Abbas over zijn Palestijnse terroristen: ‘Dat zijn eenzame wolven die de hoop zijn verloren’

summit2Venezuela, 17 september 2016. Groepsfoto met links de Iraanse president Hassan Rouhani, midden de Venezolaanse president Nicolas Maduro die sinds zondag de nieuwe secretaris-generaal is van MNOAL en daarmee Rouhani is opgevolgd en rechts Mahmoud Abbas van ‘Palestina’ dat sinds 1976 lid is van de MNOAL [beeldbron: MNOAL]

Abu Mazen, nom de guerre van de 81-jarige Mahmoud Abbas aka de zelfbenoemde president van de Palestijnse Autoriteit, de PLO en Al Fatah, is al enkele dagen in Venezuela waar hij deelneemt aan de 17de Bijeenkomst van de Beweging van Niet-Geallieerde Naties [MNOAL].

MNOAL vs Israël
Het hoeft geen betoog dat Mahmoud Abbas duidelijk in zijn nopjes was op deze 17de Top op het Venezolaanse Eiland Margerita waar de meeting plaatsvond. Voor de meeste van de 120 deelnemende landen vormt ‘Palestina’ immers de speerpunt in de strijd om de fysieke vernietiging van de ‘Zionistische Entiteit’ aka Israël. Een soevereine Staat van de Joden die zij algemeen beschouwen als een anomalie in de Arabische wereld, maar vooral binnen de islamitische wereld, aka de Al-Oemma (arabisch voor de ‘gemeenschap’ of ‘het volk’).

De vice-minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië Al-Jandan Khalid Bin Ibrahim, herhaalde op zondag 18 september zijn steun voor de Palestijnse zaak en benadrukte dat dit een “erg belangrijk onderwerp is in de buitenlandse politiek van zijn land“. Hij noemde het conflict “een van de factoren is van instabiliteit in de regio” en onderstreepte de “noodzaak om samen te werken in het versterken van de steun voor de Palestijnse zaak door de uitvoering van haar waarden en onvervreemdbare rechten.”

mnoal2Wie zoekt naar complotten en samenzweringen, hier is er zo eentje. Het spreekt voor zich dat Israël geen lid is van de MNOAL en het enige land in het Midden-Oosten dat bewust wordt uitgerangeerd. Geen Europese landen in de MNOAL behalve enkel Wit-Rusland dat volwaardig lid is en Bosnië & Herzegovina en Servië die de status van ‘waarnemend lid’ hebben.

In 2012 was de Egyptische president Mohammed Morsi van de Moslim Broederschap de secretaris-generaal van MNOAL die in 2012  werd opgevolgd door de Iraanse president  Mahmoud Ahmadinejad en in 2013 door diens opvolger de Iraanse president Hassan Rouhani tot september 2016. De Venezolaanse president Nicolas Maduro is sinds zondag de nieuwe secretaris-generaal van de MNOAL.

‘Eenzame Palestijnse wolven’
Tussen al deze islamistische dictaturen en enge dictators die een nare geschiedenis hebben van schendingen van de mensenrechten, oorlogsmisdaden en sommigen zelfs de grootste sponsors van de wereldwijde terreur blijken (Iran bv.) voelt Mahmoud Abbas zich helemaal thuis. En een leugen om bestwil voor de Palestijnse Zaak is dan ook nooit ver weg. Zo orakelde Abbas in zijn openingstoespraak  voor de MNOAL op zaterdag 17 september dat “de bezetting berooft ons van alles.

Op zondag 18 september ’16 deed hij daar nog een flinke schep bovenop toen hij een groep van 80 Palestijns Arabische studenten toesprak in Venezuela. Op een vraag omtrent het Palestijnse terrorisme en in het bijzonder de recente golf van geweld tegen Israëliërs vertelde Abbas zonder te verpinken dat het hier gaat om “eenzame wolven” die “de hoop hebben verloren“.  Volgens i24news zei Abbas tegen de groep studenten: onze jonge mensen grijpen naar het mes omdat ze de hoop zijn verloren.”

Abbas vertelde dat de Palestijnse regering  zich duidelijk heeft gedistancieerd van de terreuraanslagen en wees de beschuldigingen tot ophitsing van de hand eraan toevoegend volgens i24news:

“De situatie in Palestina wordt elke dag moeilijker en elke dag besluiten martelaren en kinderen om zelf naar het mes te grijpen. Geloof niet diegenen die beweren dat er partijen zijn die hen opjutten en aansturen. Zij hebben eerder alle hoop verloren.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Abbas dat argument heeft gebruikt dat jonge Palestijnse Arabieren gefrustreerd zijn en dat dit de reden is waarom ze aanslagen plegen tegen willekeurige burgers en militairen van de Joodse Staat. Hij gebruikte hetzelfde argument vorig volgende op een terreoristische aanslag in Judea en Samaria, die hij weigerde te veroordelen en voerde enkel het excuus aan dat “het Palestijnse volk leeft onder moeilijke omstandigheden die worden veroorzaakt door de Israëlische bezetting“. Abbas heeft voortdurend geweigerd om de tereuraanslagen tegen Israëliërs te veroordelen en in een bepaald geval argumenteerde hij zelfs dat de huidige terreurgolf die sinds oktober 2015 Israël teistert niets anders dan een “legitiem vredevol protest” is.

