Er bestaat niet zoiets als een ‘Lone Wolf’ die op eigen houtje terroristische aanslagen pleegt

lone-wolf2Bij elke aanslag die door een moslim wordt gepleegd tegen willekeurige en of goed uitgekozen mensen en doelwitten in naam van de Jihad,  zou men beter in eerste instantie moeten uitgaan van een weloverwogen geplande en of een louter impulsieve terreuraanslag in opdracht van de radicale Islam, tot het tegendeel bewezen is. Nu gebeurt dat net andersom en worden islamistische terroristen systematisch en bewust neergezet als gestoorde problematische eenlingen, aka de zogeheten ‘Lone Wolf’ theorie.

De laatste daad van een jihadist in Nice, Frankrijk, uitgevoerd door Mohamed Lahoaiej Bouhlel was niet de daad van een eenling aka ‘Lone Wolf‘. De eerste berichten kenmerkten Mohamed Lahoaiej Bouhlel als een ‘eenzame wolf’ onder invloed van anti-psychotische medicatie zonder een voorgeschiedenis van radicalisering.

De media doet onrecht als het een gruwelijke misdaad toeschrijft aan een enkele individuele eenling die uit is op vernietiging. Men moet kijken naar de context van gebeurtenissen, naar het geheel. Toen Al Qaida en nu ISIS opgeroepen hadden tot een jihad tegen het Westen, was dit bedoeld om zoveel mogelijk moslims te bereiken, geradicaliseerd of niet.

Een Jihad is alleen dat. Het is een oorlogsverklaring die moet worden uitgevoerd door elke moslim die daartoe de kans krijgt. Hoewel de meerderheid van de moslims de verklaring van Jihad door Al Qaeda of ISIS in theoretisch niet mogen onderschrijven, worden diegenen die dat toch doen, beschouwd als zijnde aanbeland op het hoogste niveau van Heiligheid dat men kan bereiken in deze wereld.

Laat er geen misverstand over bestaan omtrent deze zogenaamde ‘lone wolves’ die de richtlijnen opvolgen van Ayman al Zwahiri van Al Qaida en Abu Bakr al Bagdadi van ISIS (de laatste werd naar verluidt gedood bij een luchtaanval in juni van dit jaar). Ze worden opgehitst door iemand. Ze doen het niet in een vacuüm. Ze putten kracht uit elke daad van terrorisme die plaatsvindt voordat ze zelf tot hun lafhartige daad overgaan.

In 2009 heeft Dr. Nidal Hasan, een legerpsychiater, 13 soldaten gedood en 30 verwond in Fort Hood. De Amerikaanse president en de media weigerden erg lange tijd om deze gruwelijke misdaad een daad van terreur te noemen. Nidal Hasan was in correspondentie geweest met Iman Anwar al-Awlaki. Dit was een duidelijke daad van Jihad uitgevoerd door een zogenaamde ‘Lone Wolf’ toen hij in werkelijkheid handelde in opdracht van een terroristisch netwerk. Had men Nidal Hasan vooraf doorgelicht dan had deze daad van Jihad voorkomen kunnen worden. Iedere keer dat een terroristisch incident zich voordoet inspireert dit andere ‘wannabe’ terroristen om hetzelfde te doen.

MIDEAST_ISRAEL_PALESTINIANS_DV103-2015OCT20_160752_699.jpgNee, niet in de Franse badstad Nice maar in Hebron, 20 oktober 2015. De Israëliër Avraham Hasano wordt opzettelijk met een vrachtwagen doodgereden door een Palestijnse islamist [beeldbron: AP/Nasser Shiyoukhi]

Het gebruik van een vrachtwagen door Mohamed Lahoaiej Bouhlel om mensen neer te maaien is helaas een tactiek die reeds jarenlang wordt gebruikt tegen Israëliërs. Op 20 oktober 2015 circuleerden een serie foto’s over het internet van een Israëliër die in de omgeving van Hebron door een Palestijn met een vrachtwagen werd doodgereden. Onder meer The New York Post toonde de grafische details van de terreurdaad net als andere media.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon zei toen over dat incident: “Ik betreur willekeurige daden tegen burgers. Dergelijke terroristische aanslagen maken elke plaats onveilig en ieder mens, ongeacht geslacht of leeftijd is een potentieel slachtoffer.” Ban Ki Moon waarschuwde in wezen de wereld bijna een jaar geleden voor dit soort terrorisme met een vrachtwagen. Routinematige controles die zeer gedetailleerd zijn, moeten over de hele wereld worden verlangd van iemand die een vrachtwagen bezit of wil huren.

Dlone-wolfe allereerste stap om verdere daden van terrorisme te voorkomen is zich te realiseren dat er wel degelijk een permanente Jihad tegen het Westen bestaat.

De president van de Verenigde Staten is zeer traag tot een dergelijke conclusie gekomen. Dat op zich vormt reeds een wezenlijk deel uit van het probleem. Ik denk dat het besef wegzinkt. Alle instanties die betrokken zijn bij het beschermen van het publiek moet thans alles op alles zetten om het hoofd te bieden tegen een eventuele aanslag.

De zogenaamde ‘Lone Wolf’ theorie heeft vele mensen – hem of haar – aangemoedigd en hem of haar de wapens daartoe geleverd (de truck in Nice was geladen met wapens en bommen) en de uitvoering van de terreurdaad voor hem of haar mogelijk gemaakt. We kunnen deze barbarij stoppen als we deze samen het hoofd bieden. We moeten NU de Jihad beëindigen of niemand zal nog veilig zijn.

door Dr. Joseph Frager


Bron: naar een artikel van 18 juli 2016 in Arutz Sheva