Protocollen van de Dwazen van UNESCO: ‘Joden hebben geen enkele historische band met Jeruzalem’

unescovote2Uit de Protocollen van de Dwazen van UNESCO: “Joden hebben geen enkele historische band met Jeruzalem, noch met de Tempelberg noch met de Kotel (Klaagmuur) en al helemaal geen banden met de [Joodse] heiligdommen in de Palestijnse gebieden”.

De discussie tussen Israël en de UNESCO omtrent wie de heilige plaatsen in Israël en in de Palestijnse gebieden toebehoort, gaat onverminderd verder. De Verenigde Tempelberg Beweging [UTTM] heeft op maandag 11 juli een brief gestuurd naar de directeur-generaal van UNESCO, Irina Bokova waarin haar in sterke bewoordingen wordt gevraagd om de Jordaans-Palestijnse resolutie te blokkeren die bedoeld is om de Joodse band met de Tempelberg in Jeruzalem uit te wissen.

Naar verluidt vergadert het Comité van deze zusterorganisatie van de Verenigde Naties hierover van 10 tot 20 juli 2016 in de Turkse hoofdstad Istanboel om er te stemmen over de nieuwe sites voor haar Werelderfgoed Lijst. Op dinsdag en woensdag zal het Comité de nieuwe sites bevestigen en toevoegen aan de beschermingslijst.

Yosef Rabin, de directeur inzake buitenlandse kwesties van de UTTM organisatie, veroordeelde in de bewuste brief het gedrag van UNESCO en hij schreef:

Yosef Rabin“De ontkenning van de Joodse band met de Tempelberg, omvat een publieke aanval op het Joodse Geloof en Natie en wij zullen niet werkeloos toezien in het aangezicht van een dergelijke godslastering tegenover ons Heiligste der Heiligen. . .

Het is ondenkbaar dat een organisatie die zich inzet voor de bescherming van het erfgoed in de wereld de historische feiten zou negeren in een poging om het Joodse volk [de toegang te ontzeggen] tot de site van hun Heilige Tempel. Zou UNESCO de islamitische band ontkennen met de Kaaba [in Mekka] of van de Katholieke Kerk met Vaticaanstad?”

Screenshot uit de brief van Yosef Rabin aan UNESCO:
02

Yosef Rabin van UTTM bericht dat hij op woensdagnamiddag via de telefoon 15 minuten lang heeft gesproken met Francesco Bandarin, de assistent directeur-generaal van UNESCO, die hem persoonlijk verzekerde dat zijn chef, directeur-generaal Irina Bokova, zich behoorlijk zorgen maakt omtrent de recente ontwikkelingen en dat ze hard werkt om de Jordaans-Palestijnse resolutie aan te vechten.

Echter, in de brief die Francesco Bandarin richtte aan Yosef Rabin van UTTM, lijkt de directie zich bij voorbaat neer te leggen bij de ontwikkelingen die nefast zijn voor het Joodse volk van Israël. Daarin schrijft hij letterlijk:

“Sta mij toe om te beginnen met te herhalen dat dergelijke beslissingen worden besproken en besloten door de lidstaten van het Comité van het Werelderfgoed en niet door de directeur-generaal. In het licht hiervan heb ik uw boodschap doorgegeven aan afgevaardigde Lale Ülker, de voorzitter van de 40ste sessie van het Comité van het Werelderfgoed.”

Screenshot van het antwoord van UNESCO aan Yosef Rabin:
un01

Of mevrouw Lale Ülker oren zal hebben naar de Joodse grieven inzake erkenning en bescherming van het Joods erfgoed in Israël en in het bijzonder in Jeruzalem, lijkt weinig waarschijnlijk. Lale Ülker, die geboren is in Ankara Turkije, werkt voor het departement Culturele Zaken en rechtstreeks onder de Turkse premier. Zij diende voordien vijf jaar op de Turkse ambassade in Moskou, in Astana (Afghanistan), in Mosoel (Irak) enz. Turkije onderhoudt nauwe banden met Hamas in de Gazastrook, hoewel recent een verzoeningsakkoord met Israël werd bereikt na een periode van zes jaar bevroren relaties.

De Verenigde Tempelberg Beweging [UTTM] werd opgericht in reactie op de aanhoudende stelselmatige ontkenning van de Joodse toegang, aanbidding en aansluiting met de Tempelberg, de plaats van de Heilige Joodse Tempel. In de afgelopen zeven jaar is de beweging de koeplorganisatie geworden voor 29 groepen en organisaties, die een groeiende gemeenschap vertegenwoordigen van meer dan 15.000 Joden die regelmatig een pelgrimstocht naar de Tempelberg houden. Sinds de oprichting in 2009, heeft de Joodse strijd voor de vrije toegang en aanbidding op de Tempelberg zich verbreed tot seculiere en religieuze Joden, tot leden van de Knesset (Israëlische parlement), rabbijnen en opvoeders in het hele land.

temple-mount