Kersverse VN-Speciale Rapporteur voor Palestina haalt in zijn eerste verklaring hard uit naar Israël

chaosTegen de obsessieve compulsieve dwangstoornis van de Verenigde Naties
jegens Israël is geen kruid gewassen…

“Op 31 maart 2016 heeft de VN-mensenrechtenraad [UNHRC] de partijdige Canadees Michael Lynk benoemd tot Speciale Rapporteur over de Palestijnse gebieden. Anti-Israëlische partijdigheid lijkt langzamerhand een voorwaarde voor deze functie. Lynk beschuldigde Israel eerder van ‘Apartheid’ en van ‘etnische zuiveringen’ en is een zelfverklaard tegenstander van de tweestatenoplossing. Hij ziet de opheffing van de staat Israel als oplossing voor het conflict met de Palestijnen”, schreef aldus Elise Friedmann voor Cidi.nl daags na zijn aanstelling.

Lynk in de voetstappen van zijn voorgangers
Hoe dan ook, Michael Lynk gaat binnenkort aan de slag en dat zullen we geweten hebben. In een bericht van 8 juli 2016 van de UNHRC heeft de Speciale Rapporteur van de VN voor Palestina zijn eerste missie als volgt aangekondigd:

“Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties Michael Lynk zal zijn eerste officiële missie aanvatten van 10 tot 15 juli om uit de eerste hand informatie te verzamelen aangaande de huidige situtatie omtrent de mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden. Hij zal Amman, Jordanië, bezoeken, bij gebrek aan antwoord van Israël op zijn verzoek om naar het OPT te reizen.

Mr. Lynk is de nieuwe onafhankelijke deskundige die werd aangeduid door de Raad voor de Mensenrechten van de VN om de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden te monitoren en rapporteren die siinds 1967 bezet worden.

Michael Lynk‘Ik kijk erg uit naar een ontmoeting met de vele vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, ambtenaren en VN-functionarissen om meer te leren over de recente ontwikkelingen omtrent de situatie van de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,’ zei hij. ‘Hun werk is van onschatbare waarde, en het zal mijn begrip van wat er gebeurt aan de grond vorm te geven.’

Tijdens zijn zesdaagse missie zal de Speciale Rapporteur de mensenrechten bespreken doorheen het Bezette  Palestijnse Territorium [OPT] met een focus op het verzamelen van bewijs en informatie dat zijn eerste rapport zal stofferen. De Speciale Rapporteur zal zijn eerste rapport omtrent zijn bevindingen en conclusies, in oktober 2016 voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [UNGA].”

Israël laat de UNHRC niet binnen op haar grondgebied, met inbegrip van de Palestijnse gebieden, omwille van de extreme bevooroordeeldheid jegens Israël. Eerder had de vorige Speciale Rapporteur, de islamitische Indonesiër Makarim Wibisono, uit frustratie ontslag genomen omdat Israël hem de afgelopen 18 maanden eveneens de toegang werd ontzegd tot de Palestijnse gebieden.

Wibisono was in juni 2014 de omstreden Richard Falk opgevolgd die tot ontslag werd gedwongen werd omwille van antisemitische uitspraken en allerhande van de pot gerukte samenzweringstheorieën verdedigde. Vooral het feit dat Falk de schuld voor de bomaanslagen op de marathonwedstrijd in Boston legde bij “het Amerikaanse project voor werelddominantie” en bij “Tel Aviv” was voor de UNHRC de spreekwoordelijke druppel die de emmer liet overlopen.

Uitslag vooraf bepaald
Aldus moet en zal de huidige Speciale Rapporteur Michael Lynk tot zijn ‘bevindingen en conclusies’ moeten komen zonder dat hij ook maar één voet in de Palestijnse gebieden zal gezet hebben.

Overigens is het nooit de bedoeling geweest om de schendingen van de mensenrechten van het Palestijnse leiderschap jegens hun Palestijnse onderdanen door te lichten en aan de kaak te stellen. Dat zou pas een écht onthullend en onthutsend rapport zijn geweest, in het bijzonder wat de schending van mensenrechten betreft in de Gazastrook door het Hamasregime.

Maar conclusies trekken zonder ter plaatse te zijn geweest zal Michael Lynk niet veel problemen opleveren, gezien zijn vooraf bekende standpunten omtrent het Arabisch-Israëlisch conflict. Al in zijn eerste officiële verklaring gaf de speciale rapporteur voor de Bezette Palestijnse Gebieden [OPT] Israël een lelijke veeg uit de pan.

De Arabisch-talige sectie van het Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News Agency citeerde Lynk in haar editie van vrijdag 22 juli 2016, waaruit blijkt dat de nieuwe Speciale Rapporteur hetzelfde amalgaam van kwakkels, halve waarheden en hele leugens, herhaalt waarmee de Verenigde Naties al jaren de wereldopinie infecteren:

“De mensen die leven in het Bezette Palestijnse Territorium, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, lijden steeds meer onder de gevoelens van wanhoop, in het bijzonder onder jongeren. Het is duidelijk dat de voortgezette bezetting meer dan ooit diep verankerd zit en dat dit een belangrijke impact heeft gehad op een groot deel van het pad van de ontwikkeling van de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden,’ zei Lynk.

Hij riep de Israëlische autoriteiten op om een grondig onderzoek te voeren van buitensporig gebruik van geweld en buitengerechtelijke executies. Hij maakte zich expliciet zorgen over de onlangs gepubliceerde politieprocedures die stellen dat de Israëlische politie scherpe munitie mag gebruiken in reactie op het stenen gooien. Het gebruik van dodelijke munitie mag enkel in beperkte gevallen worden toegestaan en alleen wanneer men geconfronteerd wordt met een levensbedreigend risico voor de rechtshandhaving.

Said Michael Lynk zei verder: ‘Het bestaan en de verspreiding van de Israëlische nederzettingen is een ernstige schending van het internationaal recht, wat resulteert in een groot aantal andere schendingen van het internationaal recht inzake de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. Het 50-jarig bestaan van deze bezetting in 2017 maakt het voor de wereld verplicht om meer aandacht te besteden aan de situatie die het hart is van deze schijnbaar onoplosbare situatie.'”

Disproportionele aandacht voor Israël
Zijn andere kwakkels die hij uitbraakte, dezelfden als die van zijn voorgangers, gebaseerd op  gesprekken met professionele propagandisten in Jordanië omvatten onder meer de “kinderen kunnen niet meer naar school” kwakkel, de kwakkel dat “patiënten de ziekenhuizen niet kunnen bereiken“, de “NGO-wetgeving is verschrikkelijk” kwakkel en het gezeur over “Israël moet mij echt binnenlaten zodat ik meer ongestraft kan over hen kan blijven liegen“.

Het compleet ontbreken van berichtgeving over zijn bezoek aan Amman en eventuele verklaringen daaromtrent (althans tot nu toe), lijkt erop te wijzen dat de wereld ernstig verveeld en of vermoeid naar deze onevenredige aandacht voor Israël aankijkt door een wereldorganisatie die de situatie van de mensenrechten in 99,5 procent van de wereld negeert in haar disproportionele ijver om alles in te zetten jegens één enkele natie, met name het Joodse volk van Israël, om het voor eeuwig naar de verdoemmenis te bashen.

un-wtacharabs

door Brabosh.com


Met dank aan EoZ voor zijn hint.