Tiferet synagoge van Jeruzalem in de steigers; archeologen doen verrassende vondsten in de ondergrond

tiferet01De Tiferet Israel Synagoge, hier aan het begin van de 20ste eeuw,  domineerde samen met de Hurva Synagoge, bijna twee eeuwen lang de skyline van Jeruzalem totdat beide synagogen tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël compleet werden vernield.

Na de heropbouw en inhuldiging van de Hurva synagoge in 2010 werden de stemmen om ook de Tiferet Synagoge herop te bouwen steeds luider. Aanvankelijk werd dit reusachtige werk als schier onmogelijk, onuitvoerbaar en vooral onbetaalbaar geacht.

Echter begin december 2012 keurde het gemeentebestuur van Jeruzalem de plannen goed om deze drie verdiepingen hoge synagoge in haar oorspronkelijke pracht en praal weerom op te bouwen. Op dinsdag 27 mei 2014 was het eindelijk zover en werd tijdens een plechtige ceremonie in het Joodse Kwartier door Israëlische ambtenaren de eerste steen gelegd voor de heropbouw van deze beroemde synagoge.

De kosten voor de heropbouw worden geraamd op ca. 13 miljoen dollars waarvan het meeste geld wordt ingebracht door private donoren. Eens het gebouw klaar is, zal het opnieuw het hoogste gebouw zijn in de Oude Stad en zelfs hoger zijn dan de Rotskoepel op een boogscheut verder op de Tempelberg staat. En dat zint uiteraard de Arabieren niet. Overigens was de Tiferet synagoge voordien ook het hoogste gebouw van de stad vooraleer deze door de Arabieren werd gedynamiteerd.

Het doel is om de originele structuur herop te bouwen, met inbegrip van de befaamde koepel, met slechts minimale aanpassingen zoals bv. het plaatsen van een personenlift voor publiek gemak. Sinds de goedkeuring van de plannen worden er naast de voorbereidende werkzaamheden ook door een gespecialiseerd archeologisch team opgravingen uitgevoerd. Eens die opgravingen zijn afgerond zal het nog ruim drie jaren duren vooraleer de synagoge zal opgeleverd worden en vermoedelijk in het voorjaar van 2020, tien jaren nadat de Hurva synagoge werd voltooid.

Korte historiek van Tiferet
Hoewel de Chassidim (vrome Joden) zich al in het jaar 1747 in Jeruzalem vestigden, begon hun rabbijn, Nissan Beck, pas in het jaar 1839 met zijn plannen voor de bouw van een chassidische synagoge in het Joods Kwartier van Jeruzalem. Tot die tijd baden de gelovigen in kleine privé gebedsplaatsen.

tiferet05Het prachtige interieur van de Tiferet Israel synagoge omstreeks 1900

In de jaren 1830 vernam rabbi Israel Friedman uit Ruschin, dat Tsaar Nicolaas 1 van plan was in de Joodse wijk van de Oude Stad van Jeruzalem een kerk te bouwen. Rabbi Friedman, die zeer betrokken was bij steun aan de vestiging van Joden in Israël, gaf rabbi Nissan Beck opdracht om het plan van de tsaar te verijdelen. Het gelukte Beck in 1843 het stuk grond, dat de Russen van plan waren te kopen, zelf te verwerven.

De drie verdiepingen tellende synagoge was, na veel problemen bij de bouw, pas in 1871 klaar en werd op 19 augustus 1872 ingewijd. Daarna was de Tiferet Yisrael Synagoge 75 jaar het centrum van de Chassidische gemeente in Jeruzalem. Echter, tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van Israël (nov. 1947- april 1949) werd de Tiferet synagoge, die tijdens de gevechten reeds zwaar beschadigd en geplunderd was door de Arabieren, in de nacht van 20 op 21 mei 1948 gedynamiteerd door soldaten van het Trans-Jordaanse Legioen.

Palestijnen weer boos
Al die werken ter verfraaiing van de stad, leidt tot grote ergernis onder de lokale Arabische gemeenschappen die na de inhuldiging van de Hurva synagoge onmiddellijk hevige rellen uitlokten omdat zij de heropbouw van de oude synagoges beschouwen als “een poging van Israël om Jeruzalem te ver-Joodsen (Judaïseren)“. Ook toen de plannen bekend raakten van de heropbouw de Tiferet synagoge leidde dit opnieuw tot rellen onder de Arabische bewoners van de stad.

hurva33Enkele jaren geleden werd de Hurva Synagoge die dateert uit 1701 (maar in 1721 door brandstichting werd verwoest en pas in 1864 heropgebouwd), helemaal gereconstrueerd en heropgebouwd (plaatje rechts). Op 15 maart 2010 werd, en dat bijna 62 jaar na de verwoesting door de Arabieren, de synagoge plechtig ingehuldigd en wat later opnieuw in gebruik genomen door de lokale Joodse gemeenschappen.

