Midden-Oosten Kwartet: ‘Israëlische nederzettingen zijn een obstakel voor de vrede’

kwartet2In het HQ van de Verenigde Naties, New York, 23 september 2016. Van links naar rechts: Federica Mogherini voor de Europese Unie, secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov poseren voor de internationale pers [beeldbron: AP/Mary Altaffer/The Herald]

De vier leiders van het Kwartet voor het Midden-Oosten zijn het over maar weinig dingen eens behalve als het over Arabisch Israëlisch conflict gaat en in het bijzonder de rol van de Joodse staat. Op vrijdag 23 september 2016 waren de afgevaardigden van VN, de EU, de VS en Rusland het er unaniem over eens dat… “de Israëlische ‘nederzettingen’ een obstakel zijn voor de vrede.”

Het Kwartet dat nog steeds het vredesproces tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël nieuw leven tracht in te blazen, herhaalde gisteren tegenover de internationale pers in New York:

“Het Kwartet benadrukt haar sterke oppositie uit tegen de voortgezette activiteit in de nederzettingen die een obstakel zijn voor de vrede en drukt haar grote bezorgdheid uit over de versnelde bouw en uitbreiding van de nederzettingen… die gestaag de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing eroderen.”

Het Kwartet gaf in juli jl. een bericht vrij waarin het Israël opriep om te stoppen met de bouw van Joodse woningen in Judea en Samaria en riep tevens de Palestijnse Autoriteit op “om op te houden met het opruien tot geweld en terreur.” Overigens is dit haast identiek aan wat president Barack Obama afgelopen dinsdag zei in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties:

“De Palestijnen moeten beslist ophouden met het ophitsen tot terreur en Israël erkennen, maar Israël moet begrijpen dat het niet permanent kan doorgaan met bouwen op Palestijnse grond.”

De afgelopen maanden zijn er verschillende initiatieven opgestart in een ultieme poging om het vredesproces weer op gang te trekken. Zowel Frankrijk, Egypte en Rusland hebben elk voor zich aparte stappen gezet om tot onderhandelingen te komen. Zowel het Franse als het Egyptische initiatief kwamen gisteren ter sprake in het VN HQ te New York.

Egypte
De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft onlangs beide partijen openlijk opgeroepen om de onderhandelingen over vrede te hervatten. Op 21 juli 2016 zei president Sisi:

“De recente Egyptische ernstige inspanning heeft als doel om de impasse te doorbreken die boven de vredesinspanningen hangt. Het is een oprechte poging om iedereen op hun verantwoordelijkheden te wijzen en te waarschuwen voor de gevolgen van de vertragingen in het bereiken van vrede.”

Frankrijk
Op 28 april 2016 kondigde Frankrijk een nieuw vredesinitiatief aan, dat gevolgd werd door een reeks ontmoetingen in juni in Parijs met de wereldmachten – maar wel telkens zonder Israël en zonder de Palestijnen. Op vrijdag 3 juni 2016 heeft De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault aangekondigd dat het doel van het initiatief is, om Israëliërs en Palestijnen terug aan de onderhandelingstafel te brengen tegen het einde van dit jaar.

Uitgangspositie voor de onderhandelingen is het (Saoedi-) Arabisch Vredesinitiatief van 2002. Noch Israël noch de Palestijnen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie, die misschien later op het jaar zal plaatsvinden, wellicht nà de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november a.s. Israël en de Palestijnen zouden dan eventueel in een latere fase bij het Franse initiatief betrokken worden.

Het Franse initiatief wordt door de Palestijnen gesteund maar a priori verworpen door Israël. Premier Benjamin Netanjahoe verklaarde reeds op 28 april 2016 dat vrede enkel kan bereikt worden door rechtstreekse onderhandelingen:

“De beste manier om het conflict tussen Israël en de Palestijnen te beëindigen is door directe, bilaterale onderhandelingen. Alle andere politieke initiatieven distantiëren de Palestijnen verder van de onderhandelingstafel.”

