UNESCO ontmaskerd – en Brieven aan de Wereld [@israel_shield]

kotelaOf je een Israël-vriend of -vijand bent, uw sociale media hebben vast en zeker vol gestaan met het recente UNESCO-besluit dat de Tempelberg, Jeruzalem en de Klaagmuur geen verband houden met de joodse geschiedenis.

De anti-Israël meute applaudisseerde waarschijnlijk voor het besluit, terwijl de pro-Israël groep erom lachte, dan wel er serieus over op zijn tenen getrapt was. Persoonlijk behoor ik tot de tweede categorie, maar toen ik van de beslissing hoorde, ben ik opgestaan en gaan klappen. Waarom, zult u vragen? Ik ben zo blij dat u dat vroeg!

Nee, ik ben het niet eens met deze belachelijke, historisch gefabriceerde, islamitische terreur verontschuldigende UNESCO-beslissing. Maar voor degenen onder u die verbaasd of zelfs maar een beetje teleurgesteld waren over de UNESCO, het is tijd om wakker te worden!

screenshot_17Ik applaudisseer niet voor de beslissing van de UNESCO, omdat ik het met de inhoud eens ben. Ik klapte omdat deze VN-organisatie eindelijk haar masker heeft afgegooid en haar ware intenties heeft prijsgegeven.

Ziet u het?

Dit conflict ging nooit over nederzettingen of bezetting of een land dat nooit heeft bestaan, en het ging nooit over een Arabische nationale droom om een land genaamd Palestina te bouwen; dit conflict is altijd gegaan om de nationale Arabische droom om een land te vernietigen, namelijk Israël.

De recente UNESCO-beslissing bewees zonder enige twijfel dat het niet ging over een poging van de wereld om vrede tot stand te brengen, maar eerder een inspanning van de wereld om Israël stukje bij beetje te slopen.

Een nationale Arabische identiteit te creëren is één ding; iets anders is het de joodse geschiedenis in het land van Israël, in Jeruzalem en op de Tempelberg uit te wissen. Laten we vergeten dat de Torah, het Nieuwe Testament en de Koran alle drie duidelijk het Land van Israël een Joods thuisland noemen en het feit negeren dat de islamitische Al Aqsa moskee oorspronkelijk BAYIT AL MUQDAS heette (letterlijk vertaald als: Gebouwd op de Tempel!)

screenshot_18

Laten we net doen of er geen afbeeldingen zijn van het plunderen van Jeruzalem door het Romeinse Rijk en het stelen van de bezittingen uit de JOODSE Tempel, die al bestond lang voordat de religie genaamd de islam ontstaan was.

screenshot_19

Laten we het feit negeren dat moslims in de richting van Mekka bidden, terwijl Joden altijd uitsluitend naar Jeruzalem gekeerd zijn in hun gebed.

screenshot_20

screenshot_21

Laten we het feit negeren dat Jeruzalem in de joodse bijbel 669 keer genoemd wordt en het woord Zion 154 keer en het feit dat Jeruzalem in de Koran zelfs niet één enkele keer genoemd wordt!

Laten we al deze lastige feitjes even buiten beschouwing laten en net doen alsof deze UNESCO-  beslissing iets te doen heeft met landen die vechten voor mensen- en burgerrechten.

Het enige dat is gebeurd in de recente UNESCO-stemming is dat de maskers zijn gevallen. De enigen die verbaasd waren over de uitkomst van deze stemming zijn zij die voor zichzelf een fantasiewereld hebben geschapen, waarin de vijanden van Israël feitelijk in vrede geïnteresseerd zijn.

screenshot_22

De enigen die van hun stuk gebracht zijn door deze stemming zijn de linksen, die zichzelf hebben overtuigd van een soort  Alice-in-Wonderland werkelijkheid, waar de islamitische koningin hun hoofden niet zal afhakken als ze gewoon wat land geven.

De enige vraag die overblijft is: hebben de liberale linksen genoeg gezond verstand over om de werkelijkheid onder ogen te zien of houden ze vast aan de droomwereld die ze voor zichzelf gecreëerd hebben?

Beste Amerika, Duitsland, Estland, Letland en Nederland,

Dank u wel dat jullie de moed gehad hebben om op te staan en NEE te stemmen tegen deze complete fabricatie van de geschiedenis  en dit zielig excuus voor islamitische terreur. Zouden jullie me een genoegen willen doen?

Kunnen jullie alstublieft stoppen met te denken dat nederzettingen het onderwerp zijn en niet langer het valse argument accepteren dat de Arabieren gecreëerd hebben, waarmee ze het aanvallen van Israël en het vermoorden van Joden rechtvaardigen.

DANK U WEL!

door @Israel_Shield


bron-logoBron: in een vertaling uit het Engels door J.C. Th. Köhler voor E.J. Bron blog van een artikel @Israel_Shield van 19 oktober 2016 in The Jewish Press