Strijd om het behoud van de Joodse ‘nederzettingen’ in Judea & Samaria andermaal in de VN

amona2Israël heeft een week geleden de bouw van 98 woningen goedgekeurd ter compensatie van de huiseigenaars van de betwiste ‘nederzetting’ van Amona die met sluiten bedreigd wordt. Die nieuwe huizen worden gebouwd in Shvut Rachel nabij Shilo (of Shiloh), 45 km ten noorden van Jeruzalem waar ca. 2.400 Joodse mensen wonen (cijfers  van 2011). Amona in de Benyamin regio zou normaliter eind december met bulldozers worden platgewalst door het Israëlische leger.

Net zoals al de Israëlische dorpen, gemeenten en steden die werden gebouwd voorbij de Groene Lijn, wordt ook Shvut Rachel beschouwd als illegaal onder internationaal recht hoewel Israël dit betwist. In een telefoongesprek van vrijdag 7 oktober 2016 heeft Premier Netanyahu aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry uitgelegd dat de nieuwbouw in Shvut Rachel bedoeld is als een alternatief voor de bewoners van Amona, indien geen andere oplossing wordt gevonden.

Al sinds de stichting van Amona ruim twintig jaar geleden, wordt in Israël gebakeleit om het behoud van deze Joodse gemeente in Samaria en ook nu lijkt de strijd nog niet gestreden te zijn. Nadat eerder in 2006 een aantal huizen op laste van de Israëlische regering werden afgebroken is Amona uitgegroeid tot een symbooldossier van de nederzettingenbeweging in de betwiste gebieden van Judea & Samaria.

Ook de Joods Huispartij van boegbeeld Naftali Bennett die de nederzettingenbeweging sterk genegen is, staat steeds meer onder druk om de vernietiging van de gemeenschap van Amona te voorkomen. Hoewel Bennett beseft dat juridisch de zaak van Amona uitgeprocedeerd is, nsinds Het Hooggerechtshof van Israël de Israëlische regering sommeerde tot de geplande afbraak, tracht Bennett thans zijn achterban te sussen door een eerder bestaand plan weer op tafel te gooien dat voorziet in het legaliseren van 2.000 bijkomende woningen in Judea and Samaria.

Nieuw Palestijns offensief in de VN tegen Israël
Intussen wordt een nieuwe resolutie voorbereid tegen het nederzettingenbeleid van Israël. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) heeft naar verluidt afgelopen vrijdag Israël’s plannen voor de nieuwbouw van Joodse huizen in Judea & Samaria  besproken in wat algemeen gezien wordt als een manoeuver van de Palestijnen om rechtstreekse vredesonderhandelingen met Israël te omzeilen.

De bijeenkomst in de Veiligheidraad besprak er de resolutie getiteld “De nederzettingen als een obstakel voor vrede en een tweestatenoplossing” (The settlements as the obstacle to peace and a two-state solution) die formeel werd namens de Palestijnen, die slechts een waarnemende status hebben in de VN, ingediend door de VN-leden Maleisië, Venezuela, Senegal, Egypte en Angola. Israël heeft nog nooit in de Veiligheidsraad gezeteld hoewel het al sinds 11 mei 1949 volwaardig lid is van de Verenigde Naties.

Onder de 5 permanente en huidige 10 niet-permanente leden van de Veiligheidsraad werd een nota  verspreid waarin werd toegelicht waar het om gaat, met name “Het bestaan en uitbreiding van de nederzettingen op Palestijnse gronden die in 1967 werden bezet, brengen een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict en de tweestatenoplossing in gevaar,” las de tekst volgens een bericht van Ynet News. De Palestijnen hopen dat het tot een stemming komt in de Veiligheidsraad waarbij tegen alle gewoonte in dit keer de Verenigde Staten geen gebruik zou maken van haar vetorecht, wat de druk op Israël aanzienlijk zou doen toenemen.

De Israëlische ambassadeur aan de Verenigde Naties Danny Danon heeft  scherp uitgehaald naar de Palestijnen voor dit initiatief en opperde dat de Palestijnen trachten te vermijden om directe bilaterale gesprekken te voeren met Israël en in plaats daarvan beroep te doen op de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap. Danon beschuldigde de Palestijnen van

Minister Danny Danon“het gebruiken van de internationale gemeenschap om de Staat Israël te beschadigen in plaats van te stoppen met opruien [tot haat en geweld jegens de Joden] en aan te zitten aan de onderhandelingstafel. De Palestijnen leiden de staatsterreur tegen de gemeenschappen in Judea en Samaria.

Het Palestijnse leiderschap kiest er eens te meer voor om onze herhaalde suggestie voor directe onderhandelingen af te wijzen en richt zich rechtstreeks tot de Verenigde Naties. Dit manoeuver zal niet leiden tot een verbetering van de Palestijnse situatie. Het is de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap om deze pogingen sterk te verwerpen.”

Nederzettingen: legaal of illegaal?
De internationale gemeenschap beschouwd de Israëlische ‘nederzettingen’ als een overtreding van de Vierde Conventie van Genève die verbiedt dat een bezettende macht haar burgerbevolking overbrengt naar bezet gebied. Israël bestrijdt dat de Vierde Conventie van Genève geldt voor de Palestijnse gebieden omdat, vooraleer Israël de controle overnam van het gebied, deze ‘Palestijnse’ gebieden niet legaal in het bezit waren van een soevereine staat.

Jordanië had in 1948 deze gebieden veroverd tijdens Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949) en had daarna in 1950 de West Bank illegaal geannexeerd. Al de Arabieren die toen in Cisjordanië (aka West Bank) woonden verwierven automatisch de Jordaanse nationaliteit. Die annexatie door Jordanië werd enkel erkend door Groot-Brittannië (plus het toen door de Britten bezette Irak en Pakistan).

Israël zelf maakt een onderscheid tussen “legale” en “illegale” nederzettingen. In het geval van Shvut Rachel, toen nog een voorpost of buitenpost genoemd, was deze Joodse gemeenschap illegaal volgens Israël’s standaarden en dat tot februari 2012. Volgens de extreemlinkse Israëlische ngo Peace Now zou COGAT (de Coördinator van Regeringsactiviteiten in de Gebieden) deze ‘buitenpost’ toen gelegaliseerd hebben door Shvut Rachel te herbenoemen als zijnde een wijk van Shilo.

door Brabosh.com

Enkele van de “illegale” Joodse dorpen en gemeenten in Samaria [beeldbron: Peace Now]
shvut2