In België zorgt toenemend antisemitisme dat scholieren hun Joods-zijn verbergen

Joodse buurt AntwerpenReligieuze Joden aan de Belgiëlei te Antwerpen

Serge Rozen, het hoofd van een aantal Belgisch-Joodse organisaties waaronder het CCOJB, heeft naar aanleiding van Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar) zijn wensen overgemaakt aan de Joodse gemeenschap van België. In zijn boodschap aan de Belgische Joden kijkt hij zorgelijk terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Het islamitisch terrorisme is in Europa toegenomen met de dodelijke aanslagen in Parijs, Brussel en Nice“, schrijft hij en vervolgde:

“Deze barbaarse daden werden begaan door Europese burgers, die misbruik maken van de intercommunale spanningen en het recht op vrije meningsuiting, om racisme en vreemdelingenhaat te spuien.

Manneken Pis op driekleurNaast de broodnodige veiligheidsmaatregelen wordt het noodzakelijk om een heilige unie van democraten te vormen die dezelfde waarden delen, om de tolerantiedrempel ten aanzien van deze extremisten te doorbreken en hen van alle kanten aan te pakken. Maar we moeten ook intolerant zijn ten aanzien van gedragingen die deze waarden niet respecteren.

Het Midden-Oosten kent in Syrië en Irak een menselijk drama van uitzonderlijke omvang, maar krijgt navenant weinig aandacht van  media en beleid, omdat Israël niet de hoofdpersoon is. Sommige weldenkenden groepen negeren de wreedheden die worden begaan door ISIS en het Syrische regime, en zijn blijkbaar van mening dat prioriteit moet worden gegeven aan het promoten van een boycot van Israël.”

Ook de toename van het antisemitisme in België, zowel door niet-Joden als door moslims, baart Serge Rozen grote zorgen:

“Sommige jonge Joden hebben de openbare scholen verlaten, als slachtoffers van pesten of antisemitische beledigingen. Deze enkele spraakmakende gevallen zijn slechts het zichtbare gedeelte van de ijsberg en verbergen diegenen die uit angst hun Joods-zijn verbergen in hun schoolomgeving. De overheidsinstanties zouden dringend moeten optreden tegen dit fenomeen en beter actieve verenigingen steunen die verdraagzaamheid en samenleven in scholen vooruit helpen.

Het was een jaar dat ik gehoopt had dat wij ons als gemeenschap meer verenigd en solidair zouden vertonen. Dat we bruggen zouden bouwen met de moslimgemeenschap en we samen zouden vechten tegen de boycot-Israëlcampagne en de pogingen om de staat Israël te delegitimiseren. Er is enige vooruitgang geboekt, maar onvoldoende. We moeten in deze richting blijven volharden.”


Bron: in een vrije vertaling van Brabosh.com van een bericht van Serge Rozen op de site van de CCOJB. CCOJB