Amerikaanse senatoren tegen Obama: ‘Ga door met uw veto te gebruiken tegen anti-Israël VN-resoluties’

counting“Ik reken op jou” – Nooit meer opnieuw

Een groep van 88 Amerikaanse Senatoren hebben op maandag 19 september 2016 een door hen ondertekende brief naar de Amerikaanse president gezonden die werd opgesteld door de twee grootste politieke partijen van de Verenigde Staten, dit naar aanleiding van de toespraak die hij naar verluidt deze nacht in de Verenigde Naties zal houden omtrent de vluchtelingencrisis in het Midden-Oosten.

Daarin manen zij president Barack Obama aan om het langdurige Amerikaanse beleid te handhaven om het vetorecht te blijven inzetten in de VN-Veiligheidsraad tegen eenzijdige resoluties in de Verenigde Naties omtrent de Israëlisch-Palestijns-Arabische kwestie, berichten de Israëlische kranten Arutz Sheva, The Times of Israel en The Jerusalem Post op 20 september 2016.

De brief die werd opgesteld door de Demokratische Senator Kirsten Gillibrand en de Republikeinse Senator Mike Rounds, verwijst naar een uitspraak die Obama in 2011 deed in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties waarin hij toen bezweerde: “Vrede zal niet komen door verklaringen en resoluties in de Verenigde Naties“.

In de bewuste brief wordt ondermeer het volgende gestipuleerd:

“Terwijl u zich voorbereid om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen, schrijven wij u om de kwestie van de Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen aan te pakken. In een tijd van grote uitdagingen in het Midden-Oosten, zijn we teleurgesteld dat de gesprekken tussen de Israëli’s en de Palestijnen tot stilstand zijn gekomen. De enige manier om de conflicten tussen de twee op te lossen is door middel van rechtstreekse onderhandelingen die leiden tot een duurzame tweestatenoplossing met een toekomstige staat Palestina die in vrede en veiligheid samenleeft met Israël. Dit resultaat zou Israël met een grotere veiligheid geven en een versterking van de regionale stabiliteit.

obama-surprise2We blijven optimistisch dat, onder de juiste omstandigheden, Israëliërs en Palestijnen met succes productieve onderhandelingen kunnen hervatten in de richting van deze doelstellingen. Uw regering heeft consequent het jarenlange Amerikaanse beleid aangehouden van zich te kanten – en eventueel hun veto te gebruiken – tegen eenzijdige resoluties van VN-Veiligheidsraad (UNSC). De enige manier om de conflicten tussen de twee op te lossen is door middel van directe onderhandelingen.

De internationale gemeenschap moet vermijden maatregelen te nemen die de vooruitzichten op een betekenisvolle vooruitgang zouden kunnen schaden. Zelfs goedbedoelde initiatieven van de Verenigde Naties riskeren de partijen te blokkeren in posities die het moeilijker maken om terug te keren naar de onderhandelingstafel en de compromissen die nodig zijn om de vrede te maken. De Verenigde Staten blijven een onmisbare vertrouwde bemiddelaar tussen de partijen, en we moeten blijven aandringen dat noch wij, noch enige andere buitenstaander ptaasvervangend optreedt van de partijen in het conflict.”

De 88 senatoren die de brief ondertekenden werden op maandag in een verklaring geprezen door AIPAC. De brief komt nadat 394 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in april jongstleden een gelijkaardige brief ondertekenden waarin zij Obama aanmaanden om zich te verzetten tegen initiatieven van de Verenigde Naties die directe onderhandelingen over de vrede omzeilen en in plaats van streven om een oplossing op te leggen.

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft verscheidene keren eenzijdige resoluties ter stemming voorgelegd in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarmee zij hoopten om Israël te laten veroordelen omtrent de bouw van Joodse woningen en wijken in Judea & Samaria en Oud-Jeruzalem en een vredesregeling op te leggen aan de Joodse Staat.

Zo bijvoorbeeld heeft de Palestijnse Autoriteit in 2014 een resolutie ingediend bij de Verenigde Naties waarin Israël wordt opgeroepen om “de bzetting te beëindigen” en Israël zich de facto moet terugtrekken uit Judea en Samaria tegen 2017. De ontwerpresolutie zou een termijn van 12 maanden hebben ingesteld voor het hervatten van de onderhandelingen over een definitieve regeling en zou tegen het einde van 2017 als tijdskader worden aangenomen als termijn voor het voltooien van een Israëlische terugtrekking uit Judea en Samaria.

In april jl. introduceerde de Palestijnse Autoriteit andermaal een eenzijdige resolutie die de Israëlische “nederzettingen” als illegaal zou bestempelen. De minister van Buitenlandse Zaken vande Palestijnse Autoriteit Riad Malki drukte nadien de hoop uit dat Obama, thans bevrijd van herverkiezingskoorts, zou breken met het Amerikaanse protocol en zijn veto niet zou inzetten om de resolutie tegen te houden.