Saeb Erekat klaagt over het bestaan van Israël [Tayara Herzl]

erekat2016Het is eerlijk gezegd pijnlijk voor The Washington Post dat deze Amerikaanse krant de leugens publiceert van een slang zoals Saeb Erekat, de toponderhandelaar voor de Palestijnse Autoriteit, die meer vredesvoorstellen heeft afgewezen dan dat er aan dit artikel kunnen gerelateerd worden.

Erekat publiceerde op 24 oktober 2016 in The Washington Post zijn artikel “As long as Israel continues its settlements, a two-state solution is impossible.”

Enkele voorbeelden van Erekat’s leugens uit het bewuste artikel:

“Echter, voor de Palestijnen, die sedert meer dan een halve eeuw permanent lijden onder de Israëlische nederzettingen en het  bijhorende regime…”

w-postHier gaat Erekat achter de leugen aan, zoals ik schreef in de titel van dit artikel. Hij zegt dat de Palestijnen lijden onder de nederzettingen. Dat houdt geen steek: huizen bouwen doet niemand lijden. Het enige lijden dat plaatsheeft is het resultaat van de acties van de Palestijnen zélf, die Joden aanvallen en kolonisten in het algemeen, waardoor zij in antwoord geconfronteerd worden met veiligheidsmaatregelen. Palestijns terreorisme bestond reeds lang vóór de eerste nederzettingen werden gebouwd.

Maar hier is het ding: Erekat beweert dat de Palestijnen hebben geleden onder de Israëlische nederzettingen en ‘onder het bijhorende regime’ voor ‘meer dan een halve eeuw’. Maar de bezetting en de nederzettingen moeten eerst nog een 50-jarig jubileum vieren (een dat mogelijk wordt gemaakt door de Palestijnse weigering van de vrede). Dus naar wat zou hij dan verwijzen?

Israël’s bestaan, is waar hij naar verwijst. Dat is het ‘regime’ waar hij naar wil verwijzen.

Hier is een andere leugen:

“De laatste verklaring van het [Amerikaans] Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de bereidheid van Israël om een tweestatenoplossing na te streven openlijk in vraag wordt gesteld, is niet alleen een herinnering aan Israël’s actieve sabotage van het Amerikaanse vredesbeleid in het gebied…”

Saboteren van het Amerikaanse vredesbeleid? Is dit in alle ernst? Israël is degene die de Routekaart voor de Vrede [Roadmap for Peace] en de Clinton Parameters heeft aanvaard. Palestijnen zijn degenen die nog nooit een verplichting uit hoofde van de Roadmap for Peace hebben aanvaard en wie de Clinton Parameters met reserveringen buiten de parameters zelf hebben aanvaard. Inderdaad, President Clinton zei zelf dat de Palestijnen effectief zijn voorstel voor vrede hebben verworpen.

Wie saboteert de vredesinspanningen van de Verenigde Staten?

Vraag wie zwichtte voor de Amerikanen aan de eis voor een 10-maanden durend moratorium op de nederzettingenbouw enkel en alleen om een kans te creëren om te onderhandelen (Israël), en vergelijk dat met de Palestijnen die herhaaldelijke Amerikaanse verzoeken weigerde om de onderhandelingen te beginnen tijdens de eerste 9 van de 10 maanden.

Vraag wie instemde om een raamovereenkomst te onderschrijven gebaseerd op twee staten langsheen de grenzen van 1967 (Israël) waarop werd aangedrongen door de Verenigde Staten en wie deze heeft verworpen (de Palestijnen).

Erekat’s arrogantie kent geen grenzen. Hij liegt rechtstreeks in het gezicht van de Amerikaanse lezers.

Een andere leugen:

“De andere gedeelde ervaring van de Palestijnen is ballingschap, met miljoenen Palestijnen die niet worden toegestaan om terug te leven in hun thuisland omdat ze niet Joods zijn.”

Fout. Palestijnen kunnen het land niet in omdat ze vrede weigeren. Israël heeft duidelijk toegelaten dat Palestijnen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook binnengaan en in het Palestijnse thuisland kunnen wonen, indien ze vrede accepteren. Inderdaad, Israël heeft aan de Palestijnen die trachten Syrië te ontsnappen, de mogelijkheid aangeboden om te leven op de Westelijke Jordaanoever, indien zij akkoord gaan om te stoppen met Israël te vernietigen.

syria-refugee2Aan de Syrische grens met Jordanië, 10 januari 2013. Syrisch-Palestijnse vluchtelingen op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië. De Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever vertelden aan hun broeders – Syrisch-Palestijnse vluchtelingen – dat ze beter daar kunnen blijven en sterven, eerder dan te stoppen met het proberen om Israël te vernietigen…

Abbas weigerde een dergelijke overeenkomst, zeggende dat het beter was om hen te laten sterven in Syrië dan afzien van de poging om Israël te vernietigen. Erekat moet af en toe eens in de spiegel kijken.

Een andere leugen:

“Het Palestijnse volk werd in 1948 met geweld uit hun huizen verdreven en verbannen uit hun thuisland.”

