Wilders’ anti-Islampamflet versus Israël’s pro-actief beleid tav haar grote moslimbevolking

arabMorgen, precies vijf jaar geleden: Erez grenspost, Israël/Gaza, 28 augustus 2011. Een Israëlische Arabier neemt deel aan een manifestatie om de 25ste geboortedag te herdenken van de door Hamas op 25 juni 2006 gegijzelde Israëlische soldaat Gilad Shalit. In het Hebreeuws staat op de vlag te lezen: “Gilad is nog altijd in leven”. Twee maanden later kwam de soldaat vrij in ruil voor 1.027 Palestijnse Jihadisten, terroristen en massamoordenaars. [beeldbron: AP/Tsafrir Abayov]

Het Nederlandse anti-Islam parlementslid Geert Wilders, van wie de Partij Voor de Vrijheid [PVV] al maandenlang de opiniepeilingen leidt, heeft enkele dagen terug een verkiezingspamflet uitgegeven waarin hij oproept tot een ban op asielzoekers die afkomstig zijn uit moslimlanden en Syriëgangers mogen niet terugkeren naar Nederland. Tevens wil hij dat Nederland uit de Europese Unie stapt in navolging van de Brexit van Groot-Brittannië. De parlementsverkiezingen in Nederland vinden normaal op 15 maart 2017 plaats.

Ongetwijfeld beantwoordt Wilders de toenemende kritiek op de Europese Unie omwille van het gebrek van een samenhangend asielbeleid “dat er geen is” en dat rechtstreeks heeft geresulteerd in een golf van illegale immigratie naar Europa uit de facto antisemitische moslimnaties die intussen in vele honderdduizenden moslims loopt. Niemand weet waar ze gebleven zijn en nog het minst van al in welke mate ze geradicaliseerd zijn en of ze al dan niet klaar staan om zich op het pad van de Jihad te wagen.  Gezien de toenemende islamitische terreur in Europa is dit zeker een zorgwekkende ontwikkeling die beter bij de wortel zou worden aangepakt. Tot daar kan Wilders nog op begrip en of symapthie rekenen zowel in binnen- als in buitenland.

Twitterbericht van Geert Wilders van 25 augustus 2016

Echter, Wilders gaat in zijn verkiezingspamflet nog een flinke stap verder. Hij wil Nederland volledig de-islamiseren en eist een complete stop op de reguliere islamitische migratie. Zo wil hij de Koran laten verbieden en eist een verbod op het dragen van de islamitische hoofdoek in een publieke functie. Verder wil zijn partij alle asielzoekerscentra sluiten en eist een nultolerantie voor àlle asielzoekers. Alle voorlopige verblijfsvergunningen die de afgelopen tijd aan asielzoekers werden verstrekt moet weer worden ingetrokken en tevens moeten alle moskeeën en islamitische scholen worden gesloten. In feite heft hij met zijn oproep de vrijheid van religie op, waarmee enkel en exclusief moslims en de Islam worden geviseerd.

Israël en Islam
Een en ander doet denken aan de controversiële uitspraken van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump die begin december 2015 had opgeroepen tot een “totale en complete” blokkade voor moslims om naar de Verenigde Staten te komen “totdat onze vertegenwoordigers van het land hebben achterhaald wat er aan de hand is.”

Zowel Geert Wilders, Donald Trump alsook Filip De Winter van het Vlaams Belang, werpen zich graag op als verdedigers van de Joodse staat Israël. Maar of de liefde wederzijds is valt te betwijfelen. Toegegeven: vele Joden in de Diaspora en in Israël zijn trouwe fans van de standpunten van Wilders en zijn bondgenoten elders in het buitenland met inbegrip van Israël,  maar het officiële beleid van Israël ten aanzien van haar moslimminderheid, die toch meer dan 20 procent van Israël’s bevolking uitmaakt [!], zit wel heel anders in elkaar en sluit helemaal niet aan bij het recente verkiezigspamflet van Wilders.

