Hamas: Europa´s ‘goede terroristen’ – omdat ze Israël zouden kunnen vernietigen?

hamas-27Gaza, 14 december 2014. Duizenden gewapende terroristen van Hamas tonen hun militaire hardware tijdens een parade naar aanleiding van de 27ste verjaardag van de oprichting van Hamas [beeldbron: PressTV video screenshot)]

De Europeanen schijnen zich weer eens bij Alice in Wonderland te bevinden als het om het Midden-Oosten en vooral om de Palestijnen gaat. De nieuwe poging van de Europese Unie om de Palestijnse radicaalislamitische beweging Hamas van haar terreurlijst te schrappen, is hiervan een goed voorbeeld.

Onlangs adviseerde een deskundige van het Europees Gerechtshof om Hamas van de EU-terreurlijst te verwijderen. In 2014 had de op één na hoogste rechtbank van de EU besloten om Hamas wegens “procedureredenen” van de lijst te halen. De rechtbank argumenteerde dat het besluit om Hamas op de lijst te plaatsen niet op feiten zou berusten, maar op “informatie die uit de pers en van internet gehaald werden”.

De Europese Raad diende echter bezwaar tegen deze beslissing in en verklaarde dat Hamas op de terreurlijst zou moeten blijven staan. Als argument gebruikte de raad een beslissing van het Verenigd koninkrijk en de VS uit het jaar 2001, volgens welke zowel Hamas als de Tamil Tijgers als terreurorganisatie gekwalificeerd worden. De jongste standpuntbepaling van de deskundige van het Europees Gerechtshof wees dit argument echter van de hand. “De Europese Raad kan niet leunen op informatie uit de pers en het internet”, zei hoofdadvocaat Eleanor Sharpston. Ze verklaarde dat de Europese Raad niet zou kunnen vertrouwen op terreurlijsten van landen buiten de EU (Verenigd koninkrijk en de VS).

Deze laatste, uiterst gevaarlijke poging van de Europeanen om Hamas van de terreurlijst te verwijderen, zal – en dat weet de EU heel goed – de radicaalislamitische beweging nog meer aanmoedigen om Israël door een islamitisch rijk te vervangen.

De verwijdering van Hamas van de lijst zou uiteraard een zware klap zijn voor de door het Westen ondersteunde en gefinancierde rivaal, de Palestijnse Autoriteit (PA), en voor de inspanningen om het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël nieuw leven in te blazen

Omdat dit niet de eerste poging van de EU is om dit door te drukken, is het niet moeilijk om te concluderen wat veel Palestijnen al lang vermoeden: het maakt de EU en haar partners niets uit dat de Palestijnen en andere mensen in het gebied door Hamas-terroristen overrompeld worden en gedwongen zijn om te leven onder de heerschappij van despotische, militante radicale islamieten.

Het commentaar van de deskundige van het Europees Gerechtshof negeert heel lichtvaardig de eigen uitspraken van Hamas met betrekking tot zijn ware bedoelingen en zijn constante voorbereiding op een oorlog tegen Israël. Het is moeilijk om niet te concluderen dat dit het is wat de EU stiekem graag zou willen – misschien voor de islamitische kiezers, die Frankrijk´s staatschef François Hollande aan de macht geholpen hebben, misschien in de hoop om terroristen ervan te weerhouden nog meer aanvallen in Europa uit te voeren, misschien om winstgevende zaken met Arabische en islamitische landen te kunnen blijven doen of misschien wegens al deze genoemde redenen.

Het is daarom niet verwonderlijk dat Hamas het voorstel van de deskundige van het Europees Gerechtshof om de radicaalislamitische organisatie te bagatelliseren en te legitimeren onmiddellijk “begroette”. “Hamas beschouwt deze aanbeveling als een eerste stap tot vergoeding van de zonde die de Europese Unie op het Palestijnse volk beging toen ze partij koos voor Israël en Hamas op de terreurlijst zette”, zei Hamas-woordvoerder Sami Abu Zuhri, die de standpuntbepaling blij ter kennis nam en de Europeanen ertoe opriep de aanbeveling te volgen. Hij voegde er aan toe dat Hamas zich altijd zou hebben ingespannen voor openheid tegenover het Westen en voor nauwe humanitaire en politieke betrekkingen. Abu Zuhri benadrukte dat Israël de enige vijand van Hamas zou zijn.

