Abbas verwerpt vernietigend rapport van het M-O Kwartet inzake Palestijns geweld en terreur

terrorHallel Ariel werd in haar slaap overvallen en met messteken afgemaakt. De Palestijnse terrorist werd door het Palestijnse leiderschap opgehemeld als een martelaar en een held. Naar verluidt wou president Abbas niet eens aan de telefoon komen toen buitenlandse regeringsleiders hem deze week belden, om hem te vragen om de brute moord op een slapend 13-jarig Israëlisch meisje te veroordelen. Wat Abbas trouwens niet gedaan heeft [bron: Likoed Nederland]

Op 1 juli 2016 publiceerde het Kwartet voor het Midden-Oosten ( = de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland) haar rapport inzake het vredesproces en haar wens om tot een tweestatenoplossing te komen op basis van de pre-1967 lijnen. Uitgangspunt voor het rapport waren de VN Veiligheidsraad Resoluties 242 (1967) en 338 (1973). Uiteraard werd Israël voorspelbaar opnieuw veroordeeld voor haar nederzettingenbeleid:

“De voortzetting van het [Israëlisch] beleid van de bouw van nederzettingen en de uitbreidingen ervan, het aanwijzen van grond voor exclusief Israëlisch gebruik en ontkenning van de Palestijnse ontwikkeling, bemoeilijken de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en ondermijnen de hoop op vrede in ernstige mate.”

Israël’s premier Benjamin Netanjahoe verwierp het rapport van het Kwartet en noemde de beschuldiging dat de Joodse woningbouw in Judea & Samaria een obstakel is voor de vrede een “mythe”. “Niet een paar bijgebouwde Joodse huizen [voorbij de Groene Lijn] staan de vrede in de weg maar het aanhoudende Palestijnse geweld en het systematisch aanzetten tot haat en terreur jegens Joden en de Joodse staat zijn het werkelijke obstakel voor de vrede”, zei de premier.

Echter meer opmerkelijker was de veroordeling door het Kwartet van de Palestijnse Autoriteit, temeer omdat dit nooit eerder zo expliciet werd geformuleerd. Als oorzaken aan Palestijnse zijde die de vrede ondermijnen en de implementatie van de tweestatenoplossing bemoeilijken noemde het rapport:

hamasterroris2“Het aanhoudende [Palestijnse] geweld, de terreuraanslagen tegen burgers en het aanzetten tot geweld. Deze verergeren het wantrouwen en zijn fundamenteel onverenigbaar met een vreedzame oplossing;

De [Palestijnse] illegale wapen depots en de militante activiteiten, de voortdurende afwezigheid van Palestijnse eenheid en de slechte humanitaire situatie in Gaza voeden instabiliteit en verhinderen de inspanningen om tot een onderhandelbare oplossing te komen.”

Uiteraard leidden deze beschuldigingen van het Kwartet aan het adres van de Palestijnen tot grote ergernis binnen de Palestijnse Autoriteit. Een ontgoochelde Mahmoud Abbas zei op woensdag 6 juli in een verklaring dat dit rapport de “zaak van de vrede niet bevordert”. “Wij hopen dat de Veiligheidsraad dit rapport niet ondersteunt,” voegde hij eraan toe volgens het Palestijnse persagentschap Wafa. Volgens berichtgeving van de pan-Arabische krant Al Hayat wil de Palestijnse Autoriteit zelfs de samenwerking met het Kwartet volledig stoppen en zou Abbas hebben opgeroepen tot een boycot van het Kwartet voor het Midden-Oosten ten gevolge van het rapport.

Taysir Kubaa, vice-voorzitter van het Palestijnse parlement [de Palestinian National Council/PNC] ging nog een stap verder en eiste dat de Palestijnse Autoriteit zich moet terugtrekken uit de onderhandelingen met Israël omdat dit niet leidt tot succes voor de Palestijnen. In een interview met het nieuwsblad ‘Palestine’ van Hamas,  noemde Kubaa het Palestijnse “steunen op valse onderhandelingen verkeerd”, sinds onderhandelingen “waardeloos zijn” en, zoals hij het uitdrukte “de enige optie voor ons is een terugkeer naar nationale eenheid en mensen recruteren voor de gewapende strijd [tegen Israël].”

Verwijzend naar het Franse vredesinitiatief dat oproept tot het houden van een internationale conferentie om de vredesgesprekken weer op gang te trekken, zei Kubaa dat dit “tegengesteld is aan de belangen van het Palestijnse volk” en hij voegde eraan toe: “Dit initiatief wil het recht op terugkeer annuleren en Israël erkennen als een Joodse staat en dat valt niet te rijmen met onze Palestijnse belangen.”

“Waar je ook maar een Israëliër ziet, snijdt hem meteen de keel over”
sultan-Abu-alEinein