M-O expert onthult ontstellende details van betalingen door de PA aan terroristen en hun families

memri-carmonDe voorzitter van een in Jeruzalem en in Washington gevestigde onderzoeksorganisatie, Yigal Carmon, heeft op dinsdag 5 juli 2016 specifieke details vrijgegeven van de “aanzienlijke bedragen” die door de Palestijnse Autoriteit stiekem uit haar begroting worden gelicht  [beeldbron: The Algemeiner/MEMRI].

‘Alles inzetten op terreur en geweld tegen Joden’
Een groot deel van de begroting, die grotendeels gespekt wordt met westerse hulpfondsen, blijkt te worden aangewend als vergoedingen, maandlonen of premies voor Palestijnse terroristen die opgesloten zitten in Israëlische cellen en tevens aan omgekomen Palestijnse terroristen, zelfmoordbommenleggers en hun nabestaanden.

In plaats van de westerse hulpfondsen te gebruiken om de levensstandaard van de gemiddelde Palestijn omhoog te krikken en de locale infrastructuur te verbeteren en uit te bouwen en of de heropbouw van de Gazastrook te financieren, gebruikt de PA een aanzienlijk deel van haar jaarlijks budget om de terreur en geweld tegen Israël te financieren. Eerder dan in de vrede te investeren, kiest de Palestijnse Autoriteit ervoor om veel – zoniet alles – in te zetten op de terreur en geweld jegens Joden en hun Joodse staat.

Dit gebeurt door de Palestijnse terroristen en of hun families, financieel en materieel te belonen voor hun moordzuchtige acties. Het indirect financieren van de Palestijnse terreur tegen Israël is een praktijk die intussen al vele jaren aan de gang is maar door het Westen straal wordt genegeerd dan wel geminimaliseerd of smalend wordt weggewimpeld. En zoals Carmon aantoont gaat het hier wel degelijk om monsterachtige grote bedragen die een betere bestemming verdienen.

‘Ontstellend grote bedragen’
Carmon, die president en stichter is van het Middle East Media Research Institute (MEMRI), onthulde de schokkende details tijdens een getuigenis die hij aflegde tegenover het Amerikaans parlementair comité voor Buitenlandse Zaken. In zijn verklaring demonstreerde Carmon de wijze waarop de Palestijnse Autoriteit diegenen steunt die door haar worden aangeduid als “martelaars”.

Hij zei ook dat 137,8 miljoen dollars [ca. 124 miljoen euros] van de begroting voor 2016 van de PA zal worden gebruikt voor “het overnemen van de kosten van de gevangenen en hun families.” Zowat 173 miljoen dollars [ca. 156 miljoen euros] werd door de PA opzij gelegd voor wat de PA zegt bedoeld is “om een waardig leven te geven aan de families van al die martelaren en gewonden als gevolg van deelnemers of omstanders te zijn in de revolutie.”

‘Terreur loont, letterlijk’
Volgens Carmon, worden de uitbetalingen voor gevangengenomen terroristen en de families van zelfmoordterroristen, verankerd in een reeks wetten in het Palestijnse rechtsstelsel. Als zodanig keert de PA regering momenteel maandelijkse toelages uit op basis van de lengte van de straf en het aantal Joden die respectievelijk door de gevangen terrorist in kwestie werden vermoord.

Hoe meer Joden gedood werden, des te meer geld de terrorist(e) in harde valuta wordt beloond of, in geval van overlijden, de financiële vergoedingen worden uitgekeerd aan zijn of haar gezin of familie.

[Opmerking: De geciteerde bedragen in het betreffende verslag, werden in Amerikaanse dollars uitgedrukt: 1 dollar = 0,90 euro; Brabosh.com]

Yigal Carmon onthulde tegenover de Commissie:

“De gevangenen worden beschreven als ‘een vechtende sector en een integraal onderdeel van het weefsel van de Arabische Palestijnse samenleving’ en er wordt gesteld dat ‘de financiële rechten van de gevangene en zijn familie’ moet worden gewaarborgd. Ook wordt gesteld dat de PA toelage aan ‘elke gevangene wordt voorzien, zonder discriminatie’.

