Voormalig generaal Gadi Shamni haalt scherp uit naar de ‘bezetting’

GadiShamni2Majoor Generaal (op rust) Gadi Shamni (°1959), voormalig hoofd van het Centrale Commando van het IDF (Israëlische Leger/Tsahal), heeft op woensdag scherp uitgehaald naar de politieke echelons voor het bezetten van Palestijnse gebieden, zeggende dat dit het leger verhindert om zich voor te bereiden op de echte bedreigingen.

Generaal Shamni leidde het Centrale Commando in de jaren 2007-2009 en verliet het leger in 2012. Het Centrale Commmado van het leger is verantwoordelijk voor een gebied met inbegrip van Judea & Samaria voorbij de Groene Lijn. Op woensdag 31 augustus 2016 hield hij een voordracht aan de universiteit van Herzliya, Israël, aka het Interdisciplinary Center Herzliya (IDC).

Hij veroorzaakte links en rechts voor redelijk wat controverse met zijn uitspraak dat Israël “de wereldkampioen is van bezetting”. Hieronder het meest relevante deel van zijn voordracht:

“Wij hebben de bezetting tot een kunst verheven. Wij zijn de wereldkampioenen van bezetting. Ik was hoofd van het Centrale Commando. De commandant van de bezetting. En ik vraag onszelf, is dat wat we willen zijn? Israël zal nooit instemmen met een akkoord dat de veiligheidseisen niet aanpakt. De Palestijnen zullen de voortzetting van de eindeloze Israëlische bezetting niet aanvaarden. De enige aanvaardbare oplossing is een afscheidingsakkoord met de Palestijnen.

Landen in de regio staan klaar en zijn geïnteresseerd in het onderhouden van volledige betrekkingen [met Israël], maar zij zullen dat niet doen zolang de Palestijnse kwestie niet op een voor hen bevredigende wijze is opgelost. Israël moet het regionale systeem beïnvloeden via haar relaties met andere landen en haar betrekkingen met de Verenigde Staten. Israël is het sterkste land in de regio en het schrikt haar buren en vijanden af. Israël kan en moet berekende risico’s nemen om haar strategische situatie te verbeteren in tegenstelling tot het beleid van de recente jaren dat zich beperkte tot het minimaliseren van de schade.

Gaza is een complexe kwestie. Zelfs indien Hamas ontwapent, zal het nog vele jaren duren vooraleer we een vrije passage kunnen toestaan tussen Gaza en Judea & Samaria. Op strategisch niveau moeten we Hamas zien als deel van de oplossing. Ook al is het een deel van het probleem op dit moment. We moeten daar naar streven. We moeten druk uitoefenen op Gaza en doen wat nodig is zodat daar geen humanitaire crisis ontstaat. Anders is er geen manier om het te veranderen.”

Yaakov AmidrorShamni’s opmerkingen werden later weggewuifd door oud-generaal Ya’akov Amidror, het voormalige hoofd van Israël’s Raad voor Nationale Veiligheid in de jaren 2011-2013 onder Netanjahoe. Hoewel Amidror op 7 februari 2013 ervoor had gewaarschuwd dat Israël’s nederzettingenbeleid het land isoleert van de internationale gemeenschap, antwoordde hij op Shamni’s bewering, met name dat Israël’s situatie vis à vis de landen van de wereld problematisch zou zijn, als volgt:

“Niets dat verder weg staat van de realiteit. Het is gewoon niet waar. Ik zeg niet dat we geen probleem hebben, maar je moet het wel duidelijk omschrijven. Wij hebben een probleem met de Verenigde Staten en sommige Europese landen omtrent de kwestie van de ‘nederzettingen’. Maar zeggen dat onze diplomatieke situatie slecht is, strookt niet met de werkelijke situatie waarin de Staat Israël verkeert. Er zit geen sleet op Israël’s situatie, integendeel er is verbetering.

De Amerikanen weten dat in 2014, de Israëlische premier instemde om de onderhandelingen voort te zetten met [president van de Palestijnse Autoriteit] Abbas,  gebaseerd op een Amerikaanse voorstel dat Abbas werd voorgelegd, maar Abbas heeft nooit geantwoord. Aldus is het probleem niet ‘de bezetting’, want wij gingen akkoord om de onderhandelingen te hervatten en de Palestijnen niet.”

Parlementslid in de Knesset voor Likoed Ze’ev Elkin, sinds 1 augustus 2016 minister voor Milieubescherming, stak zijn teleurstelling niet weg omtrent de opmerkingen van oud Generaal Shamni en zei:

Ze'ev Elkin“Ik betreur de opmerkingen van generaal Shamni. U kunt uw eigen land niet bezetten, u kunt er enkel terugkeren. Als inwoner van Gush Etzion, beschouw ik mijzelf als een trotse bewoner [van Judea en Samaria] en niet als een bezetter van een vreemd land en ik verwacht hetzelfde van legerofficieren van het IDF die belast zijn met de bescherming van de bewoners van Judea en Samaria.”

Advertenties