Palestijnen lobbyen in Parijs bij Fransen en Amerikanen en willen Israël aldus voor het blok te zetten

make-peace2Israël verwerpt het Franse vredesinitiatief en kaatst de bal terug. Waarom geen oplossing voor het Franse probleem met de radicale islam (ISIS en Co), gebaseerd op een gelijkaardige absurde retoriek: “Maak vrede met ISIS en geef hen de helft van Frankrijk.”

In het kader van het Franse vredesinitiatief hadden de leiders van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas en zijn toponderhandelaar voor de vrede Saeb Erekat in Parijs, op vrijdag en zaterdag enkele ontmoetingen met de Fransen en de Amerikanen, die nog steeds hopen om het vredesproces herop te starten dat al twee jaar geblokkeerd is.

Frankrijk is op dit ogenblik zowat het zenuwcentrum van deze inspanningen, nadat het eerder op 28 april 2016 haar vredesinitiatief aankondigde, dat gevolgd werd door een reeks ontmoetingen in juni in Parijs met de wereldmachten – maar wel zonder Israël en zonder de Palestijnen – met het doel om een internationale conferentie te organiseren om de gesprekken herop te starten voor het einde van dit jaar.

Palestijnen in Parijs
Israël houdt voorlopig de boot af maar niet de Palestijnen, die zich erg enthousiast tonen over het Franse initiatief. Vandaar dat zij de afgelopen dagen in Parijs waren om te lobbyen bij de Amerikanen, maar vooral bij de Fransen, in de hoop om via een bypass de Israëli’s buiten het verhaal te houden en de initiatiefnemers aldus voor hun kar kunnen spannen en de Israëli’s aldus voor een fait accompli te stellen tegen het einde van het jaar.

In die context sprak PA president Mahmoud Abbas met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault over de vooruitzichten om een tweestatenoplossing te bereiken, vertelde de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat (plaatje rechts) die de gesprekken als “erg constructief'” beschreef.

Saeb Erekat“We hebben een tijdskader nodig voor de onderhandelingen, we hebben een tijdskader nodig voor de implementatie en we hebben een internationaal kader nodig dat erop moet toezien dat om het even welk bereikt akkoord wordt geïmplementeerd,” vertelde Erekat na afloop van de gesprekken aan een aantal journalisten.

Volgens Saeb Erekat heeft de president van de PA “onze volledige steun uitgedrukt voor het Franse initiatief dat tot doel heeft om voor het einde van dit jaar een internationale conferentie te beleggen“. Na zijn gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry had Mahmoud Abbas op zaterdag gezegd dat om het even welke heropstart van de vredesgesprekken met Israël enkel kunnen plaatsvinden in een duidelijk tijdskader en onder internationale supervisie.

De Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat voegde eraan toe dat er “geen tegenspraak” is tussen de Franse, de Amerikaanse en meer recent de Egyptische inspanningen om een doorbraak in het vredesproces te forceren en de vredesgesprekken weer op gang te trekken. “Al deze inspanningen hebben tot doel om het vredesproces nieuw leven in te blazen, de tweestatenoplossing te realiseren [gebaseerd] op de 1967 lijnen. Zij vullen elkaar aan,” zei Erekat. De diplomatieke initiatieven tonen aan dat het “status quo niet kan volgehouden blijven“, zei hij en hij riep tegelijk Israël op om “te stoppen met alle activiteiten in de nederzettingen” om aldus “eender welk vredesproces geloofwaardigheid te geven“.

Franse vredesinitiatief
Premier Benjamin Netanjahoe heeft reeds op 28 april 2016 het Franse initiatief in zijn geheel verworpen en herhaalde dat vrede enkel kan bereikt worden door rechtstreekse onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit. Israël houdt zich vast aan het standpunt dat “de beste manier om het conflict tussen Israël en de Palestijnen te beëindigen is door directe, bilaterale onderhandelingen. Alle andere politieke initiatieven distantiëren de Palestijnen verder van de onderhandelingstafel.”

Frankrijk baseert haar vredesinitiatief op het Arabisch Intiatief voor de Vrede van 27 maart 2002, toen de 22 lidstaten van de Arabische Liga op voorstel van Saoedi-Arabië unaniem een alomvattend voorstel goedkeurden dat beloofde een einde te maken aan het Arabisch-Israëlisch conflict. Het Arabisch Vredesinitiatief van 2002 werd destijds door Israël verworpen omdat in het voorstel van de Joodse staat een massieve terugtrekking werd geëist uit de gebieden die tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 op de Arabieren werden heroverd (de zgn. “pre-1967 lijnen’, géén grenzen).

Israël diende tevens de terugkeer van meer dan vijf miljoen nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen te accepteren en of te compenseren en dat alles in ruil voor een vage belofte op papier die zou leiden tot een normalisering van de betrekkingen met de Joodse Staat door de staten van de Arabische Liga. Echter, de Palestijnen verwerpen keer op keer elk vredesakkoord waarin het zogenaamde ‘Recht op Terugkeer’ ontbreekt. Bovendien gaan Frankrijk en bondgenoten ook nu weer met een wijde boog om het ‘probleem’ van Hamas in de Gazastrook heen, die nochtans zowat de helft van de Palestijnen vertegenwoordigen, maar er de facto enkel op uit zijn om Israël van de kaart te vegen, “Palestina Vrij, van aan de [Jordaan] Rivier tot aan de [Middellandse] Zee”.

