Opmerkelijk: Turks President Erdogan haalt uit naar organisatoren van het Mavi Marmara flotilla debacle

mavimarmara31 mei 2010, de Mavi Marmara, het vlaggeschip van het Free Gaza Flotilla, zet met 600 man aan boord koers naar Gaza in een debiele poging om met geweld Israël ’s legale blokkade van de Strook te doorbreken; negen IHH terroristen aan boord van het schip zullen hun aanslag op de soevereiniteit van de Joodse staat niet overleven…

Opmerkelijke ommekeer in de relaties tussen Turkije en Israël nadat eerder op dinsdag 28 juni 2016 in Jeruzalem en in Ankara een verzoeningsakkoord werd ondertekend dat een streep trekt onder de zes jaar durende breuk in de diplomatieke banden.

Zoals bekend bereikten de betrekkingen tussen Israël en Turkije een absoluut dieptepunt in de nasleep van het incident met de Mavi Marmara in 2010, toen Israëlische commando’s het schip enterden en negen Turkse burgers liquideerde nadat op de boot gevechten uitbraken in een poging om de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken.

Op woensdag haalde de IHH groep, die verantwoordelijk was voor het incident met de Marmara dat aan de basis lag van de diplomatieke crisis, scherp uit naar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor het ondertekenen van een verzoeningsakkoord met Israël. President  Erdogan reageerde erg bits op de kritiek van de IHH organisatie en zei woensdagavond:

“Toen u uitvaarde [naar Gaza] moest u dan niet eerst [mijn toesteming] vragen? Heeft u de eersteminister wat gevraagd toen u vanuit Turkije koers zette voor een humanitaire missie naar Gaza?  [Na de overeenkomst] hebben we van Israël garanties [verkregen] dat het de toegang van de humanitaire hulp die wij naar Gaza sturen zal toestaan.”

De reacties kwamen uren nadat het Israëlische kabinet had ingestemd met het verzoeningakkoord en daarmee officieel  de controversiële overeenkomst formaliseerde ondanks stevig oppositiewerk. Onder de voorwaarden van het akkoord, zal Israël 20 miljoen dollars uitheren ter compensatie aan de families van de islamisten van de IHH die werden gedood door IDF soldaten nadat zij waren aangevallen toe ze het schip wilden enterden en op hevig verzet stuitten. Eerder had Israël zich reeds  formeel verontschuldigd voor de doden bij Turkije. Daarnaast zal Israël de toegang van Turkse hulpzendingen naar Gaza versoepelen.

Overigens had in 2010 de IHH voorafgaand aan het vertrek van de Mavi Marmara aan de pers medegedeeld dat het schip “hulpgoederen naar de hongerende Gazaanse bevolking” zou brengen, maar dat was puur misleidende propaganda. Het bedrog werd achteraf duidelijk. Nadat het schip door de Israëlische marine werd geënterd en in de haven van Ashdod aan de ketting werd gelegd, bleek dat behalve het lunchpakket van de kapitein, zich totaal geen hulpgoederen aan boord bevonden.

The Truth Behind the “Freedom” Flotilla

Knap gemaakte videoanimatie die op een heldere en voor iedereen duidelijk wijze uitlegt wat het werkelijke doel is van die hulpkonvooien die per se over zee de legale Israëlische blokkade willen doorbreken zogenaamd om hulpgoederen af te leveren. Nochtans worden er elke dag honderden tonnen goederen afgeleverd aan Gaza die gewoon over land gaan en na een korte veiligheidscontrole eenvoudig de grens oversteken. Helemaal vreemd wordt het wanneer achteraf blijkt dat in vele gevallen dergelijke ‘hulpkonvooien over zee’ niet eens goederen aan boord hebben. Dat was in mei 2010 het geval met het Turkse schip de m/s Mavi Marmara en nog twee andere schepen van de zes op die beruchte 31ste mei 2010. Inderdaad, wat kwamen die schepen daar dan in werkelijkheid doen?