Palestijnse leiders in de voetstappen van de voormalige Moefti van Jeruzalem [Edy Cohen]

Hitler-admires-IslamInteressant om weten dat destijds de liefde tussen Adolf Hitler en Islam wederzijds was. De gedeelde compulsieve obsessie van Adolf Hitler en Moefti van Jeruzalem Hajj Amin al-Husseini om massaal de Joden uit te roeien, was geen toeval en betekende bijna het einde van het Jodendom in Europa én in het toenmalige Britse Mandaat voor Palestina…

Op 23 november 2010 huldigde PA-president en Holocaustontkenner Mahmoud Abbas zijn illustere voorganger als volgt: “We moeten ook herinneren aan het uitstekende [vroege] leiderschap over het Palestijnse volk door Grootmoefti van Palestina Hajj Amin al-Husseini  die de strijd van in het begin sponsorde en de strijd en vlucht [naar het buitenland] voor de goede zaak sponsorde en ver weg van huis is gestorven“:

Abbas-speech

zigzagline
Volgend in de voetstappen van de Moefti

door Edy Cohen

De Verklaring van Balfour, of “de vervloekte belofte” zoals deze in het Arabisch wordt genoemd,  bevestigt in dit schrijven de inzet van Groot-Brittannië om de vestiging van een Joods thuisland te ondersteunen in het Land van Israël. De verklaring doet geen afbreuk aan de oprichting van een Arabische staat naast de Joodse, iets wat de Arabieren meerdere malen in de loop van het Israëlisch-Palestijnse conflict van de hand hebben gewezen.

President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, is niet de eerste Palestijnse leider die geprobeerd heeft om de Verklaring van Balfour teniet te doen. In feite heeft voordien de voormalige Moefti van Jeruzalem,  Hajj Amin al-Husseini, deze onvermoeid bevochten. Bovendien had het merendeel van de politieke en financiële steun die de moefti van het Derde Rijk ontving, te maken met de Verklaring en het verzet daartegen.

Iedereen heeft altijd geweten dat de Arabieren propaganda kunnen maken die goed klinkt in westerse oren. Hun leugens en ophitsingen zijn grenzeloos. Vandaag de dag exploiteren zij op cynische wijze het Palestijnse Nakba festival net zoals in het verleden de moefti van Jeruzalem luidkeels en cynisch in Duitsland zou protesteren op de verjaardag van de Verklaring van Balfour om de gunst van de nazi’s te winnen.

In feite, toen de Moefti was aangekomen in Duitsland, zorgde hij ervoor om de verjaardag van de Verklaring te bedenken door met de Arabische gemeenschap in Berlijn op te marcheren doorheen de straten en een preek te houden in een moskee in Berlijn. Dit is wat hij zei op 2 november 1943:

“Op deze dag, 26 jaar geleden, werd de kwade boodschap van de Balfour Verklaring uitgegeven, die voornemens is een Joods thuisland te vestigen in Palestina na de Joods-Engels-regeling tijdens de vorige [Eerste Wereld-] oorlog. Deze beledigende verklaring kwam vanuit Groot-Brittannië en het geeft dit Arabische en islamitische land aan de Joden – in de richting van het eerste islamitische gebed, het thuisland van de Al-Aqsa moskee en andere heilige plaatsen van Islam.

Haj Mohammed Amin al-HusseiniDit Britse verraad van de Arabieren komt na het gene dat eraan voorafging, toen Brittannië en zijn geallieerden de Arabische landen [onder elkaar] verdeelden die hun onafhankelijkheid hadden verloren onder het Sykes-Picot Akkoord. Later, toen de Arabieren begonnen te twijfelen aan de [Britse] intenties, liet Brittannië zich niet weerhouden om hen opnieuw in 1918 te beloven – door diezelfde [Arthur] Balfour — dat ze ooit opnieuw hun onafhankelijkheid zouden respecteren.

Aldus maakte Brittannië twee elkaar tegensprekende beloftes tegenover twee verschillende volkeren in één enkele oorlog. … Het hield haar belofte aan de Joden en schond haar contracten met de Arabieren.”

De woorden van de moefti wonnen aanzienlijke steun van de nazi-leiders die deelnamen aan elke gebeurtenis die hij hield en hem zelfs van onbeperkte financiële steun voorzagen. Neem bijvoorbeeld, wat Gestapo-leider Heinrich Himmler schreef aan de moefti op de verjaardag van de Verklaring van Balfour:

“Sinds de oprichting heeft de Nationale Socialistische Partij altijd op een oorlog aangestuurd jegens het wereld Jodendom. Daarom is het altijd een bijzondere voorstander geweest van de oorlog door vrijheidsstrevende Arabieren, vooral in Palestina, tegen de Joodse indringers.

Deze gedeelde erkenning van de vijand en de oorlog tegen hen zijn de sterke basis van de natuurlijke alliantie tussen Duitsland en de naar vrijheid strevende moslims.  Op de verjaardag van de ellendige Balfour Verklaring breng ik u mijn hartelijke gevoelens over en wens u veel succes toe [met uw strijd tegen het Jodendom].”

In plaats van een hand uit te steken naar vrede, neemt PA-president Mahmoud Abbas, de Holocaustontkenner, het beleid van de Moefti en de Nazi Partij klakkeloos over, een beleid dat er enkel op gericht is om de Joodse staat te vernietigen.

De Balfour Verklaring van 2 november 1917
1917-Balfour-declaration_original

door Edy Cohen

Edy Cohen is a Middle East scholar and a fellow of the Center for International Communication at Bar-Ilan University.


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel van Edy Cohen “Following in the mufti’s footsteps” van 27 juli 2016 in Israel Hayom