Amerikanen in Parijs
Ondertussen eveneens in Parijs, hield de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry eveneens gesprekken met zijn Franse confrater Jean-Marc Ayrault omtrent het Israëlisch-Palestijns “Zij kwamen overeen dat sterk leiderschap van alle betrokken partijen nodig is om te helpen het geweld te verminderen en praktische stappen te ondernemen die kunnen leiden tot zinvolle discussies,” deelde het Amerikaanse ministerie na afloop mee aan de pers.

John KerryAmerikaans minister John Kerry hield er na het einde van het  vorige vredesproces in april 2014 een flinke kater aan over…

Het Israëlisch-Palestijnse vredesproces bevroren is de voorbije twee jaren bevroren geweest in de hoop dat het ooit nieuw leven zou worden ingeblazen voor het einde van de regering van president Barack Obama. Sterker nog, Obama zelf heeft een paar maanden geleden zijn pessimisme geuit over het Israëlisch-Palestijnse conflict dat dit nog binnen zijn ambtstermijn kan opgelost worden.

In tegenstelling tot Obama, is John Kerry optimistisch gebleven en zei dat de Verenigde Staten de tweestatenoplossing zal blijven aanduwen tot aan het einde van het mandaat van Obama dat per 31 december 2016 afloopt. Enkele dagen geleden raakte bekend dat Hillary Clinton, de persoonlijke favoriet van Obama, door de Amerikaanse Democraten wordt afgevaardigd als hun presidentskandidaat die het op 8 november aanstaande moet opnemen tegen Donald Trump, de kandidaat van de Republikeinen.

John Kirby, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met het débacle van zijn chef John Kerry ruim twee jaar geleden indachtig, zei dat “De minister zich niet wil vastpinnen op een vastgestelde datum op de kalender om vooruitgang te maken in het vredesproces.” In plaats daarvan zal minister Kerry spreken met “Abbas omtrent de vooruitzichten op een tweestatenoplossing en trachten betekenisvolle vooruitgang te boeken om de voorwaarden te scheppen… zodat de oplossing meer kans maakt om succesvol te zijn,” aldus Kirby.

Het is wel duidelijk dat Obama zich heeft neergelegd bij het feit dat hij op de weinige maanden die hem resten als Amerikaanse president, nooit het conflict zal kunnen oplossen en de hete aardappel doorschuift naar zijn opvolgster Hillary Clinton, indien zij verkozen wordt. Overigens was presidentskandidate Clinton, voorafgaande aan John Kerry, van 21 januari 2009 tot 1 februari 2013 zelf minister van Buitenlandse Zaken en dat onder de eerste ambtstermijn van Barack Obama. Tijdens die vier jaren als topminister slaagde zij er evenmin in om het vredesproces te hervatten en tot een goed einde te brengen.

April 2014: Palestijnen blokkeren vredesproces
De onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen stil sinds het door John Kerry namens de Amerikanen geleide vredesproces na negen maanden intensief onderhandelen in april 2014 voortijdig afsprong, omwille van het feit dat enkele weken vóór het einde van die onderhandelingen Mahmoud Abbas bewust de stekker uit het vredesproces trok door eenzijdig de diplomatieke spelregels van het vredesproces te veranderen waarvan de Palestijnen wisten dat  Israël dit onmogelijk zou kunnen aanvaarden.

Op 23 april 2014 (de deadline voor de onderhandelingen was normaal voorzien voor 30 april 2014) kondigde Mahmoud Abbas een eenheidsakkoord aan met Hamas en zal even later op 2 juni ’14 een Hamas/Fatah eenheidsregering voorstellen waarin enkele ministers van Hamas waren opgenomen. Dat nieuwe eenheidskabinet zal, hoewel later zal blijken dat het volledig nep was, desondanks direct aanvaard worden door zowel de VS, Europa en de Verenigde Naties die zich allen compleet vakkundig om de tuin hadden laten leiden door Abbas en zijn Palestijnse meute van compulsieve obsessieve leugenaars en bedriegers.

Bovendien opende de Palestijnse Autoriteit een nieuw diplomatiek offensief tegen Israël via diverse nevenorganisaties van de Verenigde Naties. Uiteindelijk zat er voor Israël niets anders op dan de onderhandelingen te verlaten en voor onbepaalde tijd op te schorten. Aldus had Abbas eigenhandig de poten onder het vredesproces afgezaagd en was in zijn werkelijke doel geslaagd, met name verhinderen dat het tot ooit een akkoord zou komen met Israël én vermijden dat het gedwongen zou worden om de Joodse staat te erkennen als de natiestaat van het Joodse volk, dat hij van bij het begin als een gruwel ervaarde.

Bovendien zal enkele weken later opnieuw een oorlog uitbreken tussen Israël en Hamas nadat op 12 juni 2014 drie Israëlische studenten Eyal, Gilad en Naftali, door een drietal leden van Hamas waren ontvoerd en vermoord. Na de ontdekking op 1 juli van de lijken van de drie Joodse jongens in de omgeving van Hebron, escaleerde de situatie erg snel. Tijdens de eerste zes dagen van deze julimaand werden door Hamas en Co reeds meer dan 135 raketten afgevuurd naar Israël, op 8 juli gevolgd door Israël’s Operation Protective Edge die duurde tot 26 augustus 2014. Sindsdien is het tot op heden releatief rustig gebleven.

door Brabosh.com