De ergernis om de heropbouw van deze oorspronkelijke synagogen is overigens compleet absurd en onterecht. Zowel de Hurva als de Tiferet Synagoge zijn namelijk gelegen voorbij de Groene Lijn (de staakt-het-vuren lijn van april 1949, door Obama herdoopt tot pre-1967-lijn). Echter in wezen is Oost- of Oud-Jeruzalem niets anders dan het oorspronkelijke Jeruzalem uit oude antieke tijden. De heropbouw van de antieke stad zint de Palestijnen (en ook de Arabische wereld) niet die het oude Jeruzalem willen islamiseren en een nieuwe bestemming willen geven als de toekomstige hoofdstad van een soeverein islamitisch kalifaat ‘Palestina’.

Blijkbaar hebben de Palestijnen nog altijd niet door dat Jeruzalem een Joodse stad is en al ca. 3.500 jaar de hoofdstad is van het Joodse volk. Een ver-Joodsing van de Joodse stad is dan ook geen misdaad maar een natuurlijk en vanzelfsprekend proces. Zo ken ik ook niemand die zich vragen stelt bij bijvoorbeeld de ver-Duitsing van Berlijn of de ver-Fransing van Parijs.

♦ “Jeruzalem was en zal altijd de hoofdstad van Israël blijven, en is nooit de hoofdstad van een andere staat geweest.[President Shimon Peres, mei 2009]

♦ “Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Ze is dat altijd geweest, zal dat altijd blijven en zal nooit worden verdeeld. De band tussen het Joodse volk en Jeruzalem gaat duizenden jaren terug. Ze zal verenigd blijven onder onze soevereiniteit. Sinds de stad werd herenigd is de vrijheid van godsdienst voor allen nooit zo volledig verzekerd.” [Premier Benjamin Netanjahoe, 21 mei 2009]

♦ “De realiteit is dat er helemaal geen Oost Jeruzalem bestaat. Er is maar één Jeruzalem, en dat is de ongedeelde hoofdstad van Israël.” [Shlomo Z. Mostofsky, president van Young Israel 15 maart 2010]

Archeologische opgravingen
Sinds het sein tot reconstructie van de 18de eeuwse synagoge 2½ jaar geleden werd gegeven, worden er archeologische opgravingen uitgevoerd op de historische site, die al aardig wat verrassingen heeft opgeleverd. Zo ontdekte archeoloog aan de Hebreeuwse Universiteit Oren Gutfield dat er in de funderingen onder de oude synagoge een indrukwekkende Joodse bewoning in de stad bestond die dateert uit de Ottomaanse, Mammelukse en Byzantijnse periodes.

Tevens werden er veel artefacten blootgelegd waarvan zij geloven dat die dateren uit de periode van Bayit Sheni, aka de Tweede Tempelperiode in Jeruzalem (515 v.C. tot 70 n.C.). De Tweede Tempel periode ligt zes meter onder het huidige straatniveau in de Joodse wijk van de Oude Stad van Jeruzalem.

gewichtOnder deze artefacten uit de Tweede Temperiode bevond zich onder meer een rond weeg gewicht (plaatje rechts) dat behoorde aan de familie van een Kohen Gadol, de hebreeuwse benaming voor een Joodse Hogepriester die de leider was van de kohaniem (priesters) die de tempeldienst verrichten.

Een gelijkaardig weeg gewicht werd ontdekt op een nabijgelegen historische site Burnt House. Gutfield voegde er aan toe dat “nieuwe mikvehs (religieuze baden) waar we niets van wisten en hun verwarmingssysteem werden eveneens ontdekt”. Onder dit alles werd in de onderste bodemlaag de resten van een muur gevonden alsmede potscherven uit de Bayit Rishon periode (ca. 586 v.C.), volgens de archeologen.

door Brabosh.com

tiferet-oprgavingArcheologen aan het werk in de Tiferet synagoge, anno 2016 [beeldbron: Hamodia]