Om te beginnen was er de reactie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die zich op 10 december 2015 ronduit schaarde achter het standpunt van andere internationale leiders versus de controversiële uitspraken van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Diens uitspraken ontketenden wereldwijd een golf protesten. Israël sloot zich spoedig bij het protest aan met premier Netanyahu die zei dat de Israëlische regering Trump’s standpunten niet ondersteunt en hij verklaarde:

“De Staat Israël respecteert alle religies en garandeert strikt de rechten van al haar onderdanen. Tezelfdertijd vecht Israël tegen de militante Islam die over de hele wereld zowel moslims, christenen en Joden viseert en bedreigt.”

Ook Yair Lapid, leider van de Yesh Atid partij en voormalig minister van Financiën in het kabinet van Netanyahu, sprak zich uit tegen de uitspraken van Trump en hij schreef op zijn Facebookpagina:

“Diegenen die zich verheugen in de opmerkingen van Trump weten niet genoeg over de Joodse geschiedenis om te begrijpen wat er gebeurt als we de weg opgaan met te beginnen met haat [te zaaien] jegens buitenlanders, minachting voor de wet en religieuze discriminatie.”

koran-israelEen Bedoeienen Arabisch Israëlische soldaat plaatst zijn hand op de Koran terwijl hij trouw zweert aan Israël [beeldbron: Mohammad Ka’abiyah/Express Tribune]

Israëlische moslims in het leger
Maar liefst 1.700 islamitische soldaten vechten op dit moment [december 2015] voor Israël als onderdeel van een alliantie die dateert uit de 20ste eeuw, toen de Joden en de Bedoeïenen hun krachten bundelden om de Joodse gemeenschappen te beschermen tegen hun vijandige Arabische buurlanden ten tijde van de Britse bezetting van het Heilig Land beter gekend als het Britse Mandaat voor Palestina [1920-1948].

israeliarabOnder de Israëlische moslimsoldaten is de 25-jarige Mohammad Ka’abiyah die de eerste was van zijn clan die dienst nam bij de Israëlische Luchtmacht [IAF], waar hij diende bij een helicoptereenheid. “Als u dit verhaal zou vertellen in Europa of in de Verenigde Staten, of zelfs aan andere Arabieren in het Midden-Oosten, zal niemand u willen geloven. Maar het is werkelijk de echte situatie,” vertelde Mohammad Ka’abiyah aan de krant Mail Online.

Hoewel Bedoeïenen zijn vrijgesteld van dienstplicht, zijn bepaalde stammen bijzonder patriottisch tegenover Israël, en tot 10 procent van de bedoeïenen kiezen er jaarlijks voor om lid worden van de Israel Defence Forces [IDF]. Tot op heden werden 363 Arabieren in actie gedood tijdens de strijd voor de verdedging en het behoud van de Joodse staat. “Ik ben trots om een Bedoeïenen strijder te zijn. En ik ben tevens trots om in het Israëlische leger te vechten. Ik ben trots om Bedoeïen, Arabier, Moslim en Israëliër te zijn,” vertelde de 25-jarige Mohammad Ka’abiyah aan The Mail Online in december 2015.

Toen Israël in 1948 werd opgericht, hebben de bedoeïenen hun trouw toegzegd aan de Joodse staat en werd hen volwaardig burgerschap toegekend. Vandaag de dag, maken de bedoeïenen ongeveer 2,5 procent van de bevolking van Israël uit. Echter, “spanningen zijn schering en inslag binnen de gemeenschap”, verwijzend naar een terroristische aanslag die in oktober 2015 werd gepleegd door een bedoeïen, vertelde Ka’abiyah, een student in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Haifa. Bedoeïenen worden vooral aangetrokken als spoorzoekers, met behulp van hun overgeërfde kennis van de woestijn trachten zij terroristen te onderscheppen die illegaal over de grenzen heen het land willen infiltreren. Echter Bedoeïen soldaten worden door de meeste Palestijnen als verraders beschouwd.

