Niet-geëscorteerde groep religieuze Joden aan Jozef’s Graf aangevallen door woeste Palestijnen

jozef04bHet graf van aartsvader Jozef in Shechem omstreeks 1894

Een legereenheid van het IDF haastte zich op maandag 22 augustus 2016 met grote spoed naar de Graftombe van Jozef nabij Nabloes, nadat een Israëlische autocar het gebied van de Graftombe was binnengereden zonder voorafgaande coordinatie met het IDF met bijzonder veel geweld werd aangevallen door rebellerende Arabieren.

De Arabieren bekogelden de bus met grote stenen waarin zich op dat ogenblik een 60-tal religieuze Joden van de chassidische sekte Breslov bevonden. De Israëlische soldaten evacueerden de Joden in zeven haasten we van het toneel. Verschillende van hen werden gewond door de stenenregen en een 17-jarige Jood diende met hoofdwonden te worden opgenomen in het Schneider Hospitaal maar verkeert niet in levensgevaar.

red-sign2Het blijft gissen wat deze Joodse groep religieuzen bezielde om op eigen houtje en zonder escorte van het IDF het gebied binnen te trekken.

De Graftombe van Jozef ligt in Area A die, conform de Oslo Akkoorden van 1993, volledig onder de supervisie valt van de Palestijnse Autoriteit en enkel door Israëliërs mag betreden worden in overleg én mits de toestemming van zowel de Palestijnse Autoriteit als van het IDF. Er staan overigens overal in Judea & Samaria rode verkeersborden opgesteld die in drie talen aan dat verbod herinneren (plaatje rechts).

Een woordvoerder van het IDF zei, na de relatief goed afloop van het incident: “Het IDF benadrukt dat toegang van burgers in het gebied ‘Area A’ gevaarlijk is en een overschrijding van de wet bevat”.

Ook de Israëlische Politie veroordeelde het incident en zei: “Wij beschouwen dit incident vanavond als zeer ernstig; een ongecoordineerde  binnenkomst [in het complex van de Tombe] zonder beveiliging is gevaarlijk voor zowel burgers als veiligheidstroepen die moeten uitrukken om hen te beschermen. Toegang tot ‘Area A’ zonder toelating is een criminele daad.”

Jozef’s Graf, mikpunt van islamistische dolle razernij
Het Graf van Jozef is gelegen aan de rand van Nabloes, een grote overwegend Arabische stad op de plaats waar zich ooit het Bijbelse Sichem bevond. Echter, zoals bekend streven de Palestijnen de oprichting van een soevereine Judenreine Apartheidstaat Palestina na, bij voorkeur zonder Joden en zonder Israëliërs erin (plaatje rechts).

apartheid-abbas2Tot het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000 onderhield Israël een door het leger beschermde enclave rond het graf en zorgde voor vrije en ononderbroken toegang voor Joodse gelovigen. Echter sindsdien is de heilige site regelmatig het doelwit van Arabisch geweld tegen Joden die wensen te bidden in Jozef’s Tombe.

Bovendien verwelkomde de UNESCO op 31 oktober 2011  ‘Palestina’ als 195ste lidstaat van de culturele organisatie van de Verenigde Naties die waakt over het werelderfgoed. Net zoals de nazi’s tijdens WOII Joodse synagogen, heiligdommen en eigendommen afbrandde en verwoeste, gaan ook de Palestijnen zich regelmatig te buiten aan gelijkaardige antisemitische brutaliteiten.

In januari 2013 werd de Graftombe van aartsvader Jozef opnieuw het doelwit van hun onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden en niet-moslims – met de steun en op kosten van de internationale gemeenschap!

jozef06aVoorbeeld van hoe de Palestijnen net zoals de barbaren van ISIS (Daesh) omspringen met het werelderfgoed: Nabloes, september 2000. De Eerste Intifada breekt uit en de Palestijnen verwoesten de Graftombe van Jozef. Hoewel de Palestijnen dezelfde Tombe claimen als hún erfgoed, wordt de Tombe toch ontheiligd en afgebrand om zich te wreken op de Joden van Israël enkel en alleen omdat zij dit heiligdom eveneens vereren. Begrijpe wie begrijpe kan!

jacob-tombe-1865aHet Graf van Jacob, oudst bekende foto uit 1865 in het begin van de fotografie. Tijdens de 4 eeuwen van Ottomaanse bezetting (1516-1917) raakte de oude Tombe compleet in verval. De Tombe werd een paar decennia later weer helemaal opgebouwd (zie plaatje bovenaan).