Israël geeft bouwtoelating voor 466 nieuwe huizen in Samaria; Palestijnen en het Kwartet weer boos

settle

Op woensdag 31 augustus 2016 heeft Israël’s Burgerlijk Bestuur in Samaria het licht op groen gezet voor de bouw van 466 nieuwe woningen in verscheidene Joodse nederzettingen op gronden die de Palestijnen (en de internationale gemeenschap) reeds a priori beschouwen als deel van hun toekomstige soevereine staat. Het planningscomité voorziet de bouw van nieuwe Joodse huizen in de gemeenten  Elkana, Beit Aryeh-Ofarim, Givat Ze’ev en Har Gilo.

De Joodse gemeente  Elkana heeft de toelating gekregen om een bejaardentehuis met 234 flats te bouwen. Elkana is een bloeiende Joodse gemeente die in 1977 werd gesticht en waar zowel religieuze als niet-religieuze Joden hun intrek hebben genomen. In 2014 telde Elkana een bevolking van 3.871 inwoners. Ook in Givat Ze’ev mogen 20 nieuwe huizen worden bijgebouwd. Deze Joodse gemeente werd in 1977 gesticht en telde in 2014 een bevolking van 15.094 mensen.

Daarnaast worden er 30 privé woningen bijgebouwd in Beit Aryeh ten noorden van Ramallah. Gesticht in 1989 telde de gemeente in 2014 een bevolking van 4.516 Joodse mensenn. In 2004 fusioneerde Beit Ariyeh met de aangrenzende gemeente Ofarim. In Ofarim werden op woensdag retroactief 179 bouwvergunningen uitgereikt voor reeds afgewerkte nieuwe woningen.

Palestijnen boos
De nieuwe aanbestedingen die door de Israëlische regering werden goedgekeurd voor de bouw in Judea en Samaria eisen dat de Palestijnse Autoriteit (PA) moet streven naar een resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die Israël zou dwingen om de “nederzettingenbouw” een halt toe te roepen, zei een woordvoerder van PA president Mahmoud Abbas op donderdag 1 september ’16, volgens het persbureau WAFA.

Abbas’ woordvoerder Nabil Abu Rudeineh (plaatje rechts) zei over Israël’s honderden nieuwe bouwvergunningen voorbij de Groene Lijn []:

Nabil Abu Rudeineh“[Joodse] nederzettingen zijn illegaal en een schending van de internationale wetten en conventies, die vragen om een internationale interventie om [de bouw ervan] stil te leggen. Het Palestijnse leiderschap, in samenwerking met de Arabische Liga en de Arabische ministeriële groep, zal contacten leggen op internationaal vlak om versneld de VN-Veiligheidsraad samen te roepen die een resolutie moet goedkeuren om de nederzettingenbouw te stoppen, die [voor ons] een nooit geziene en ernstige bedreiging vormt en een situatie creëert die zware gevolgen kan krijgen.”

Amerikanen boos
Ook de regering Obama heeft een scherpe veroordeling uitgesproken over de door Israël’s aangekondigde “nederzettingenbouw” en waarschuwde dat Israël hiermee riskeert om “de vooruitzichten op een tweestatenoplossing te ondermijnen“. De perssecretaris van het Witte Huis Josh Earnest zei hierover:

“Wij maken ons diep zorgen over de aankondiging van Israël van heden om de plannen uit te voeren van de bouw van 500 nieuwe huizen in de nederzettingen op de West Bank. Deze beduidende uitbreiding van de nederzettingenonderneming vormt een zeer ernstige en toenemende dreiging voor de leefbaarheid van de tweestatenoplossing.”

In antwoord op de opmerkingen van Josh Earnest, antwoordde Abbas’ woordvoerder Abu Rudeineh dat:

“De waarschuwing van de Verenigde Staten tegen de uitbreiding van de nederzettingen is niet voldoende. Wat nodig is ss werkelijke actie die de Israëlische regering zal dwingen om haar activiteiten in de nederzettingen stil te leggen omdat deze de regionale en internationale inspanningen ondermijnen om het vredesproces herop te starten.”

Verenigde Naties boos
Eerder deze week had de afgevaardigde voor het Midden-Oosten van de Verenigde Naties,  Nickolay Mladenov, Israël scherp veroordeeld voor de voortgezette bouw door Joden in gemeenschappen doorheen Judea en Samaria, iets dat volgens hem “illegaal volgens het internationaal recht” is:

“Geen juridische acrobatiek kan het feit veranderen dat alle buitenposten, of zij nu gelegaliseerd door de Israëlische wet of niet en of deze al dan niet gevestigd zijn op staatsgrond of op braakliggende grond of in Palestijns particulier bezit – net als alle nederzettingen in Area C en Oost-Jeruzalem – illegaal blijven volgens het internationaal recht.”

In een brief die door 1000 juristen over de hele wereld werd ondertekend en op 2 augustus 2013 aan de Europese Unie werd gezonden, betoogden zij dat Israël’s nederzettingen niet illegaal zijn volgens het internationaal recht en dat Judea en Samaria geen bezette gebieden zijn. De man achter het initiatief was Dr. Alan Baker, Israël’s voormalig ambassadeur aan Canada en medewerker aan het Levy Rapport van 9 juli 2012. Hij zei hierover:

“Het is waar dat het grootste deel van de wereld daar zo over denkt, maar dat maakt het  nog niet echt wettig. Wettelijk gezien, werd de clausule in de Conventie van Genève die zij aanhalen om te zeggen dat de nederzettingen illegaal zijn, niet bedoeld om te refereren naar gevallen zoals onze nederzettingen, maar om te voorkomen dat bevolkingsgroepen door de nazi’s werden overgeplaatst. Dit is niet relevant voor de Israëlische nederzettingen.”

De Groene Lijn die illegaal een “grens” werd
[] De zogeheten Groene Lijn is in werkelijkheid een lijn die op 3 april 1949 met een groene stift met de losse hand op een stafkaart van de conflictzone werd getekend om de staakt-het-vurenlijn te markeren tussen Jordanië en Israël. Eerder werd met twee van de vier belangrijkste oorlogvoerende Arabische buurlanden een staakt-het-vuren betekend: met Egypte op 24 februari 1949 en met Libanon op 23 maart 1949. Een bestand met Syrië zal later volgen en werd pas op 20 juli 1949 betekend.

groenepenDie groene getekende lijnen zijn geen erkende lijnen of veiligheidslijnen maar waren bedoeld totdat, als resultaat van komende vredesonderhandelingen met de Arabieren, de grenzen definitief zouden vastgelegd worden. Echter, de Arabieren (en later de Palestijnen) hebben van bij het begin en tot op vandaag elk vredesproces afgewezen, geblokkeerd, onmogelijk gemaakt en of voortijdig afgebroken. [Zie ook de “Drie x neen van Khartoem” uit 1967]

Tot grote verbijstering van Israël en van internationale juristen en experten werd in 2009 deze Groene-staakt-het-vuren-Lijn van april 1949 door president Obama opeens omgedoopt tot “pre-1967 lijnen” en zelfs “grenzen” al naar gelang de tijd en plaats van dat hij dit zal uitspreken.

De tweestatenoplossing is de laatste truc van de internationale gemeenschap om 71 jaar later alsnog de “Endlösung der Judenfrage af te ronden daar waar Hitler werd afgestoptjoden-band2

door Brabosh.com

Advertenties