Hamas protesteert tegen het neerschieten van haar terroristen aan Israëlische controleposten

Hamasdemo :”Hoe Joden doodsteken voor Dummies”
Palestijns meisje toont hoe het moet

De Palestijnse terreurgroep moedigt voortdurend jonge islamistische Arabieren aan om terreuraanslagen te plegen tegen Israëliërs maar bekritiseert thans Israël voor het doden van terroristen voor, tijdens of na het moment van hun aanslagen.

De bijgeleverde video’s van de Palestijnen (boven en onder) tonen hoe je het beste mensen kan doodsteken maar heeft het niet over de gevolgen van dergelijke terreurdaen. Het risico dat de terroristen gevat worden en zelfs kunnen neergeschoten worden is niet denkbeeldig.

Tezelfdertijd publiceerde de officiële krant van Hamas ‘Palestine’ op dinsdag 2 augustus 2016 een artikel geschreven door Dr. Ali Ma’ali, die beweert dat Israël gemakkelijk de Palestijnen kon arresteren in plaats van hen te doden. In een artikel getiteld “Het Hawara checkpunt – executiegebied” (Hawara is een controlepost ten zuiden van Shechem), schreef Dr. Ma’ali dat:

“[..] jongens en meisjes worden in koelen bloede geëxecuteerd aan de controleposten op de West Bank, met inbegrip van de controlepost van Hawara die onder Palestijnen bekend staat als de ‘controlepost van de dood’ en het meest vervloekte controlepunt is. De executiemisdaden bedreven door soldaten van de bezetting aan controleposten, is in tegenspraak met het principe van noodzaak en onderscheid en men zou makkelijk een meisje of een jongen kunnen arresteren die met scharen zwaaien aan een controlepost.”

Onlangs bracht Hamas de onderstaande instructrievideo uit hoe je iemand moet neersteken met een mes. Daarin is een gemaskerde instructeur te zien die een mes vastklampt en een gemaskerd ‘slachtoffer’ aanvalt. Er worden verschillende technieken gedemonstreerd om een persoon maximaal te verwonden en hoe een aanvaller snel kan steken en daarna wegvluchten. “Sta op en ga aanslagen plegen,” eindigt de clip op de tonen van Arabische muziek:

Palestijnse video “Hoe steek je iemand neer?”