Abbas en Netanjahoe praten in de Verenigde Naties naast en lijnrecht tegen elkaars belangen

abbas-UN-bid2New York, 22 september 2016. In de Verenigde Naties riep Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, de landen die de ‘Palestijnse Staat’ nog niet hebben erkend op om dat toch te doen: “Diegenen die geloven in een tweestatenoplossing moeten beide staten erkennen en niet slechts één van hen.”

In de Verenigde Naties heeft PLO leider Abu Mazen, de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit en van Al Fatah, gezegd dat hij in de VN-Veiligheidsraad  zal aansturen op de goedkeuring van een resolutie die de aanwezigheid en de bouw van Joodse huizen en wijken in Oud-Jeruzalem veroordeelt maar in het bijzonder de Joodse dorpen en gemeenten – aka ‘de nederzettingen’ – in de Israëlische provincies Judea & Samaria ten westen van de Jordaanrivier.

Terwijl anderzijds de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op zijn beurt in de Verenigde Naties zei dat “de relaties tussen Israël en de rest van de wereld verbeteren” en dat “de oorlog tegen Israël in de Verenigde naties voorbij is“, aldus een bericht in de Jewish Telegraphic Agency (JTA) van vrijdag 22 september 2016. Een indicatie dat Israël steeds duidelijker aanstuurt op een bypass van de Palestijnse Autoriteit en dat normalisering van de betrekkingen met de omringende Arabische landen en de rest van de wereld, de voorkeur genieten boven deze met de Palestijnen zelves.

De Palestijnen lijken zich aldus steeds verder te isoleren van de dagelijkse realiteit en anticipeert niet of nauwelijks op de wijzigende posities en houdingen van de belangrijkste actoren in het Midden-Oosten. Het kan dan ook niet lang meer duren vooraleer het sprookje van een toekomstige autonome Palestijnse staat op Israëlisch grondgebied, zal verdampen in de gitzwarte stratosfeer.

PLO leider Mahmoud Abbas
In zijn toespraak tot de menigte internationale leiders in New York in de nacht van donderdag op vrijdag, bleef Abbas voortdurend zeuren over de vermeende Israëlische bezetting van Palestijnse gronden terwijl hij eveneens de Veiligheidsraad bekritiseerde omdat deze te weinig doet om verdere uitbreiding van de ‘nederzettingen’ van de Joodse Staat te voorkomen.

In zijn toespraak benadrukte hij andermaal dat de Palestijnse Autoriteit “de enige vertegenwoordiger is van het Palestijnse volk”. Een zoveelste leugen zo blijkt want de Gazastrook, waar toch zowat 1,9 miljoen ‘Palestijnen’ leven, wordt sinds 2007 eenzijdig bestuurd door de terreurorganisatie Hamas die het gezag van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah niet erkent.

israel-kaart3Op 4 mei 1994 ondertekenden Yasser Arafat en premier Yitzhak Rabin het Gaza-Jericho Akkoord (een vervolg van de Oslo I Akkoorden van 13 september 1993) dat de stichting van de Palestijnse ‘Nationale’ Autoriteit (kortweg PA) inhield. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid kreeg een groep ‘Palestijns’ Arabieren beperkt zelfbestuur binnen het grondgebied van de Joodse Staat… dankzij de goodwill van Israël. Echter, het zal vrede tussen ‘Palestijnen’ en Israël geen stap dichterbij brengen.

Overigens, de laatste keer dat Mahmoud Abbas een voet op Gazaanse bodem heeft gezet dateert reeds van 15 februari 2007. Bovendien bleek uit een recente peiling van AWRAD dat indien er verkiezingen worden gehouden in de gebieden die zogenaamd worden bestuurd door de Palestijnse Autoriteit (Gaza, Oud-Jeruzalem en Judea & Samaria), dat Al Fatah, de politieke factie van Mahmoud Abbas, het onderspit zou moeten delven ten gunste van Hamas.

Abbas zei dat de Palestijnse Autoriteit zal aansturen op een resolutie die de Israëlische ‘nederzettingen’ veroordeelt en dat, impliciet verwijzend naar de Amerikanen, hij hoopt dat “niemand een veto zal stellen tegen deze ontwerpresolutie”. Want, zo vervolgde hij “wat de Israëlische regering plant met het uitbreiden van de nederzettingen is dat zij de mogelijkheden en hopen, die ons resten op een tweestatenoplossing gebaseerd op de 1967 grenzen, willen vernietigen“.