Ka’abiya wuift al die kritieken weg en vertelde dat hij en anderen enkel tegen de terreurorganisaties vechten en hij repliceerde:

“Er zijn een aantal extremisten die ons proberen te verdelen en op te stoken tegen Israël. De bedoeïenen gemeenschap moet samenhangen en zich sterk houden. Anders zou het erg slecht aflopen. Ik heb niet gevochten tegen Arabische mensen. Ik vocht tegen terreurorganisaties, omdat ik niet wil dat de Arabische mensen gewond of gedood raken. Arabieren zijn de slachtoffers van de terroristische organisaties. Sommige mensen noemen ons verraders, maar Israël is een democratie waar alle culturen en kleuren dezelfde rechten hebben. Degenen die weigeren om [militaire dienst] te nemen zijn de echte verraders.”

Alexander ZaïdDe geschiedenis van de Bedoeïenen strijd voor Israël is lang en sommigen geloven dat de traditionele band verzekerd is. Aan zijn ouderlijk huis, pronkt de 25-jarige soldaat met een foto van zijn grootvader strijder, Rashid al-Ka’abi, poserend naast een plaatje van de beroemde joodse verzetsstrijder Alexander Zaïd (plaatje rechts), die door de lokale Arabieren  in 1938 in Palestina werd vermoord.

“De Bedoeïenen en de Joden hebben met elkaar een bloedverbond gesloten. Die zal nooit verbroken worden.” Op de vraag of hij zich zorgen maakt dat door het vertellen van zijn verhaal in de media in de problemen kan komen, lachte hij. “Ik ben een Bedoeïen vechter. Het kan me niks schelen. Maak je geen zorgen,” zei hij.

Zo hoort u het ook eens van een ander. 😉

Advertenties

Verenigde Naties eisen immuniteit voor frauderende terrorist en noemt Beër Sjeva een Arabische stad

beersjeba1De antieke stad Tel Beër Sjeva op een steenworp van de huidige moderne stad. Omstreeks 632 na Chr. werd deze antieke stad tijdens de moslim verovering verwoest en definitief verlaten. Deze Tel (heuvel) werd in 2005 door UNESCO als werelderfgoed erkend.

In een officiele brief eisen de Verenigde Naties de vrijlating op van een bediende van een zusterorganisatie van de VN, met name de UNDP (UN Development Program). In juli werd de Palestijn Waheed Abd Allah Bossh opgepakt op verdenking van het jarenlange doorsluizen van een aanzienlijk deel van de hulpgelden van de VN naar de terreurorganisatie Hamas in Gaza.

Sindsdien zit de man opgesloten in een gevangenis in Beër Sjeva, in het zuiden van Israël. Opmerkelijk en dat door Israël als bijzonder schofferend wordt ervaren, is het feit dat in de brief van de Verenigde Naties naar de locatie van de gevangenis in kwestie wordt verwezen met haar Arabische benaming als Ber asaabeaa  [Arabisch: بئر السبع‎‎ – uitgesproken als Bi’ir as-Sab] in plaats van de Hebreeuwse naam Beër Sjeva te gebruiken.

Beër Sjeva
In het Engels geschreven als Beersheba is de naam afgeleid van het Hebreeuwse Beër Sjeva [בְּאֵר שֶׁבַע], dat ‘zeven bronnen’ betekent en of ‘bron van de twee eden’. Hoewel de juiste historische oorsprong van de naam ter discussie staat, kreeg volgens de Bijbel [Gen. 21] de stad genoemd Ber-Seba, haar heilige status als resultaat van de aartsvaders Abraham en Isaac die zeven waterputten in het gebied dolven nadat ze op die plek twee aparte eden hadden gezworen samen met de Filistijnse koning Abimelech.

VerdeelpanHet klopt dat Beër Sjeva volgens het Verdeelplan van de Verenigde Naties van 1947 een deel was van het voorgestelde Arabische gebied, maar dat Verdeelplan was, zoals de naam het zelf zegt, slechts “een plan” en ondanks het feit dat dit “plan” door was Israël geaccepteerd, werd dit onmiddellijk  door de Arabieren unaniem verworpen [zie kaartje rechts, klikken voor groot formaat].

