Meer dan een derde deel van de Duitse links-extremen is Jodenvijandig

linker2BERLIJN – De links-extreme scene heeft een antisemitismeprobleem. 34% van de links-extremen was het eens met de bewering dat Joden “teveel invloed” in Duitsland zouden hebben. Bij links-radicale personen was dit 16%. Dit blijkt uit een onderzoek van de onderzoeksgroep SED-staat van de Vrije Universiteit Berlijn.

De instemming met antisemitische stereotypen was volgens de schrijvers van het onderzoek net zo groot. 345 van de links-extremen en 145 van de links-radicalen was het eens met de uitspraak dat Joden “geldzuchtig en hebzuchtig” zouden zijn. volgens de schrijvers van het onderzoek zou deze houding erop zijn terug te voeren dat het woord “Jood” als synoniem voor “kapitalist” en “uitbuiter” zou gelden.

Twee derde deel erkent het geweldsmonopolie van de staat niet
Volgens de studie “Mentaliteiten, vijandbeelden en haatboodschappen” beschouwt 14% van de links-extremen politiek gemotiveerd geweld als gerechtvaardigd.

cheleilaEuropese linkerzijde verliest de trappers: Che Guevarra, Hamas en al-Fatah, Hezbollah en ISIS(Daesh), één strijd!

Slechts een derde deel zou positief tegenover het geweldsmonopolie van de staat staan. Hierbij zouden vooral sympathisanten, leden en functionarissen van de AfD in het middelpunt staan.

“De algemeen gebruikelijke aanname dat links-extremen overwegend meer geweld gebruiken tegen dingen, rechts-extremisten daarentegen tegen personen, werden niet door de officiële cijfers bevestigd: uit de politiestatistiek bleek dat het toebrengen van lichamelijk letsel meer voorkwam bij links-extremisten en andere linksen dan bij rechts-extremisten en andere rechtsen”, staat er in het onderzoek.

Gematigd en extreem links hand in hand
“Ofschoon links-extremisten niet twijfelen aan hun verachting voor de democratie en hun fundamentele afwijzing van de burgermaatschappij, hebben niet-extremistische linkse groeperingen er vaak geen moeite mee met hen in lokale, regionale en ook landelijke actie-bondgenootschappen samen te werken”, vatten de schrijvers Monika Deutz-Schroeder en Klaus Schroeder, een in heel Duitsland bekende extremismeonderzoekers, samen.

Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als het tegen de AfD zou gaan. “De verbale radicaliteit en openlijk tentoongestelde bereidheid tot het gebruik van geweld van links-extremen straalt blijkbaar af op linkse jongeren, die op dit moment niet bereid zijn om geweld te gebruiken, maar die zich meestal niet van politiek gemotiveerd geweld distantiëren.”

Er zou van de links-extremen en links-radicalen echter geen gevaar uitgaan voor de democratie in Duitsland. Het gevaar zou echter bestaan “dat de sowieso al grote bereidheid om geweld te gebruiken door links-extremisten zou kunnen toenemen wanneer de politieke ruzies tussen de politieke kampen verder radicaliseren.” Het zou bij gematigde en radicale linksen ontbreken aan een afgrenzing tot links-extremisten die bereid zijn geweld te gebruiken.


In een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel op Junge Freiheit van 18 juli 2016.
bron-logo