Met andere woorden: Abu Zuhri wil graag aan de Europeanen duidelijk maken dat ze niet bang hoeven zijn voor de radicaalislamitische beweging, omdat haar aanvallen alleen tegen Israël gericht zullen zijn. Hamas wil graag “openheid” en “nauwe” betrekkingen met de Europeanen, omdat ze denkt dat dit zou helpen bij de invoering van haar handvest – dat de vernietiging van Israël eist. Zo interpreteert Hamas de nieuwe poging om de beweging van de EU-terreurlijst te verwijderen. En het is onwaarschijnlijk dat de EU, die al sinds tientallen jaren naar een “goede verstandhouding” tussen de beide kanten van de Middellandse Zee streeft, haar anders interpreteert.

En het is nog onwaarschijnlijker dat enkele Europeanen denken dat Hamas alleen op basis van persartikelen en informatie op internet op de terreurlijst zou horen te staan – alsof hetgeen over Hamas en haar doelen wordt geschreven geruchten of onbewezen beschuldigingen zouden zijn die onderzocht moeten worden en ieder fundament ontberen.

En hoe zit het met het Handvest van Hamas, dat oproept tot de jihad (heilige oorlog) tegen Israël? “De Palestijnse kwestie kan alleen maar door de jihad worden opgelost”, staat daarin geschreven, en verder:

“De bevrijding van Palestina is de individuele plicht van iedere moslim, waar hij zich ook bevindt. Tegenover de inbezitneming van Palestina door de Joden moet dwingend de banier van de jihad worden geheven. De geest van de jihad moet in de gemeenschap van de moslims, de oemma, gepropageerd en de strijd tegen de vijanden in de gelederen van de jihad-strijders opgepakt worden. De islamitische verzetsbeweging gelooft dat Palestina als islamitisch Waqf-land aan alle generaties van de moslims tot de laatste dag is nagelaten. Palestina mag nog als geheel noch indelen opgegeven worden.”

Je zou kunnen argumenteren dat de Europeanen het Handvest van Hamas niet serieus nemen. Maar wat vindt het Europees Gerechtshof van de retoriek van Hamas?

Fathi Hammad, een vooraanstaand lid van Hamas in de Gazastrook, zei na bekendmaking van de aanbeveling: “Verzet is de enige manier om Palestina van de [Middellandse] zee tot aan de rivier [Jordaan] te bevrijden.” Hij prees de jongste golf van Palestijnse mes- en autoaanvallen op Israëli´s en riep de Palestijnen ertoe op zich te verzetten tegen een vredesproces met Israël. “De onderhandelingen hebben de Palestijnse zaak geschaad”, voegde hij er aan toe.

In een verklaring ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de aanvallen op Israël, die door veel Palestijnen “Jeruzalem-Intifada” genoemd worden, zei Hamas deze week dat de terreurgolf niet zou stoppen “totdat de bezetters uit Jeruzalem, van de Westelijke Jordaanoever en uit heel Palestina verdreven zijn”. Hamas bevestigde haar weigering om het bestaansrecht van de “zionistische constructie” te erkennen en zei dat de Palestijnen zich het recht zouden voorbehouden om “in iedere vorm verzet te bieden”.

Laten we dat even kort vertalen: Als Hamas het heeft over “iedere vorm van verzet”, bedoelt ze het doden van Joden door zelfmoordaanslagen, raketten, messen en voertuigen. Wat betreft Hamas hebben de Palestijnen het recht al deze middelen in te zetten om zoveel mogelijk Joden te doden en te verdrijven en “heel Palestina te bevrijden”. Deze verklaring werd na de jongste aanbeveling van de deskundige van het Europees Gerechtshof gepubliceerd. Hierbij gaat het duidelijk niet alleen om nog een “persartikel” of een “gerucht” dat op internet werd gepubliceerd – dit is een officiële verklaring van de leiding van Hamas.

screenshot_15

Manifestatie van Hamas in Gaza.