Abbas, die naar ‘Palestina’ verwees als “een staat die wordt bezet” zei tevens dat Groot-Brittannië zich zou moeten verontschuldigen voor het ondertekenen van de “schandelijke” Balfour Declaration, een brief die werd geschreven op 2 november 1917 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour gericht aan de Britse bankier Baron Walter de Rothschild [1868-1937], waarin hem officieel de Britse steun werd verklaard tot de oprichting van een Joods thuisland in een gebied dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot en met Trans-Jordanië, dwz. het tegenwoordige Israel en het hasjemitisch koninkrijk Jordanië.

1917-Balfour-declaration_originalDeze verklaring, zei Mahmoud Abbas “heeft de weg geplaveid voor de nakba”, een Arabische uitdrukking die verwijst naar Israël’s overwinning op de Arabische legers tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog (november 1947-april 1949), toen als gevolg van deze Arabische aanvalsoorlog tegen Israël honderdduizenden Palestijnen werden ontheemd en resulteerde in de verspreiding van de Arabieren die destijds in het Britse Mandaat voor Palestina resideerden.

Overigens is de Balfour Declaration (plaatje rechts) slechts een deel van het verhaal. Enkele jaren later, nog vooraleer het Brits Mandaat voor Palestina door de Volkenbond werd opgericht, werd op de Conferentie van San Remo van 25 april 1920 het principe van de Balfour Declaration door de 51 lidstaten van de Volkenbond officieel vastgelegd, gehandtekend en werd volgens het internationaal recht het recht op een Joods thuisland de facto gebetonneerd. De 51 lidstaten verklaarden in 1920 unaniem: “Onder de overweging dat de historische band van het Joodse volk met Palestina wordt erkend, is er daarom reden voor het herstel van hun nationale tehuis in dat gebied.” Deze overenkomst werd nooit herroepen en is tot op vandaag rechtsgeldig.

Tot slot riep Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, in de Verenigde Naties de landen op die de ‘Palestijnse Staat’ nog niet hebben erkend om dat alsnog te doen: “Diegenen die geloven in een tweestatenoplossing moeten beide staten erkennen en niet slechts één van hen.” Alsof dit de vrede tussen Israël en ‘Palestina’ zal vooruithelpen, is voor Abbas het minste van zijn zorgen.

Israël’s premier Benjamin Netanyahu
Op zijn beurt vertelde Israël’s premier Netanyahu in de Verenigde Naties aan de internationale leiders dat hun regeringen in hun respectievelijke landen hun meningen omtrent Israël aan het herzien zijn in het voordeel van de Joodse Staat.

“De verandering zal gebeuren in deze hal omdat jullie regeringen thuis snel hun gewoonten tegenover Israël aan het veranderen zijn en vroeg of laat zal dit de manier veranderen waarop jullie stemmen omtrent Israël”, zei Netanyahu nadat hij eerder de vele veroordelingen in het verleden van het Israëlische beleid door de internationale organisatie had gehekeld.

NetanyahuBibi: “Voor vrede moet je met twee zijn”

De Israëlische premier haalde de verbeterde banden aan met Afrikaanse en Aziatische landen, maar zei dat de betrekkingen met de buurlanden de meest significante verandering betekenen.

“De grootste verandering in de houding ten opzichte van Israël vindt elders plaats, die vindt namelijk plaats in de Arabische wereld,” zei hij en hij noemde de vredesverdragen met Egypte en Jordanië “ankers van stabiliteit” in het Midden-Oosten. Netanyahu zei dat hij de geest van het Arab Peace Initiative verwelkomde”, een knipoog naar Saoedi-Arabië dat in 2002 een vredesvoorstel lanceerde maar dat door Israël niet werd aanvaard.

Hij dreef de spot met Abbas die “een rechtszaak wil beginnen tegen Groot-Brittannië” omtrent de Balfour Declaration, zeggende dat dit “absurd” was  “alsof je Abraham zou vervolgen voor het kopen van grond in Hebron in de Bijbel“. Maar Netanyahu zei ook dat hij zoals steeds open staat voor dialoog en nodigde Abbas uit om te komen spreken in de Knesset (het Israëlisch parlement) en zei dat hij open staat om het Palestijnse parlement toe te spreken in Ramallah.

In zijn toespraak, die kwam nadat hij de vorige dag aan tafel zat met President Barack Obama, benadrukte Netanyahu ook de sterke band tussen Israël en de Verenigde Staten. “We hebben nooit vergeten dat onze meest gekoesterde alliantie, onze diepste vriendschap, is deze met de Verenigde Staten van Amerika, de meest geavanceerde en meest genereuze natie in de wereld,” zei hij, eraan toevoegend dat terwijl “de Verenigde Naties Israël hekelen, de Verenigde Staten Israël steunen“.

door Brabosh.com