Gevraagd hoever Frankrijk vandaag staat met haar initiatief antwoordde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault gisteren dat “het pad naar vrede steeds nauwer wordt maar nog altijd bestaat” en voegde eraan toe:

“Het is waar dat, luisterend naar de toespraken van [PA president Mahmoud] Abbas en van [Premier Binyamin] Netanyahu in de Verenigde Naties, je moeilijk kan zeggen dat hun meningen samenkomen… maar we kunnen dit niet als een voldongen feit [fait accompli] accepteren. Dat zou leiden naar wanhoop en geweld.”

Rusland
Op 25 augustus 2016 bevestigden zowel de PA als Israëlische ambtenaren dat zij zullen deelnemen aan een bijeenkomst in Moskou die vermoedelijk zal plaatsvinden in oktober of kort daarna onder de auspiciën van de Russische president Vladimir Poetin. Abbas heeft persoonlijk zijn bereidheid getoond om in principe deel te nemen aan de bijeenkomst in Moskou maar heeft wel een aantal pre-condities gesteld die de Russische inspanning bij voorbaat ernstig hypothekeert.

Zo eist het Palestijnse leiderschap dat Israël vooraf eerst een complete bouwstop moet afkondigen in al de nederzettingen voorbij de Groene Lijn (dwz. in Oud-Jeruzalem, de Golan en in Judea & Samaria) en moet Israël alsnog de 4de en laatste groep van 26 gevangen vrijlaten die normaal was voorzien voor 29 maart 2014 als pre-conditie voor deelname van de Palestijnen aan het vredesproces onder leiding van de Amerikaanse minister John Kerry, maar dat vredesproces werd door Mahmoud Abbas voortijdig een hak onder gezet.

Recente vredesproces 2014
De afgelopen jaren is het Kwartet afzijdig gebleven om de inspanningen van de Verenigde Staten de ruimte te geven een akkoord te bereiken, die geleid werden door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Echter, kort voor de deadline van het meest recente vredesproces dat bijna 10 maanden aansleepte, pakte het Palestijnse leiderschap uit met een dubbel manoeuver waardoor Israël wel moest afhaken.

Zo besloot Mahmoud Abbas in de laatste maand van de voorziene duur van onderhandelingen om het lidmaatschap aan te vragen bij een hele reeks internationale organisaties, o.a. bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, om aldus de internationale druk op Israël te verhogen zodat het meer toegevingen zou doen. Bovendien kondigde de PA de verzoening aan tussen Al Fatah en Hamas en de vorming van een gezamenlijke Palestijnse regering.

Intussen bleef Hamas, dat intussen met vijf Gazaanse ministers in de regering van de Palestijnse Autoriteit zetelde, Israël onverminderd bestoken met raketten en mortiergranaten en brak op 7 juli 2014 een nieuwe oorlog uit tussen Hamas en Israël (Operation Protective Edge). De kans op een hervatting van de onderhandelingen werd door Hamas – toen onder de paraplu van de Palestijnse Autoriteit van Abbas – letterlijk aan flarden geschoten en kostte het leven aan 67 Israëlische soldaten en zeven burgers.

Tot slot
Een reactie van Caroline Glick in The Jerusalem Post van 9 juni 2016 op al dit zinloze onderhandelingsgekrakeel dat nergens toe zal noch kan leiden, om de eenvoudige reden dat de Palestijnse Arabieren simpelweg geen vrede willen met Israël:

“De mislukking van Frankrijk’s ‘vredesconferentie’ aan de ene kant en het succes van Netanjahoe’s vierde reis naar Moskou aan de andere kant, waren de poëtische afsluiters van de week, omdat zij een levendig toonbeeld waren van Israël’ s diplomatieke en strategische positie van vandaag.

Israël is noch zwak noch geïsoleerd. Het wordt omhelsd door de opkomende machten. En deze die hun macht zien afnemen en de Joodse staat tot zondebok willen maken, zijn dezelfden die hun eigen landen naar economische en culturele achteruitgang voeren en een chaos maken van hun beveiliging.” 

door Brabosh.com