Deze betalingen variëren van $ 364 per maand voor maximaal drie jaar gevangenisstraf tot $ 3120 voor 30 jaar opsluiting en nog veel meer. Er is een toeslag voorzien van $ 78 voor terroristen uit Jeruzalem en een $ 130 toeslag voor Arabische Israëlische terroristen. De PA heeft ook gevangenen voor wie een maandelijkse toelage wordt uitgekeerd voor kantine kosten, in totaal $ 780.000 per maand.

Voor de nabestaanden van zelfmoordterroristen – volgens de meest recente gegevens beschikbaar vanaf 2011 – ontvangt elk gezin een eenmalige betaling van $ 1560, evenals een maandelijkse toelage van $ 364. Er zijn ook extra betalingen op basis van verschillende criteria, waaronder persoonlijke status – de familie van een getrouwde martelaar ontvangt een extra $ 104, en als hij kinderen heeft, ontvangt de familie  $ 52 per kind – of de martelaar een burger was of een lid van de PA militaire strijdmacht en afhankelijk van zijn of haar [militaire] rang.”

‘Internationale gemeenschap financiert terreur’
De betalingen vormen een ‘hardnekkig probleem’ en wijken af van een belofte die werden gedaan door wijlen PLO leider Yasser Arafat om daarmee te stoppen. Carmon stelde verder:

“Door het verstrekken van deze steun, moedigt de PA het terrorisme aan, dat in strijd is met haar verplichtingen gemaakt in de Oslo Akkoorden (1993). Bovendien, omdat de PA met dit doel van haar financiering misbruik maakt van de hulpgelden van donorlanden –  een feit dat grotendeels wordt genegeerd door verschillende landen – dit de internationale gemeenschap ‘eveneens medeplichtig maakt aan het aanmoedigen van het terrorisme.’

In 2014, in reactie op de kritiek, gaf PA president Mahmoud Abbas een presidentiële order en kondigde aan dat betalingen aan gevangenen niet meer zouden gaan via de Palestijnse Autoriteit, maar via de PLO Commissie voor gedetineerden en ex-gedetineerden Zaken. Een broekzak – vestzak operatie dus, want de PA is een creatie van en ondergeschikt aan de PLO. Volgens Carmon:

“Het doel van deze opzettelijk misleidende zet was om de druk op de PA door de donorlanden die niet wensen dat hun gelden niet langer worden doorgesluisd naar het terrorisme, te helpen verlichten. Echter, de kantoren zijn dezelfde gebleven en de ambtenaar die belast is [met de uitbetalingen] doet precies hetzelfde als voordien onder een nieuwe functie. De bron van het geld blijft de Palestijnse Autoriteit, die ontvangt van donorlanden, en het toezicht op het orgaan gebeurt onveranderd door de Palestijnse Autoriteit.”

Carmon’s getuigenis kwam temidden van acties van leden van het Congres om de mazen in de Amerikaanse wet te dichten die onbedoeld het Palestijnse terrorisme financieren via de jaarlijkse Amerikaanse hulp aan de PA. Een subcommissie van de Amerikaanse Senaat keurde onlangs het invoegen van een specifiek taalgebruik in het budget voor 2017 van de financiering door de Staatswet inzake Buitenlandse Operatie Kredieten, die de hulp aan de Palestijnen wil beknotten door de bedragen af te trekken die door de PA thans aan de terreur worden uitgekeerd:

“[..] bedragen die worden uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie en om het even welke eventuele opvolger of aangesloten organisaties, zoals betalingen voor terreurdaden door personen die gevangen zitten nadat ze eerlijk berecht en veroordeeld werden voor daden van terrorisme, en door personen die gestorven zijn tijdens het plegen van terroristische daden tijdens het voorafgaande kalenderjaar.”


Bron: door Brabosh.com naar een artikel van Lea Speyer van donderdag 7 juli 2016 in The Algemeiner