Gevluchte Syriërs hebben Jodenhaat meegenomen naar Europa [RD.nl]

Syrische vluchtelingen op weg naar Europa [bron: WFP in Syrië]
Jewish Virtual Library: Antisemitisme in de Syrische media [bron]

“Veel gevluchte Syriërs hebben Jodenhaat meegenomen naar Europa.
Europa mag niet blijven wegkijken”

[Bas Belder, 1 oktober 2016]

Bas Belder, Europarlementariër voor de SGP (de Nederlandse Staatkundig Gereformeerde Partij) en journalist Martin Janssen spraken zaterdagavond [1.10.2016] in Hoevelaken voor christelijke jongeren. De bijeenkomst, die was georganiseerd door de Kom Ook Groep, trok een volle zaal.

De politicus wees tijdens zijn toespraak op het gevaar van islamitisch antisemitisme, dat op dit moment in de politiek, als zijn­de niet-correct, veelal verzwegen wordt. Hij vreest dat zowel Joden als niet-Joden de prijs van Europa’s politiek van „appeasement” (wegkijken) zullen betalen.

Damascus blood libelSyrische bestseller, het Bloedsprookje van Damaskus “Joden tappen bloed af van moslims om er matzes (Joods Paasbrood) van te maken”

De Europarlementariër noemde professor Bassam Tibi, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Georg-Augustuniversiteit in het Duitse Göttingen, die in Syrië is geboren. Onlangs vertelde deze man in een interview dat hij op school in Syrië elke dag hoorde dat de Joden samenzweerders waren en vijanden van de Arabieren. „De meeste Syriërs zijn antisemieten.”

Tijdens gesprekken met Syrische vluchtelingen hoort professor Tibi hen vaak zeggen dat iets de schuld is van de Joden, bijvoorbeeld als een asielprocedure lang duurt, aldus Belder. De politicus verwees verder naar een artikel uit 2015 in een Duits weekblad waarin stond dat de helft van de in Berlijn geïnterviewde Syriërs Hitler bewonderde.

Belder noemde ook de prominente islamitische prediker sjeik Yusuf al-Qaradawi, die een wekelijks programma heeft op de Arabische zender Al-Jazeera. „Hij deinst niet terug voor genocidale oproepen richting het Joodse volk: de totale uitroeiing van het Joodse volk.” Volgens al-Qaradawi werd het laatste oordeel door Hitler voltrokken. „Dat was een goddelijke straf voor hen. Als Allah het wil, zal dat de volgende keer door de hand van de gelovigen gebeuren.”

avi-tawilBelder vertelde dat hij gebeld had met rabbijn Avi Tawil in Brussel met de vraag of die het islamitisch antisemitisme in de samenleving erkende. Tawil vertelde hem dat hij tijdens een openbare vredesbijeenkomst door een voorbijganger werd uitgescholden voor „varken” en „hond.” Ook in andere Belgische steden treedt dat antisemitisme aan de dag. „Zo hing een Turkse caféhouder in Luik een bord op met de tekst: „Honden welkom, maar Joden niet.”

Belder concludeerde dat het verzwijgen van het islamitisch antisemitisme in Europa niet alleen de veiligheid van de Joodse gemeenschappen in Europa aantast en bedreigt, maar ons allen. „Dat vraagt van christenen een rechte rug, gestut door het gebed tot Israëls God.”

Al-Qaida
Janssen, die in het Jordaanse Amman woont en correspondent is voor deze krant, ging in zijn betoog in op de geschiedenis van het islamisme. Hij vindt al-Qaida gevaarlijker dan IS:

„Het ziet ernaar uit dat IS verslagen zal worden, maar dezelfde ideologie blijft in het Midden-Oosten. Al-Qaida heeft een langetermijnvisie en wil komen tot een samenwerking van soennieten en sjiieten om dan samen het Westen te bestrijden.”

Hij hekelde de naïviteit van het Westen, dat telkens weer wil samenwerken met gematigde strijders, die later niet zo gematigd blijken te zijn. Een belangrijke oorzaak van het terrorisme is volgens Janssen dat moslims niet zeker kunnen zijn van hun verlossing na dit leven, ook niet als ze zich streng aan de geboden houden, omdat het kan strijden met de almacht van Allah. „De uitweg is als ze sterven op de weg van Allah. Dan gaan ze naar het paradijs.”


reformatorischdagblad_logoBron: een artikel van 3 oktober 2016 op de website van het Reformatorisch Dagblad