Dit is een leugen door omissie. Wat hij weglaat is dat er meer Joden werden onteigend dan de Palestijnen, en dat dit allemaal begon, omdat de Palestijnen een oorlog begonnen en een genocide trachten te plegen. Het is verontrustend dat hij dit helemaal weglaat. Het toont een gebrek aan bereidheid aan om de verantwoordelijkheid voor de geschiedenis van het Palestijnse volk te aanvaarden, zelfs 70 jaar later.

Vervolgens:

“de bezetting verdragend in 1967, om dan enkel te worden gedwongen tot een historisch compromis om de grenzen van 1967 te erkennen als de grenzen van de staat Palestina…”

Noteer hier drie zaken:

♦ Joden werden uit hun huizen verdreven door Palestijnen en Arabieren die de oorlog waren begonnen. Hij negeert dit feit, erover klagend dat de agressors [hun aanvalsoorlog] hebben verloren.

♦ Joden hebben decennialang het terrorisme verdragen en de Palestijnse weigering om vrede te sluiten, zichzelf trachtend te beschermen via een bezetting… net zoals de Geallieerden destijds nazi-Duitsland en Japan bezetten.

♦ Hij beweert dat de Palestijnen worden ‘gedwongen’ om de grens van 1967 te erkennen. Het waren geen grenzen en de ‘grens’ van 1967 is nooit van een staat Palestina geweest of als zodanig erkend. Palestijnen kregen de mogelijkheid om een groot deel van het land voorbij de ‘grens’ van 1967 te krijgen ondanks het feit dat er geen legitieme soevereine aanspraak bestaat op het volledige grondgebied. Veel ervan is onbewoond en kan buiten een Palestijnse staat worden gelaten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de Palestijnen, nocht hun rechten schendt of afbreuk doet aan de levensvatbaarheid van een staat. Palestijnen krijgen een betere deal dan waar ze recht op hebben… en weigeren die hoe dan ook.

Dit bewijst ook het duidelijke punt dat hij voelt dat de erkenning van Israël werd ‘opgedrongen’ en niet legitiem is. Verontrustende retoriek die nogmaals zijn overtuiging onthult dat Israël geen recht heeft om te bestaan, ondanks zijn beweringen dat hij de tweestatenoplossing zou steunen.

En:

“Wij hebben Israël voor 78 procent van land van het historische Palestina erkent in wat de meest betekenisvolle concessie is die ooit door iemand in de context van het Midden-Oosten werd gedaan…”

Dit is wansmakelijk. Eerst en vooral is het historische ‘Palestina’ in feite het ‘historische Israël’. Hij erkent nauwelijks het historisch feit: dat het land Israel is en dat als zodanig ook zal blijven.

mapsPalestijns zelfbestuur werd voor het eerst in de geschiedenis mogelijk in 1994 als gevolg van de Oslo Akkoorden en dat dankzij de welwillendheid van Israël. Nooit eerder heeft er een soevereine staat Palestina bestaan. Bovendien is Jeruzalem nooit de hoofdstad geweest van een andere staat behalve dan van de Joodse Staat, tegenwoordig Israël genaamd.

Ten tweede, schildert hij dit af als een concessie. Na het trachten een genocide te plegen op de Joden, na het verliezen, na het decennialang verderzetten van het terrorisme, durft hij te beweren dat erkenning van het recht van de Joden op zelfbeschikking een concessie is?! Erekat onthult andermaal dat hij antisemitisch is, door het ontkennen het recht op zelfbeschikking van de Joden. Hij klinkt als een blanke die zegt dat het bevrijden van de [zwarte] slaven een ‘concessie’ was, eerder dan het enige juiste ding te doen.

Dit is bijzonder verontrustend, want hij gaat verder met te beweren dat zijn doel is om elke Israëliër die zich voorbij de 1967 ‘grens’ bevindt uit te drijven, zeggende dat vrede onmogelijk is zolang de Westelijke Jordaanoever niet etnisch wordt gezuiverd van Joden. En niet alleen dat, maar ook Jeruzalem. Deze push is walgelijk en is in strijd met het verbod op collectieve bestraffing zoals staat beschreven in Artikel 33 van de 4de Conventie van Genève; dezelfde waarover hij liegt omtrent de bewering dat Israëlische kolonisten het internationaal recht zouden schenden.

Erekat is een verontrustende persoon die de geschiedenis vervalst, en is duidelijk probeert te delegitimeren Israël. Het is triest dat de Washington Post geeft hem een platform om deze anti-vredesboodschap te duwen.

Erekat is een gestoorde geest die de geschiedenis verdraait en duidelijk tracht Israël te delegitimeren. Het is intriest dat The Washington Post hem een platform om zijn anti-vrede boodschap te promoten.

door Tayara Herzl


Bron: vrij vertaald door Brabosh.com naar een artikel van 25 oktober 2016 op de persoonlijke website van Tayara Herzl’s ‘Conflicts en Resolutions