Abbas: negationist en Holocaustontkenner
Haatzaaier en antisemiet Mahmoud Abbas bracht in 1984 zijn beruchte boekHet Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme“ uit, waarin de Palestijnse leider de Holocaust ontkent dan wel minimaliseert.

Dat  boek wordt tot op vandaag onderwezen in de [gebieden van] de Palestijnse Autoriteit. Het kan tevens volledig online op het internet worden gelezen op de website van Abbas. De tekst zelf, en het feit dat deze nog steeds beschikbaar is op zijn persoonlijke website zonder enige schroom, maakt duidelijk dat de verklaringen van Abbas in de media niets meer zijn dan het optrekken van een rookgordijn.

Doorheen het hele boek, verweeft hij vele antisemitische dreigementen, beschrijft het Zionisme als zijnde de uiteindelijke verantwoordelijke voor de vernietiging van het Europese Jodendom, een uitspraak die de Nazi’s ongetwijfeld zélf ook wel zouden gesteund hebben.

plot2Arabische boekomslag van Abbas’ boek uit 1984 ‘The Other Side: the Secret Relationship Between Nazism and Zionism’, heruitgegeven in 2011 bij Billsan Publising House, Ramallah [bespreking]

Het boek van Abbas is gebaseerd op zijn doctoraatsthesis, die hij indiende op het Instituut voor Oosterse Studies in Moskou in 1982. Daarin schrijft hij “dat er geruchten zijn” dat de aantallen [slachtoffers] de zes miljoen bereiken, maar volgens hem kan niemand dit aantal bevestigen noch ontkennen: “het aantal Joodse slachtoffers kan misschien zes miljoen zijn en het kan ook veel kleiner zijn, minder dan een miljoen.

Hamas reageert op Abbas
Intussen heeft de andere helft van de Palestijnen in de Gazastrook, die door Mahmoud Abbas systematisch worden genegeerd sinds zijn politieke factie Al Fatah in de zomer van 2007 door Hamas van de troon werd gestoten, eveneens gereageerd op de leugens van Abbas. Volgens Hamas plegen de Palestijnen geen terreuraanslagen omwille van de “wanhoop”, zoals Abbas beweert, maar integendeel “uit verzet tegen de bezetting” volgens i24news.

Woordvoerder voor Hamas en lid van het politburo in Libanon, Osama Hamdan, schreef in een twitterbericht aan Abbas:

“Aan Mahmoud Abbas: Onze jongeren hebben messsen bij zich omdat zij behoren tot een volk van weerstanders, die niet veroverd werden door de brutaliteit van de bezetters noch met hen samenwerken inzake de veiligheid en al helemaal niet uit wanhoop.”

De rivaliteit tussen Hamas en Al Fatah lijkt dus nog altijd springlevend en de interne ruzies zijn verre van bijgelegd. Het minste wat je van Hamas kan zeggen is dat ze tenminste eerlijk uitkomen voor hun genocidale bedoelingen ten aanzien van Israël en het Joodse volk in tegenstelling tot het misleidende theaterstuk dat Abbas maar blijft cultiveren in het Westen en overal elders in de wereld zoals het afgelopen weekeinde op de 17de Top van MNOAL.

Eerder, in een interview van Osama Hamdan, dat op 4 maart 2011 werd uitgezonden op Al-Jadid/New TV (en vertaald door MEMRI), verklaarde Hamdanpolitiek gezien is de tweestatenoplossing voorbij” en dat “wij thans in een fase zijn gekomen van de bevrijding van Palestina… de notie van Terugkeer: de terugkeer van de vluchtelingen naar hun thuisland en de terugkeer van de Israëliërs naar de landen waarvan ze gekomen zijn.

door Brabosh.com

pal-bijlRamallah, 21 november 2014. Een groepje Palestijnse ‘eenzame wolven’ tonen wat ze wat ze in hun mars hebben. De gelijkenis met de islamistische barbaren van ISIS (Daesh) is niet toevallig. In het Westen zouden deze stekende, hakkende en schietende killers terecht in de cel belanden. Echter, in de Palestijnse gebieden worden ze als helden onthaald en als ze omkomen tijdens het Jodenmoorden worden het martelaars en zullen pleinen, straten, scholen en sporttornooien naar hen worden vernoemd en hun nabestaanden rijkelijk beloond. De Palestijnse genocidale geweldscultuur is een goed geoliede moordmachine…