Israëlische regering blaast Nederzettingen Divisie in Judea & Samaria nieuw leven in

dina-zilberPlaatsvervangend procureur-generaal (DAG) Dina Zilber was de architect van de ontmanteling van de Nederzettingen Divisie van de World Zionist Organisation (WZO) [*]  [beeldbron: Jewish Press]

Na twee jaren van inactiviteit vergadert aanstaande zondag 9 oktober 2016 de Israëlische regering met het doel om de Nederzettingen Divisie van de WZO opnieuw volledig operationeel te maken. De Nederzettingen Divisie ontplooide decennialang haar activiteiten in zowel de periferie van Israël als in Judea en Samaria en voorzag de fysieke constructie van Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria alsmede in hun sociale ondersteuning.

De Nederzettingen Divisie van de WZO werd in 1971 opgericht om de ontwikkeling van Joodse dorpen en gemeenten te vergemakkelijken in de gebieden die Israël had heroverd op de Arabische bezetters tijdens de Zesdaagse Oorlog van juni 1967. Haar verwezenlijkingen en ervaring bracht de regering begin jaren 2000 ertoe om het toepassingsgebied van haar projecten in de periferie verder uit  te breiden. Echter, twee jaar geleden werden op advies van de linkse plaatsvervangend procureur-generaal Dina Zilber, de activiteiten van de organisatie voor onbepaalde tijd opgeschort. Een gecoördineerde campagne van de politieke linkerzijde in Israël  die tevergeefs trachtte aan te tonen dat de divisie overgesubsidieerd werd, bracht Zilber ertoe om aan te bevelen om de divisie te sluiten.

Zo beschuldigde Zilber de Nederzettingen Divisie van het leiden van een “duistere operatie” in het bijzonder in Judea & Samaria, die buiten de controle werd gehouden van de Israëlische bestuurders, vooral te wijten aan haar status als een privé-entiteit. Met als resultaat dat de toenmalige minister van Justitie Tzipi Livni, één van de grootste vijanden van de nederzettingen onderneming, de aanbeveling deed dat de volgende regering (waarvan verwacht werd dat die geleid zou worden door Tzipi, wat niet gebeurde) de divisie zou ontmantelen door haar overheidssubsidie te blokkeren. Zonder budget kon verwacht worden dat de divisie zou verwelken en sterven.

Volgens de resolutie die het kabinet op zondag zal bespreken, zal naar verluidt de regering de situatie van de Nederzettingen Divisie reguleren en de organisatie toestaan om opnieuw haar activiteiten volledig te hervatten in de periferie van Judea & Samaria. “Het besluit van de regering betekent dat de voorgestelde afschaffing van de territoriale beperking van de afdeling enkel zal gelden voor de regionale raden en de algemene uitbreiding van de landelijke ruimte,” leest de ontwerpresolutie.

Op zondag wordt aldus het Zionistische instrument blijkbaar nieuw leven ingeblazen en krijgt de beschikking over een bescheiden budget van bijna 10 miljoen dollars dat gelijk zal verdeeld worden onder de Joodse gemeenschappen in de gebieden van de Negev, Galilea en Judea & Samaria. Bovendien zal de Nederzettingen Divisie de bevoegdheid krijgen om oplossingen aan te bieden aan gemeenschappen die in problemen verkeren in het bijzonder in de periferie.  Tot nog toe bestond er geen dergelijke ‘eerste-hulp’ regeringsentiteit.

Minister van Landbouw Uri Ariel loofde de voorgestelde resolutie om de actviteiten van de Nederzettingen Divisie te hervatten en zei dat

Minister Uri Ariel“[..] ontwikkelingsprojecten en gemeenschappen in de periferie van Judea & Samaria er baat bij zullen hebben. Ik hoop en geloof dat, eens de Nederzettingen Divisie weer volledig actief zal zijn, de lokale raden en inwoners in staat zullen zijn om antwoorden te krijgen op hun bestaande noden. Dit is waarvoor de divisie in de eerste plaats werd opgericht.”

“En wat zal de wereld van dit voorstel denken?” stelde Bennett hardop de vraag in verband met het ‘Stabiliteits Initiatief voor een vredevolleoplossing op de West Bank’ dat hij in december 2012 in brochure presenteerde:

“Het antwoord is simpel. De wereld erkent vandaag niet eens de huidige grenzen van Israël, met inbegrip van de Golan Hoogte en ook niet [het herenigde] Jeruzalem als de hoofdstad van de Joodse staat. Dus moeten ze [de nederzettingen in] het C-Gebied maar bijschrijven op hun lijst van wrevels tegen Israël. Het komt toch nooit helemaal goed tussen Israël en de wereld.”


[*] De World Zionist Organisation [WZO] werd opgericht op initiatief van Theodor Herzl tijdens het Eerste Zionistische Congres dat plaatsvond in augustus 1897 te Basel in Zwitserland. De WZO ijvert, naast het verspreiden van het Zionisme in de hele wereld, in het bijzonder om het Joodse volk een wettelijke thuis te verzekeren in Eretz Yisrael. Een van de middelen daartoe is het promoten  van de hervestiging van Joodse boeren, ambachtslieden en handelaars in ‘Palestina’. De WZO omvat de volgende organisaties: de Wereld Zionistische Unies, Territoriale Zionistische Federaties en internationale organisaties die zichzelf definieren als zijnde Zionistisch zoals WIZO, Hadassah, Bnai-Brith, Maccabi, de World Sephardi Federation, de World Union of Jewish Students (WUJS) naast nog vele andere.

door Brabosh.com


wzotaglit-logonbn-logo

Advertenties