Spaanse linkse partijen verspreiden antisemitische poster tegen komst van Obama naar Madrid

obama01Een antisemitische cartoon, geïnspireerd op het werk van de befaamde Spaanse kunstenaar Pablo Picasso, wordt afgebeeld op een anti-VS en anti-Israël propagandaposter van de Spaanse extreemlinkse partij ‘Izquierda Unida’. Het onding vervuilt deze zomer het internet alsook letterlijk de gevels en straten van Madrid en wordt verspreid via de sociale media zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. [bron: The Jewish Press van 9 juli 2016]

Op de cartoon is te zien hoe de Amerikaanse president Barabck Obama een Israëlische Jood omhelst hier voorgesteld als een stereotiepe religieuze Jood, terwijl intussen wat dollarbiljetten van zak veranderen (hoewel niet meteen duidelijk is wie geeft en wie ontvangt), terwijl voor hun neus een reeks bommen exploderen.

De suggestie is duidelijk en verwijst expliciet naar de toespraak van PA president Mahmoud Abbas van 28 juni 2016 in het Europees Parlement, waarin hij de [Israëlische] Jood beschouwt als de “bron en aanstichter van alle terreur en onrust in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld”, hierbij uiteraard geholpen en gefinancierd door de Verenigde Staten… of was het net andersom? 😦

De cartoon wordt op een poster afgebeeld en verspreid via Twitter (e.a. sociale media-) door de Spaanse extreemlinkse politieke partij Verenigd Links aka Izquierda Unida, waarbij deze haar aanhangers en sympathisanten oproept om vandaag zondag 10 juli deel te nemen aan een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade in de Spaanse hoofdstad Madrid.

De Israëlische Ambassade heeft op vrijdag de antisemitische poster veroordeeld en verklaarde: Niets kan het gebruik van anti-Joodse karikaturen verrechtvaardigen en men mag niet blijven zwijgen in het aangezicht van deze flagrante uiting van antisemitisme“. [Origineel: “Nothing can justify the usage of anti-Jewish caricatures, and silence shouldn’t be maintained in the face of this flagrant expression of anti-Semitism.”]

Obama in Madrid
Verenigd Links betoogt dat zij wil protesteren tegen het Amerikaanse en Israëlische beleid en gekant is tegen het bezoek van de Amerikaanse president aan Madrid “omdat de Verenigde Staten oorlogszuchtige neo-kolonialistische internationale relaties promoot en aanstuurt op destabilisatie en inmenging”.

Hetzelfde en veel erger zou je kunnen zeggen van bv. de regimes in China of Rusland, Saoedi-Arabië of Iran en zovele andere werkelijk imperialistische dictatoriale regimes in de wereld, maar dan wordt extreemlinks opeens stekeblind en stomdoof. Enkel Israël en de VS worden geviseerd, met de Joodse staat bovenaan hun “zwarte lijst van te vernietigen schurkenstaten die de wereldvrede bedreigen“.

Normaliter zou president Obama zaterdagavond toekomen in Sevilla en op zondag een Amerikaanse militaire basis bezoeken in het zuiden van Spanje. Op maandag stond vervolgens een lunch gepland in Madrid met de Spaanse koning Filip I en vooraanstaande Spaanse politici.

Het zou het eerste bezoek worden van Obama als president aan Spanje. Echter, door de schietpartij in Dallas, werd het programma van de president aangepast en zal hij pas op maandag toekomen in Madrid en direct deelnemen aan de lunch met de Spaanse koning.

Links tegen Joden en hun staat Israël
logo-IUDe extreemlinkse Spaanse partij Verenigd Links aka Izquierda Unida, is een verzameling van linkse en communistische partijen die tegenwoordig wordt geleid door parlementslid Alberto Garzón. De partij heeft anno 2016 in het Spaanse parlement 8 vertegenwoordigers (op 350) en 4 vertegenwoordigers in het Europees parlement.

De partij Izquierda Unida werd in april 1986 opgericht en overkoepelt stichtende organisaties zoals de Communistische Partij van Spanje, de Progresssieve Federatie, de Communistische Partij van de Volkeren van Spanje,  PASOC, de Carlisten Partij, de Humanistische Partij, Unitarian Candidacy of Workers en Republikeins Links. 

Qua ideologie en programma laat de partij zich het best vergelijken met de Belgische marxistische partij PVDA/PTB van Peter Mertens en de Nederlandse SP van Ron Meyer en Emile Roemer, allen berucht om hun virulente Israëlhaat en uitgesproken sympathieën voor Hamas en Hezbollah en andere radicale (pro-) islamistische groeperingen.

obama02