen. Het andere islamitische land, waaruit een groot aantal Nederlandse moslims afkomstig is, is Turkije. Hetzelfde onderzoek stelt vast dat 69% van de volwassenen daar antisemitische meningen vertegenwoordigt.

Als er een organisatie zou bestaan die systematisch de instellingen van moslims in westerse samenlevingen analyseert, dan zou men veel meer data krijgen over de problemen die uit deze gemeenschappen komen. Veel politiek correcte partijen zullen echter alles in het werk stellen om te garanderen dat de waarheid niet bekend wordt.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


Bron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel van Dr. Gerstenfeld op de site van Heplev – Abseits von Mainstream van 17 oktober 2016 bron-logo