John Kerry: ‘De media berichten teveel over terrorisme. Mensen hoeven niet alles te weten’

lone-wolf

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, de Klaas Vaak van de Amerikaanse Democraten en van de internationale politiek in het algemeen, heeft opnieuw vreselijk domme dingen uitgebraakt. Deze keer gebeurde dat in Bangladesh waar hij een ontmoeting had met topambtenaren van het land in de hoofdstad Dhaka en expliciet stipuleerde dat de media beter wat minder zouden moeten berichten over het terrorisme zodat “mensen niet zouden weten wat er aan de hand is”. Hieronder het volledige citaat:

Struisvogel“Onthoud dit: Geen enkel land is immuun voor terrorisme. Het is gemakkelijk om te terroriseren. Overheid en rechtshandhaving moeten alert blijven, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Maar als je op een dag besluit dat je een terrorist wilt zijn en je bereid bent om jezelf te doden, kan je naar buitenkomen en een aantal mensen doden. Je kan wat lawaai maken. Echter de media zouden ons allemaal een dienst bewijzen als ze daar niet zoveel over zouden berichten. De mensen zouden niet weten wat er gaande is.”

[Origineel: Remember this: No country is immune from terrorism. It’s easy to terrorize. Government and law enforcement have to be correct 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. But if you decide one day you’re going to be a terrorist and you’re willing to kill yourself, you can go out and kill some people. You can make some noise. Perhaps the media would do us all a service if they didn’t cover it quite as much. People wouldn’t know what’s going on.]

‘Houdt de mensen dom en het probleem verdwijnt vanzelf’
De Orwelliaanse retoriek van de Amerikaanse minister werd op luid applaus onthaald door het islamitische publiek dat de persconferentie bijwoonde in het Edward M. Kennedy Center in Dhaka. Meer dan 90 procent van de bevolking van Bangladesh is namelijk moslim, het merendeel Soennieten met slechts een klein deel Sjiieten. Zij konden het wellicht allemaal goed smaken dat Kerry liever zag dat islamitisch geïnspireerd geweld en terreur bedreven door islamisten en jihadisten “beter bekend blijft aan een kleine groep machthebbers en politici zodat de bevolking niet nodeloos verontrust zou worden”.

Het echte probleem negeren en de lijken snel en heimelijk onder de mat vegen, is een veelbeproefde taktiek onder politici, om te maskeren dat ze het probleem niet kunnen oplossen en of om hun onkunde en gebrek aan inzicht en kennis te verbergen. Overigens is het niet de eerste keer dat Kerry de media waarschuwde voor hun berichtgeving omtrent terrorisme. Dit is wat hij zei in september 2015 in de Verenigde Naties:

John Kerry“Ten eerste, in de confrontatie met terrorisme, moeten we een alomvattende aanpak aannemen. Daar werd door onze staatshoofden heel welsprekend over gedebatteerd tijdens [de bijeenkomst omtrent] Countering Violent Extremism Summit die door president Obama werd gehost… Wij leven in een heel andere wereld en terroristen hebben geleerd hoe ze die media op allerlei manieren kunnen benutten.”

[Origineel: “First, in confronting terrorism, we have to take a comprehensive approach. That was quite eloquently talked about by our heads of state at the Countering Violent Extremism Summit that President Obama hosted…We’re living in a very different world, and terrorists have learned how to exploit that media in all kinds of ways.”]

Nog afgezien van het feit dat de term ‘gewelddadig extremisme’ het meest pathetische eufemisme is dat ooit werd bedacht voor het radicale islamitische terrorisme, zijn Kerry’s pogingen om de berichtgeving  van de media en de vrije stroom van informatie te laten controleren door de regering-Obama ongelooflijk verontrustend. Door te beweren dat de terroristen de media ‘exploiteren’ impliceert Kerry dat journalisten en reporters ‘misschien’ beter over iets anders zouden schrijven dan over terroristische excessen en aanslagen. Volgens Kerry kan de eenvoudige handeling van berichtgeving “in de kaarten spelen van de terreur”; of om het anders uit te drukken dat waarheid onthullende journalistiek precies “datgene is wat ISIS wil”, zoals de Obama-regering gewoonlijk placht te stellen.


Bron: in een vertaling door Brabosh.com naar een artikel van Michael Qazvini in The Daily Wire van 29 augustus 2016