Het almachtige islamitische blok binnen de Verenigde Naties andermaal op ramkoers tegen Israël

HalamishIn de Israëlische gemeente Halamish, in het Benjamin gebied van Samaria (voorbij de Groene Lijn), die gesticht werd in 1977 nabij het Arabische dorp Nabih Saleh, wonen thans ca. 1100 Chassidische Joden [beeldbron: UNICEF/Mouhssine Ennaimi]

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties [ECSOC] heeft op maandag 25 juli 2016 een resolutie aangenomen waarin de Israëlische ‘bezeting’ wordt veroordeeld. De resolutie veroordeelt Israël voor de “economische en sociale repercussies van de bezetting op de leefomstandigheden van het Palestijnse volk in de Bezette Palestijnse Gebieden [OPT], met inbegrip van Oost-Jeruzalem en de Arabische bevolking in de bezette Syrische Golan.”

Vreemd genoeg maakte de VN-Raad geen enkele vermelding over de moeilijke humanitaire condities in Syrië. Vandaar dat Danny Danon, Israël’s afgevaardigde aan de Verenigde Naties, scherp uithaalde naar de Raad en de resolutie ‘bevooroordeeld en ongegrond‘ noemde:

“Dit is een volledig bevooroordeelde en ongegronde resolutie. Landen die stemmen voor een dergelijke resolutie waarin enkel Israël er apart wordt uitgelicht en de economische situatie in de Golan veroordeelt, terwijl het tezelfdertijd het lot negeert van de honderdduizenden Syriërs die worden afgeslacht aan de andere kant van de grens, moedigen enkel toekomstige schandelijke initiatieven aan.”

De resolutie beschuldigt ook de Israëlische ‘bezetting’ voor de slechte economische situatie in Judea en Samaria, terwijl de verantwoordelijkheid negeert van de Palestijnse Autoriteit, en veroordeeld Israël tevens voor de hoge werkloosheid in de Gazastrook. Er werd in de resolutie geen melding gemaakt van het feit dat Israël de Gazastrook volledig verliet in 2005, of dat de huidige veiligheidsbeperkingen op Gaza, het gevolg zijn van terroristische activiteiten van Hamas in de regio.

Daarnaast staat in de resolutie dat Israël “de inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken ernstig heeft belemmerd” in wat zij noemde de ‘bezette Syrische Golan,’ en dat de Joodse staat verantwoordelijk is voor de “verslechtering van de economische en leefomstandigheden” in het gebied. Een rapport dat samen met de resolutie werd uitgegeven, baseert al deze beweringen op [Israëlische] prikkels in de vorm van beloningen om ter plaatse de groei te stimuleren van de Joodse gemeenschappen in de Golan en aansluitend de Syrische beschuldigingen dat Israël de lokale boeren zou verhinderen om hun akkergronden te bewerken.

De Golanhoogtes
Het door de VN geviseerde gebied van de Golan werd door Israël heroverd op Syrië op 10 juni 1967, de laatste dag van de Zesdaagse Oorlog van 1967. De Golanhoogte werd door Israël officieel geannexeerd op 14 december 1981.

GolanVanaf het voorjaar van 2011 tot op heden wordt Syrië geteisterd door een interne islamistische stammenoorlog die volgens het Syrian Centre for Policy Research [SCPR] tot nog toe aan ca. 470.000 mensen het leven heeft gekost en miljoenen Syriërs op de vlucht heeft gedreven, binnen Syrië of naar de Arabische buurlanden.

Sinds de zomer van 2015 trekken miljoenen van deze vluchtelingen voornamelijk richting Europa waar ze voor de nodige controverse en politieke onrust zorgen. De islamitische migratiegolf werd tegelijk de aanzet voor een reeks terreuraanslagen, die gekenmerkt worden door een in de EU nooit geziene bloeddorst en wreedheid.

In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede“, zei premier Benjamin Netanyahoe op 11 april 2016 toen hij het Golangebied bezocht.

Het almachtige islamitische blok in de VN op ramkoers tegen Israël
De resolutie van maandag is natuuurlijk lang niet de eerste waarin de Verenigde Naties Israël er apart uitnemen en veroordelen terwijl de omringende Arabische landen verder ongemoeid worden gelaten.

Eind november 2015, temidden van een hernieuwde Palestijnse golf van terreur die Israël overspoelde, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [UNGA] zes resoluties aan waarin enkel Israël werd veroordeeld terwijl de Palestijnse terreur niet werd veroordeeld noch schendingen van de mensenrechten werden aangeklaagd in om het even welk Arabisch of moslimland in het gebied.

Amper twee maanden geleden veroordeelde de Wereldgezondsorganisatie [WHO] van de VN andermaal de Joodse staat. Volgens de VN was Israël op dat moment blijkbaar het enige land ter wereld dat het niet zo nauw zou nemen met de “mentale, lichamelijke en milieu gerelateerde gezondheidsproblemen” van de Palestijnen.

Het kan de VN blijkbaar geen gram schelen dat sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië 5.073 Syrische Palestijnen werden gedood, vermist of gevangen. Volgens cijfers van de Action Group for Palestinians of Syria werden tussen 15 maart 2011 en 6 maart 2016 tijdens de Syrische burgeroorlog 3.730 Palestijnen gedood, waarvan 3.180 burgers, het merendeel uit Yarmoek, het grootste Palestijnse “vluchtelingenkamp” nabij Damascus. Daarnaast worden nog eens 282 Palestijnen vermist en 1.061 Palestijnen gevangen genomen die voor het merendeel werden opgesloten in gevangenissen van het Syrische regime van Assad. In het genoemde totaal van 5.073 zijn ook inbegrepen de meer dan 550 Palestijnse militieleden die werden gedood terwijl ze actief deelnamen aan de gevechten. Verschillende Palestijnse terreurfacties vechten aan de zijde van Hezbollah en het Syrische leger van president Bashar al-Assad.

Het moet voor iedereen intussen wel zonneklaar zijn dat de Verenigde Naties inzake het Midden-Oosten schaamteloos en ongehinderd twee verschillende standaarden hanteert. Eén aparte voor Israël en een tweede voor al de 55 lidstaten van de OIC samen, de koepelorganisatie voor de islamitische naties in de wereld. Ca. 99 procent van al de resoluties die sinds het ontstaan van de VN tegen Israël worden aangenomen, werden steevast ingediend door het almachtige islamitische blok in de Verenigde Naties, feit dat uiteraard de geloofwaardigheid van deze wereldorganisatie enorm heeft uitgehold.

Aleppo, Syrië, 11 februari 2016. Een man draagt een kind naar buiten na een bombardement met ‘vaatbommen’ door het Syrische regeringsleger [beeldbron: Karam Al-Masri/AFP/Getty] syria

door Brabosh.com