De wereldvreemde definitie van UNESCO voor Joods ‘historisch’ erfgoed [in beeld]

oost-jeruzalem2

1948-1967: Jeruzalem’s Oude Stad achter prikkeldraad; 19 jaar lang Verboden voor Joden aka het zogeheten ‘historisch status quo’ van pre-1967 waarnaar UNESCO terug wil keren

UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties die waakt (of toch verondersteld wordt dat te doen) over het cultureel erfgoed van de wereld, is van plan een controversiële ontwerpresolutie ter stemming te brengen, waarbij andermaal de Joodse historische banden met de Oude Stad van Jeruzalem en de Tempelberg worden betwist.

In die ontwerpresolutie worden opgeroepen om terug te keren naar het “historisch status quo” zoals dit van toepassing zou geweest zijn voor de heilige site vóór de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 toen Israël Jeruzalem heroverde op het Jordaanse leger en de stad herenigde. Een gelijkaardige resolutie werd in april jl. aangenomen, tot grote ergernis van Israël.

Echter, ditmaal gaat het om een gezamelijk Palestijns-Jordaanse herziene resolutie die werd ingediend door het 21-koppige comité omtrent “de Oude Stad van Jeruzalem en haar muren”. De tekst in de resolutie roept letterlijk op om de Tempelberg en de al-Aqsa Moskee terug te brengen tot het “historisch status quo” van pre-1967.

Dit taalgebruik is wel nieuw vergeleken met de resolutie van april. Want de verwoording impliceert dat de abnormale situatie in Jeruzalem zoals deze bestond in de 19 jaren tussen 1948 en 1967 helemaal niet abnormaal was maar integendeel een “historisch status quo” was, althans volgens de Arabische indieners. In feite, en met de geschiedenis indachtig, verwijst dit ‘historisch status quo’ naar de 19 jaren toen Jeruzalem ‘Judenrein‘ werd gemaakt door het Jordaanse leger, toen de Israëlische strijdmacht er niet in geslaagd was de stad te behouden.

Het Jordaanse leger verdreef in 1948 tijdens Israël’s Onafhakelijkheidsoorlog de Joden uit de stad (en uit Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordanoever) waarna aanvang werd gemaakt door de Arabieren met de vernieling van meer dan 50 synagogen, dynamiteerde de twee grootste synagogen van de stad met name de Hurva en Tifferet synagoges, brandde het Joodse Kwartier in de Oude Stad af tot in de kelders en gebruikten de grafzerken van de 3000 jaar oude Joodse begraafplaats  om er wegen mee aan te leggen en pissijnen mee aan te kleden.

Dit alles gebeurde in een ultieme Arabische islamistische poging om de Joodse sporen in Jeruzalem voorgoed uit te wissen, de stad als het ware te ‘ont-Joodsen’ en de Joden definitief te ontmoedigen om ooit nog naar hun hoofdstad terug te keren “vermits toch al wat Joods was door Islam verwoest werd”. Aldus waren 19 jaar lang de Joodse heiligdommen met inbegrip van de Kotel (Klaagmuur), de Olijfberg, het Joodse Kwartier enz, verboden gebied voor de Joden.

Echter, toen het IDF in juni 1967 Jeruzalem heroverde op Islam, was dit meteen het sein tot een grote renovatie en indrukwekkende restauratie om de Oude Stad en terug te brengen tot haar oorspronkelijke staat (en zelfs béter en mooier dan voorheen ooit het geval was!) en te werken aan de feitelijke hereniging van de 3000 jaar oude hoofdstad van het Joodse volk. Kosten noch moeite werden gespaard en voor wie zoals ondergetekende recent Jeruzalem bezocht zal erkennen dat Jeruzalem thans schittert als een diamant.

Het spreekt dan ook voor zich dat de Israëliërs zich nooit zullen neerleggen bij deze absurde Palestijns-Jordaanse resolutie zoals die werd ingediend bij de UNESCO, die in feite een regelrechte oorlogsverklaring is aan de Joodse staat en dus alles behalve de vrede dient. UNESCO mag nog duizend gelijkaardige resoluties goedkeuren, maar geen enkele daarvan zal ooit geimplementeerd worden door Israël.

Enkele plaatjes van Jeruzalem tussen 1948 en 1967 ten tijde van het ‘historisch status quo’ en hoe Jeruzalem helemaal was afgezet met loopgraven, prikkeldraad, anti-tank obstructies en Arabische scherpschutters die vanop de muren van Jeruzalem de Israëliërs aan de ‘overkant’ bestookten:

jer12

jer11

Loopgraven en prikkeldraad verhinderen dat Joden hun heiligdommen bezoeken

jer10

jer08

jer09

jer07

jer06

jer05

jerusalem-street-1948-grangerDe Britse zone, aka Bevingrad, afgezet met prikkeldraad in Jeruzalem

Jeruzalem onder prikkeldraadZicht vanuit West-Jeruzalem achter het prikkeldraad naar Oost-Jeruzalem, de facto Jeruzalem. Rechts de Toren van David op de muren van de stad.

Mandelbaum_Gate_Jerusalem-1Prikkeldraad scheidt Oost en West Jeruzalem aan de Mandelbaum Poort van de Oude Stad.

divided