Ondanks de duidelijke genocidale aanbeveling van het Europees Gerechtshof moet men Hamas nageven dat zij absoluut transparant is met betrekking tot haar bedoelingen. Op de keper beschouwd heeft Hamas van haar wens om Israël te vernietigen en vrede tussen de Palestijnen en Israëli´s te verhinderen nooit een geheim gemaakt. Haar houding en strategie zijn sinds de oprichting van de radicaalislamitische beweging bijna 30 jaar geleden niet veranderd. En als de ambtenaren van de EU en het Europees Gerechtshof dat niet weten, dan zouden ze vervangen moeten worden.

Mahmoud Zahar, een andere leider van de beweging, leverde nog meer bewijzen voor de bedoelingen en strategieën van Hamas. Vorige week verzekerde hij aanhangers in de Gazastrook dat Hamas nooit het bestaansrecht van Israël zal erkennen. “We zullen geen enkele centimeter van Palestina aan de Israëlische constructie afstaan”, verklaarde Zahar. Daarna prees hij de Palestijnen voor het feit dat ze “stenen en messen” gebruiken om Joden aan te vallen.

Dit zijn slechts enkele van de jongste uitspraken van leiders en woordvoerders van Hamas, die geen twijfel laten bestaan over de bedoelingen van de beweging om terrorisme te blijven inzetten om Israël te vernietigen. Misschien zouden de EU-ambtenaren een keer een van de talrijke websites van Hamas moeten bezoeken om daar te lezen wat haar leiding zegt. Deze woorden spreken voor zich.

De dreigingen van Hamas beperken zich echter niet alleen tot woorden. Ook haar actuele handelen bevestigt haar doelen. Hamas en andere terreurorganisaties zijn nog steeds heel openlijk tunnels aan het graven, die gebruikt worden voor aanvallen op Israël.

Slechts enkele dagen na de publicatie van de aanbeveling van het Europees Gerechtshof kwam er weer een Palestijn bij het werken aan een tunnel om het leven. Daarbij ging het om de 30-jarige Ahmed As´ad. Bij het incident raakten andere mannen gewond – in een tunnel, die door Hamas en andere terreurbewegingen wordt gebruikt om Israël aan te vallen.

Ondertussen onthulde de terreurorganisatie “Al-Naser Salah Eddin Brigades” in de context van deze voorbereidingen afgelopen week een nieuwe raket genaamd Koka 70 (genoemd naar een van haar leiders, Abu Yusef Koka).

De Europese aanbeveling om Hamas van de terreurlijst te verwijderen, komt op een moment waarop Hamas en andere groepen niet alleen over aanvallen praten, maar zich er ook actief op voorbereiden nieuwe raketten af te vuren en via aanvalstunnels Israël binnen te dringen. Dit zijn geen onbevestigde persberichten, maar feiten – feiten, volledig in tegenspraak zijn met het Europese bagatelliseren en legitimeren van deze terreurorganisatie.

Het Europees Gerechtshof geeft een signaal af aan Hamas dat de Europeanen er geen probleem mee hebben dat Hamas Israël wil vernietigen en terreuraanvallen op Joden wil blijven uitvoeren. Deze boodschap demoraliseert bovendien de Palestijnen die nog in een vrede met Israël geloven. Bovendien komt deze aanbeveling op een moment waarop landen als Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten en zelfs Saoedi-Arabië evenals de Palestijnse Autoriteit alles in het werk stellen om Hamas te verzwakken.

Iedereen die Hamas versterkt, versterkt ook ISIS, de Islamitische Jihad en de Moslimbroederschap, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Het sussen van terroristen is een gevaarlijk spel: het heeft al menig waaghalzerige speler ten val gebracht en zal dat ook blijven doen – niet minder, maar meer. Precies op deze manier hebben moslims Iran, Turkije, Noord-Afrika, de Krim en grote delen van Europa, veroverd – landen, die zich nog goed aan een echte “bezetting”, en wel een islamitische, kunnen herinneren, en dat zeer zeker niet willen.

De EU en het Europees Gerechtshof moeten gestopt worden, voordat ze de Palestijnen, christenen en Joden – of Europa – nog meer schade toevoegen.

door Khaled Abu Toameh


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door Audiatur Online voor E.J. Bron van een artikel van Khaled Abu Toameh; oorspronkelijk engelstalig artikel op de site van The Gatestone Institute van 5 oktober 2016

gatestone-logo2