Die afwijzing door de Arabieren van dit Verdeelplan [Resolutie 181] betekende voor de Arabische wereld meteen het sein tot het begin van zware rellen gevolgd door een open vernietigingsoorlog, nadat Israël op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid uitriep. Die soevereiniteit werd erkend door een meerderheid binnen de VN met inbegrip van Rusland en de Verenigde Staten en in de jaren nadien door in het totaal 161 landen.

Na een jaar oorlogvoeren verloren de Arabieren hun aanvalsoorlog, een Groene Lijn markeerde in april 1949 de nieuwe voorlopige ‘wapenstilstandsgrenzen’ in afwachting van een vredesakkoord dat er nooit zal komen. Uiteindelijk hielden de verslagen Arabieren minder grondgebied over dan hen aanvankelijk door de VN was toegezegd maar dat ze helaas zelf hadden afgewezen. Eén van de resultaten van de Arabische oorlog tegen Israël was dat de Arabieren Beër Sjeva ‘verloren’ aan Israël.

Panorama van Beër Sjeva

Sindsdien is de stad Beër Sjeva, ook wel de “Hoofdstad van de Negev” genoemd, uitgegroeid tot één van de grootste steden van Israël. Op basis van de bevolkingcijfers [201.086 inwoners in 2014] is het thans de zevende stad van Israël en in oppervlakte [117,5 km²] nà Jeruzalem de tweede grootste stad van de Joodse staat. Het overgrote deel van de bewoners zijn Joden en amper 0,9 procent van de bevolking van  Beër Sjeva zijn Arabieren [ca. 4.400 in 2014].

Waarom de Verenigde Naties in hun brief aan Israël naar Beër Sjeva met de Arabische benaming verwijzen hoeft niemand te verbazen. Bijna zeventig jaar later klampen de Verenigde Naties zich nog steeds vast aan het Verdeelplan van november 1947 hoewel het verworpen werd door de Arabieren en een oorlog triggerde. De feiten aan de grond van de voorbije decennia mbt. de ontwikkeling van het gebied en enorme bevolkingsaangroei, hebben elke illusie die de Verenigde Naties in 1947 nog koesterden definitief in miljarden gruzelementen geslagen. Met slechts 0,9 procent van de inwoners van Beër Sjeva zijnde genoteerd als Arabieren, is er geen weg meer terug en zal deze antieke Joodse stad nooit meer “ont-Joodst” kunnen worden.

Naar de Israëlische stad in het Arabisch verwijzen is een politiek statement van de Verenigde Naties waarmee de wereldorganisatie duidelijk zegt en bedoelt: “De wereld erkent Beër Sjeva niet als zijnde een Israëlische stad, want die hoort de Arabieren [aka de Palestijnen] toe.” Wat overblijft is de wrange nasmaak van een wereldorganisatie als de Verenigde Naties die niet alleen tracht om Israël van de kaart te vegen maar tevens de Joodse (én Christelijke) geschiedenis uit te wissen, in haar dwangmatige obsessie en ijver om de Joodse staat te delegitimeren en dat op alle mogelijke fronten. Met dat statement belonen de VN andermaal de genocidale en antisemitische terreurgroepen Hamas en Al Fatah die, hoewel ze tot op heden nog steeds niet samen door eenzelfde deur raken, de feitelijke manipulators zijn achter de VN en die eveneens Beër Sjeva [én tegelijk héél Israël] beschouwen als zijnde Arabisch grond.

Hulpgelden voor Hamas
Op 13 augustus 2016 raakte bekend dat een medewerker van de VN-organisatie zijn functie ten gunste van Hamas uitbuitte. De 38-jarige Waheed Abd Allah Bossh werd reeds in juli door de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet gearresteerd. Hij werkte sinds 2003 als ingenieur voor de UNDP, een ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, die helpt bij de wederopbouw van tijdens oorlogen verwoeste huizen. Hij was verantwoordelijk voor het afbreken en de daaropvolgende nieuwbouw of heropbouw van de verwoeste huizen.

