Brigitte Herremans’ desinformatiecampagne omtrent Israël steekt andermaal een tandje bij

media-lies

De gekende Belgische Israëlbasher Brigitte Herremans is sinds 2002 medewerker Midden-Oosten bij de christelijke organisaties Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. Lees hier op NGO Monitor het bedenkelijke dossier omtrent Broederlijk Delen en de activiteiten van Herremans.

israel_palestinaOm haar desinformatiecampagne omtrent Israël en het conflict met de ‘Palestijnse” Arabieren kracht bij te zetten heeft ze onlangs samen met Ludo Abicht een boek uitgebracht onder de titel ‘Israël-Palestina. De kaarten op tafel’. Op woensdag 2 november 2016 stellen zij hun anti-Israëlisch schotsschrift voor op de Boekenbeurs te Antwerpen

Daarin pleiten de auteurs om de politieke en economische druk op Israël [lees: boycot Israël op alle fronten] dermate te verhogen zodat Israël willens nillens de tweestatenoplossing moet accepteren. Israël moet zich schikken naar de voorwaarden van de Palestijnse Autoriteit zoals die werden opgemaakt op laste van de 20 lidstaten plus ‘Palestina’ van de Arabische Liga en de 56 naties van het islamitische blok, met name de Organisatie voor Islamitische Samenwerking [OIC].

Liegen en bedriegen
Brigitte Herremans organiseert al geruime tijd reizen naar de Palestijnse gebieden en Israël. “Maar het gaat eigenlijk om het verstrekken van zeer eenzijdige informatie over het conflict”, aldus een ooggetuige tegen Joods Actueel die recent deelnam aan zo’n reis met een groep leerkrachten. Ook een bezoek aan het graf van Yasser Arafat stond traditioneel op het programma…

herremansBrigitte Herremans schuimt al jaren voor rekening van de NGO’s Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, het Nederland en het Vlaamse land af waar ze doorlopend misleidende voordrachten geeft over het Palestijns-Israëlisch conflict. Vooral door haar eenzijdige interpretatie en weergave van de ontwikkelingen in Israël en dfe Palestijnse gebieden, misleid zij bewust het publiek.

Dat systematisch en goed doordachte publiek misleiden gebeurt bovendien op kosten van de Belgische staat via de staatssubsidies aan de NGO’s voor wie zij haar kruistocht tegen de Joodse Staat uitvoert, en die intussen al jaren een doorn in het oog zijn van eenieder die objectief en onbevooroordeeld op zoek is naar de ware feiten en toedracht omtrent het conflict.

Brigitte in een Israëlische cel
Brigitte Herremans werd op 9 september 2016 door de immigratiedienst in Tel Aviv opgepakt en ondervraagd toen ze een door haar ‘geleide’ reis naar de Palestijnse gebieden wilde maken.  Vermits Herremans tijdens het verhoor in Tel Aviv weigerde mee te werken diende zij een nachtje door te brengen in een Israëlische cel om de volgende dag teruggestuurd te worden naar België.

Vooral haar jarenlange subversieve activiteiten jegens de Joodse staat worden haar kwalijk genomen. Israël beschouwt haar thans terecht “als een bedreiging voor de openbare veiligheid en orde” en zij mag gedurende tien jaren Israël niet meer binnen.

Reacties van een gefrustreerde Herremans bleven niet uit. In een interview met de Vlaamse Radio 1 van 12 september 2016 riep zij België op om “sancties te nemen tegen Israël” en eiste zij dat “Israëlische burgers die naar België komen door de douane op de rooster worden gelegd.”

In hetzelfde interview reageerde zij op het bericht dat het antisemitisme in België toeneemt, dat met “Israël geallieerden deze berichten bewust overdrijven om de aandacht af te leiden van Israël’s behandeling van de Palestijnen“.

André Gantman
… auteur van meerdere boeken over Joodse kwesties en zelf van Joodse komaf, schreef het volgende over Israëlbasher Brigitte Herremans in zijn boek “Jood zijn is een Avontuur” (Pelckmans,2008 p.135):

“De haat tegen de Joodse staat neemt af en toe een religieuze dimensie aan. Ik verwijs naar een bijdrage in De Standaard van 15 mei 2008 geschreven door Brigitte Hermans van Pax Christi. Deze organisatie heeft in de loop der jaren haar sporen verdiend door van onder de dekmantel van een principiële eerbare vereniging regelmatig gif te spuien in de richting van de staat Israël.

gantman2Zij kan er niet aan weerstaan haar bijdrage als titel mee te geven: De Palestijnse Nakba, Israëls erfzonde’ Met het begrip ‘erfzonde ’wil ze meteen duidelijk maken dat de Staat Israël vanaf zijn ontstaan gedoemd is… Zoals eerder benadrukt, is de demonisering een van de door de moderne judeofoben meest gebruikte methoden om het bestaansrecht van Israël in vraag te stellen. Brigitte Hermans behoort dus ongetwijfeld onder de mom van mooie schijn tot deze categorie activisten die het recht van de Joden op een eigen Staat ab initio verwerpen.”