De reden waarom UNESCO tegen ons is, is er een waar wij trots op moeten zijn [Alyse Lichtenfeld]

un-israel

Joden in Israël en over de hele wereld staan in rep en roer nadat de UNESCO een resolutie heeft goedgekeurd waarin de historische Joodse band met de Tempelberg en de Westelijke Muur (aka Kotel of Klaagmuur) wordt afgewezen. Natuurlijk veroorzaakt deze resolutie onrust. In feite kwam deze actie van de Verenigde Naties amper een paar dagen nadat een Arabische terrorist het vuur opende in Jeruzalem waarbij twee Joden werden gedood. Dus de vraag blijft, hoe kon de VN hebben het lef hebben om een dergelijke bewering goed te keuren?

In werkelijkheid is er niets waarover we ons druk moeten maken. De Verenigde Naties mogen niet aan onze kant staan. Uit hun meest recente bewering blijkt dat wij, het volk van Israël, het bij het rechte eind hebben en iets heel juist doen.

Als Joden is het doorheen de geschiedenis onze grootste eer geweest om ons in te zetten met onszelf te onderscheiden van de andere naties. Tijdens de ballingschap in slavernij in Egypte, hebben we overleefd omdat we onze eigenheid als Joden hebben gehandhaafd. We hebben onze naam en onze taal niet veranderd en behielden onze modeste wijze van kleden. De beroemde overwinning tijdens Chanoeka was een gevolg van de weigering van de Joden om te zwichten voor assimilatie.

Al bij al hebben we gedurende de hele geschiedenis overleefd door de verleiding af te wijzen om te voldoen aan andere naties en de eisen die ze ons oplegden. Relatief genomen, in de hedendaagse tijd, wordt Israël voortdurend onder druk gezet door andere landen om dingen die wij doen te veranderen. Helaas zijn er in Israël veel mensen die heel hard proberen om het respect en de goedkeuring van andere landen te krijgen. Dit is echter problematisch omdat de geschiedenis ons heeft geleerd dat om te overleven het noodzakelijk is dat we onze verschillen met de rest van de wereld behouden en omarmen .

just-jew-itHet feit dat de Verenigde Naties voortdurend besluiten tegen ons aannemen, betekent dat we met succes onze Joodse identiteit behouden en ons niet mengen met de rest van de wereld. Het moet voor de Verenigde Naties erg moeilijk te accepteren zijn dat wij zullen floreren op elke duimbreedte grond van ons vaderland vanaf nu tot in der eeuwigheid, maar ze hoeven dat niet te accepteren. Wij weten zelf wel wat goed is voor ons en wat van ons is. We moeten weigeren om te buigen voor de verwachtingen van de rest van de wereld.

Wij zullen doorgaan met geschiedenis te creëren terwijl de Verenigde Naties deze trachten uit te wissen.

door Alyse Lichtenfeld


arutz-logoBron: vrij vertaald door Brabosh.com naar een artikel van Alyse Lichtenfeld van 25 oktober 2016 op de site van Arutz Sheva