Waheed BosshHiervoor misbruikte Waheed internationale fondsen, die bestemd waren voor de wederopbouw van de huizen, ondermeer voor de constructie van een aanleghaven voor Hamas in het noorden van Gaza. “In 2015 hielp hij om voor de gewapende vleugel van Hamas [aka de Al Qassam Brigades] een haven te bouwen in het noorden van de Gazastrook waarvoor hij fondsen van de UNDP gebruikte”, zei Shin Bet. Echter de Verenigde Naties beweren thans dat dit gebeurde in opdracht van de Palestijnse Autoriteit, geleid door president Mahmoud Abbas.

Volgens Shin Bet kreeg Waheed Bossh in 2014 opdracht van Hamas om via de UNDP hulpgelden achterover te drukken ten gunste van de terreur tegen Israël. Dat verklaart waarom veel raketten en andere wapens van Hamas vooral in huizen werden gevonden die met hulp van de VN-organisatie waren gebouwd. Tijdens zijn verhoor bekende Bossh dat er nog andere Hamas-leden zijn die in verschillende hulporganisaties ten gunste van Hamas werken. Ook waren er aanwijzingen over kampen, stellingen en tunnels, waartoe Bossh tijdens zijn werk in de Gazastrook toegang had.

Israël reageert
In de brief van de Verenigde Naties eist de wereldorganisatie thans de vrijlating van hun medewerker Waheed Bossh op en tevens bezoekrecht. Bovendien schriven de VN dat al de medewerkers van de Verenigde Naties (en al haar andere zuster- en hulporganisaties) diplomatieke immuniteit genieten. Dat geldt blijkbaar ook wanneer zou blijken dat het om terroristen of terreurleiders gaat en zeker wanneer die in een Israëlische cel zijn opgesloten in Beër Sjeva die volgens de Verenigde Naties nog altijd een Arabisch-Palestijnse stad is en waarnaar met haar Arabische naam Ber asaabeaa wordt verwezen.

De Israëlische diplomaat Danny Danon, die sinds augustus 2015 Israël’s ambassadeur is aan de Verenigde Naties, heeft het verzoek van de Verenigde Naties meteen verworpen. “Wij schenken geen immuniteit aan terroristen die onze onderdanen willen kwetsen,” zei Da,ong in een verklaring die op donderdag 25 augustus ’16 werd vrijgegeven door zijn kantoor. In een officiele reactie van Israël’s ministerie van Buitenlandse Zaken luidt het:

Minister Danny Danon“Israël verwerpt het argument van de Verenigde Naties, waarbij een persoon die een internationaal erkende terroristische organisatie helpt zoals Hamas, immuniteit geniet vanwege de zeer eenvoudige reden dat degenen die terreur steunen zich niet achter de eis van immuniteit kunnen verbergen.

Tijdens de afgelopen twee weken, stelde de hulporganisatie van de VN dat de aannemer in kwestie diensten leverde aan de organisatie en dat zij vertrouwen hebben in de Israëlische autoriteiten en hun vermogen om de waarheid te achterhalen.

Pas gisteren werd plotseling een brief ontvangen van de VN waarin zij verwijzen naar de immuniteit van de verdachte. Dit is een nieuw argument dat wordt beoordeeld door advocaten en lijkt ongegrond. In ieder geval wordt de immuniteit van bepaalde werknemers van de VN-agentschappen alleen gerelateerd aan handelingen die volgen uit de uitvoering van hun taken. Het is duidelijk dat immuniteit iedereen toestemming verleent om terroristische aanslagen uit te voeren. Het is ondenkbaar dat een man die een terroristische organisatie helpt,  immuniteit kan genieten onder de auspiciën van de Verenigde Naties.”