Antwerpse Joden reageren op schandelijke toespraak van Mahmoud Abbas in Europees Parlement

standingovationBrussel, donderdag 23 juni 2016. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas, kreeg 30 seconden lang een staande ovatie in het Europees Parlement voor zijn toespraak waarin hij onder meer verwees naar het Middeleeuwse bloedsprookje door te stellen dat “Israëlische rabbijnen de Palestijnse waterputten vergiftigen” en ook “Als ooit een einde komt aan de [Israëlische] bezetting zal het terrorisme verdwijnen, zal er geen terrorisme meer zijn in het Midden-Oosten noch elders in de wereld“. [beeldbron: EoZ]

tweet-EP

Tja, wat is nu het ergste? De antisemitische uitspraken van Abbas an sich of de staande ovatie die hij voor zijn uitgesproken Israëlhaat oogstte bij het gros van de EU parlementsleden met inbegrip van de Belgen en de Nederlanders? Ook voor de Joodse gemeenschap in Antwerpen/Vlaanderen is duidelijk de maat vol, in het bijzonder omdat er weinig tot helemaal niet wordt gereageerd op dit hatelijk incident in het Europees Parlement.

Gevolgd door twee vermeldenswaardige scherpe reacties van de Antwerpse Joden:

♦ 1. Een open brief van 4 juli 2016 aan de Duitse bondkanselier Angela Merkel van Michael Freilich, de hoofdredacteur van het maandelijks magazine Joods Actueel;

♦ 2 een persbericht van het Forum der Joodse Organisaties van vrijdag 8 juli 2016; het Forum overkoepelt een dozijn Joodse organisaties in Vlaanderen, onder meer: Agoedat Israel, Bnai Akiva, Bnai B’rith, Emunah, Hanoar Hatzioni, Liga van Joodse vrouwen van België, Mizrahi, Nowagi, Ondergedoken kind, Vereniging van Joodse Artsen Antwerpen / IMA WF-België, Vrienden van Likoed en Wizo.


Geachte bondskanselier,

Met ontzetting heeft de Joodse gemeenschap in ons land – ongetwijfeld ook in uw land – kennisgenomen van de bijval die de Palestijnse president Mahmoud Abbas ten deel viel tijdens zijn toespraak in het Europese parlement. Aanleiding voor het schrijven dat ik aan u richt is de houding van uw landgenoten de heer Martin Schulz, president van het Europese Parlement en van mevrouw Katharina von Schnurbein, de EU-coördinator voor de bestrijding van het antisemitisme.

Dat de Palestijnse president intolerante uitspraken doet over Joden en Israëli’s draagt niet bij aan mijn verbazing – hij doctoreerde destijds in de voormalige Sovjet-Unie met een zogezegd ‘onderzoek’ waarin hij de Holocaust aanvocht. Abbas publiceerde in 1984 zijn boek The Other Side waarin hij letterlijk schrijft dat de moord op 6 miljoen Joden een mythe is die door de zionisten werd bedacht, vervolgens noemt hij de moord op 6 miljoen joden een “fantastische leugen”. Maar in zijn toespraak voor het Europese Parlement op 22 juni zei Abbas bovendien letterlijk “Just a week ago, some rabbis rose up in Israel and explicitly announced and demanded of their government that it poison the water in order to kill the Palestinians. Is this not clear incitement? Is this not clear incitement, whose goal is to carry out a mass murder of Palestinians?”.

Schouderklopjes
Deze jodenhatelijkheid dook in uw land al op in Keulen anno 1349 maar werd door de Keulse overheid veroordeeld, al kon helaas niet voorkomen worden dat Joden alsnog het slachtoffer werden van deze hetze. Zelfs de toenmalige paus Clemens VI noemde dergelijke beweringen tegenover Joden “des duivels”. Hoe anders in het Europese parlement waar hij o.a. van mevrouw Mogherini en mijnheer Verhofstadt een staande ovatie kreeg en van parlementsvoorzitter Martin Schultz bemoedigende schouderklopjes.

Zelfs de beweringen van Abbas dat de oplossing van het probleem tussen Israëli’s en Palestijnen alle terreur in de wereld zou stoppen deed de heren en dames in het Europees parlement niet de wenkbrauwen fronsen. Israël verantwoordelijk voor alle barbaarse terreur? In zijn toespraak verwees Abbas ook naar de christelijke en islamitische geschiedenis van Jeruzalem. Dat de stad ook belangrijke Joodse betekenis heeft hebben we niet gehoord. Is dat een man van vrede?

‘Genocide’
Hoe pijnlijk is het dan niet als Martin Schulz ook nog een tweet wereldkundig maakt waarin hij de toespraak van Abbas “inspirerend” noemt. Nu, meer dan een week later houdt mevrouw von Schnurbein ondanks herhaalde verzoeken het op een nietszeggende veroordeling van deze fabel in het algemeen. Het was overigens niet de enige anti-Joodse uitspraak. Abbas minimaliseerde de Holocaust door Israëli’s te beschuldigen “een genocide” op Palestijnen na te streven. Nergens in de wereld is de levensverwachting van Palestijnen zo hoog dan in Israël, de Westbank en Gaza, de levensverwachting van gedeporteerde Joden was na het verlaten van de deportatietreinen hooguit enkele uren, in het beste geval enkele weken of maanden. Ook de bevolkingsaangroei van de Palestijnen is ongekend hoog. Is dat een genocide?

Niettegenstaande de talrijke uitspraken van leiders om geen antisemitisme te dulden laat parlementsvoorzitter Schulz het toe in eigen rangen, weigert het te veroordelen en erger: hij moedigt het aan. In plaats van bestrijding is er sprake van verglijding. We hebben ook onze Belgische EU-parlementsleden gevraagd om een reactie, geen enkele heeft geantwoord. Schulz weet best dat hij buiten Europa en vanuit Joodse organisaties kritiek krijgt op zijn infame houding maar zwijgt eveneens. Von Schnurbein houdt het op een algemene veroordeling en onderneemt geen enkele actie uit hoofde van haar functie.

Daadkracht nodig
Vele niet-Joden en vanzelfsprekend de Europese Joden rekenen op u om deze lippendienst te beëindigen en uw gekende daadkracht te tonen en uw landgenoot parlementsvoorzitter aan te sporen om zich niet te beroepen op ceremoniële geplogenheden bij de ontvangst van een president, zonder in acht te nemen dat mijnheer Abbas al een decennium lang niet meer verkozen werd, maar de uitspraken en houding ondubbelzinnig te veroordelen en zijn tweet te herroepen.

Geachte bondskanselier: “Lafaarden hullen zich in stilzwijgen” schreef een beroemde Braziliaanse novelist. De persdienst van het Europese Parlement liet ons weten dat “The content of the address is a total responsibility of the state leaders and the European Parliament is not in a position to censure or to control it“.

Censuur of controle onderschrijven we niet maar wel de onverholen en ondubbelzinnige afkeuring van deze anti-Joodse hetze in het hart van Europa. Geachte bondskanselier, Joden in België en gans de wereld en hun vrienden durven te rekenen op een krachtige reactie van u.

Met de meeste achting,

Michael Freilich
Hoofdredacteur
Joods Actueel

Bron: een artikel van 4 juli 2016 op de blog van Joods Actueel Magazine


FJO-pers