Obama: ‘Aanslag in Nice was niet de schuld van islamitische terreur maar van die camion!’

olifant4a

Wat gaat president Obama nu zeggen? Laat me raden:

“Het is de schuld van de camion. We moeten alle camions verbieden. Nee, het is niet de schuld van Islam. Het is niet de schuld van islamitisch extremisme. Zeggen dat dit monster een ‘Islamitische Terrorist’ was zou hetzelfde zijn alsof we zouden zeggen dat we in oorlog zijn met Islam. Wij zijn beter dan dat. We moeten meer moslim vluchtelingen binnen brengen.”

Obama is niet de Opper-Bevelhebber, hij is de Islamitisch-Terrorisme-Apologeet Opper-Bevelhebber. In minder dan 8 jaar tijd, heeft Obama zorgvuldig gewaakt over en zorgvuldig onderhouden, een enorme incubatie van islamitische terreurbasissen waarvan de wereld nooit meer zal herstellen.

Obama-Change2Ten eerste, is Obama’s terugtrekking uit Irak de bekroning van Iran als hegemoon over Irak en diende als een perfecte petrischaal voor ISIS. Uit schrik om zijn Iraanse atoomwapen akkoord te schaden, stond Obama toe dat Assad, Iran en Rusland een genocide plegen jegens de soennitische moslims in Irak en Syrië. Obama droeg Irak niet enkel over aan Iran, Obama heeft thans de Amerikaanse Luchtmacht opgedragen  om voor Iran in Irak op te treden als een de jure luchtmacht. Obama heeft de zaden geplant van duizenden islamitische terroristen en dat oneindig meer dan men zich kan voorstellen.

Ten tweede, heeft Obama met zijn Iraans nucleair akkoord ’s werelds grootste terreurstaat, Iran, gefinancierd met 150 miljard dollar aan bloedgeld waarmee de terreurstaat van Iran, de soennieten en iedereen uit de Perzische Golf ten westen van Marokko en meer zuidelijker over heel Afrika, verder zal polariseren en terroriseren.  En een Amerikaanse generaal berichtte zonet dat er recent een massale instroom is van islamitisch terrorisme in heel Zuid-Amerika. Hij wilde Hezbollah niet bij naam noemen, maar het blijkt duidelijk via andere rapporten dat Hezbollah de grote drijvende kracht is achter de criminele drugs- en mensenhandel doorheen Zuid-Amerika. Van waar of wie heeft Hezbollah het geld gekregen om uit te breiden naar Zuid-Amerika?? Via Obama’s financiering van Iran met 150 miljarden dollars.

Ten derde, wat is het ideologische verschil tussen de Islamitische Republiek Iran en de Islamitische Staat van de Levant [ISIL/Daesh]? Er is geen verschil. Ze zijn beide neo-fascistische terroristische organisaties die de westerse beschaving willen vernietigen en vervangen door hun Islamo-nazi-fascisme dat religie gebruikt als een fineer zogenaamd om het politiek-correcte Eerste Amendement te beschermen.

De Islamitische Republiek van Iran is nauwelijks anders dan Islamitische Staat [ISIS/Daesh] maar wel met dit verschil dat het atoomwapens heeft en intercontinentale ballistische missiles om ze af te leveren.

Maar Obama heeft van zijn Iraans atoomwapenakkoord zijn door hem “gehandgetekende buitenlandse beleidsprestatie” gemaakt. We weten nu wat er gebeurd is met Obamacare, een andere door Obama “gehandtekende binnenlandse prestatie”. Vrijwel alle verzekeringsbedrijven die als eerste in de rij stonden aan te schuiven om Obamacare aan te bieden, hebben het thans laten vallen als zijnde economisch onhaalbaar.

Wanneer Obama’s atoomwapenakkoord met Iran mislukt, zullen we geen honderden miljarden dollars hebben verspild. We zullen miljoenen dode mensen hebben, bedolven onder Iraanse atoombommen.

Volgens de manier waarop Obama en Hillary Clinton naar de wereld kijken, zijn het niet Iran’s terrorisme en massacres die het probleem zijn. Het is niet het 7de eeuwse barbarisme dat het tegenwoordige islamitische terrorisme kanaliseert. Neen, het zijn de camions. We moeten de proliferatie van camions stoppen. Daarna, wanneer er geen camions meer zijn, dan zullen de islamitische terroristen mensen gaan vermoorden met messen. Ik vraag me af of we dan messen zullen verbieden.

door Mark Langfan

Moslim immigranten hebben een boodschap voor Europa:
“Open de grenzen voor ons of STERF!” [beeldbron: Dreuz.Info]

open


Bron: naar een artikel van 16 juli 2016 op de blog van auteur Mark Langfan in Arutz Sheva